Informatie uit het archief vergunningen aanvragen

U kunt informatie over afgeronde bouw- en sloopvergunningen, bouwtekeningen, omgevingsvergunningen en milieuvergunningen aanvragen. Deze informatie staat in het archief vergunningen. U vraagt het snel op met het online formulier 'Aanvragen informatie archief vergunningen'.

Aanvragen informatie archief vergunningen

Online plannen bekijken op ruimtelijkeplannen.nl 

Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. In deze plannen staat informatie over wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van nieuwe wegen of nieuwbouwwijken. Ruimtelijkeplannen.nl is het landelijke portaal voor digitale ruimtelijke plannen.

Informatie over lopende aanvragen en plannen

Wil u informatie over lopende vergunningsaanvragen en plannen? Die vraagt u op bij het team Omgevingsontwikkeling. Meer informatie staat op de pagina 'Bouwplannen en bouwtekeningen inzien'.

Kosten

Voor het aanvragen van informatie uit het archief vergunningen betaalt u kosten. De kosten staan in de legesverordening. U ontvangt de rekening als wij de gevraagde documenten verstuurd hebben.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer 14-0524 of info@coevorden.nl.