Informatie uit het gemeentearchief opvragen

In het gemeentearchief vindt u documenten met informatie over de taken van de gemeentelijke organisatie van toen en nu. Er zijn verschillende openbare archieven in de gemeente Coevorden. Op www.geschiedeniscoevorden.nlexterne-link-icoon vindt u de inventarissen van de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo.

Voor archiefonderzoek of voor het raadplegen van archiefstukken, kunt u terecht op het gemeentehuis. Voor familieonderzoek kunt u terecht op de website www.alledrenten.nlexterne-link-icoon waar u alle openbare akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters kunt raadplegen.

De archieven van Coevorden in de jaren 1407 tot 1814 bevinden zich in het Drents Archiefexterne-link-icoon te Assen en kunt u daar raadplegen. Een inventaris van dit archief ligt bij de gemeente ter inzage. Verder is er een fotoarchief, een bibliotheek en uitgebreide documentatie over historische aspecten aanwezig. 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het inzien van het gemeentearchief zijn:

  • Wij werken op afspraak.
  • De stukken die u wilt inzien moeten openbaar zijn.
  • U bezoekt het gemeentearchief onder toezicht van een gemeentearchivaris.
  • U heeft een geldig identiteitsbewijs bij u.

Bezoekersreglement

We werken met een bezoekersreglementexterne-link-icoon. Bij uw archiefbezoek wordt gevraagd een bezoekerskaart in te vullen en te ondertekenen. Hiermee verklaart u de regels van het bezoekersreglement te respecteren.

Aanpak

Voor een bezoek aan het archief van de gemeente:

Kunt u zelf niet naar het archief komen voor onderzoek? De gemeentearchivaris kan op uw verzoek onderzoek voor u doen. Het is ook mogelijk om stukken te kopiëren en toe te sturen. Daarnaast kunt u stukken fotograferen met een fototoestel of uw mobiele telefoon. Aan deze diensten zijn kosten verbonden.

Kosten

Wilt u een afschrift, foto of scan van een stuk uit het gemeentearchief? Het in behandeling nemen van een aanvraag kost € 1,90.

Wilt u dat de gemeentearchivaris onderzoek voor u doet in het gemeentearchief? Dit kost € 8,50 per besteed kwartier of gedeelte daarvan.

Openingstijden

Openingstijden van het gemeentearchief (na afspraak):

  • Maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 16:00 uur
  • Vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur
  • Wilt u graag op een ander tijdstip komen? Neem dan contact op met de gemeentearchivaris via het algemene telefoonnummer 14 0524

Meer informatie

Drents archiefnetexterne-link-icoon

Contact

Team Advies en Services, gemeentearchivaris

Aleida Kramersingel 4
7741 GE Coevorden
E-mailadres: info@coevorden.nl
Telefoon: 14 0524