Inburgeren

Als u gaat inburgeren, leert u over het leven in Nederland. Ook leert u Nederlands. De gemeente helpt u hierbij.

Let op

Onderstaande regels gelden vanaf 1 januari 2022. Bent u begonnen met inburgeren voor 1 januari 2022? Dan gelden voor u andere regels.

Beschrijving

Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een brede intake. De brede intake bestaat uit:

 • een toets om te bepalen wat u al kunt
 • een gesprek over uw situatie

De gemeente maakt daarna een plan waarin staat hoe u moet inburgeren. Dit heet het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat:

 • welke lessen u gaat volgen
 • welke hulp u kunt krijgen
 • hoe u de inburgering afsluit. Dit gaat met een examen of een afsluitend gesprek.

Als u gaat inburgeren, moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. In de participatieverklaring staat hoe we in Nederland met elkaar willen omgaan. Lees meer over de participatieverklaring op DUO.nl.externe-link-icoon

U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld als u Nederlander wilt worden. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nlexterne-link-icoon.

Aanvragen

Inburgeren gaat als volgt:

 • U ontvangt van uw gemeente een uitnodiging voor de brede intake.
 • De gemeente stelt een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) op.
 • De gemeente volgt de voortgang van uw inburgering. Houd u aan de afspraken.
 • Aan het eind doet u examen. Of u heeft een afsluitend gesprek met de gemeente.

Voorwaarden

U hoeft niet in te burgeren in de volgende situaties:

 • U heeft een Nederlands paspoort.
 • U komt uit een EU-/EER-landexterne-link-icoon of Zwitserland.
 • U bent jonger dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U hebt 8 jaar of langer in Nederland gewoond toen u leerplichtig was.
 • U komt tijdelijk naar Nederland voor studie of werk.

Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt het niet? In de volgende situaties hoeft u misschien niet in te burgeren:

 • U hebt een ernstige ziekte of beperking.
 • Door persoonlijke omstandigheden is het voor u moeilijk om in te burgeren.

Kent u de Nederlandse taal en cultuur al? In de volgende situaties hoeft u misschien niet in te burgeren:

Hoe lang gaat het duren?

U moet binnen 3 jaar inburgeren. Deze termijn van 3 jaar gaat in als uw PIP is vastgesteld. U kunt soms verlenging krijgen. Bijvoorbeeld als er een wachtlijst is bij de inburgerschool, of als u ziek bent. Lees meer over het verlengen van de termijn op Inburgeren.nl.externe-link-icoon

Kosten

Bent u vluchteling en heeft u een verblijfsvergunning? Dan betaalt de gemeente uw lessen. De gemeente betaalt ook voor elk examen de eerste twee pogingen.

De gemeente begeleidt ook gezinsmigranten en overige migranten. Zij betalen hun inburgering altijd zelf. 

Meer informatie