Inkoop en aanbesteden

De gemeente wil met slim inkoopbeleid meer waarde toevoegen aan haar inkoopprocedures. Dit betekent onder andere dat er eisen worden gesteld aan duurzaamheid en dat er kansen zijn voor mensen die moeilijker aan werk komen. Ook wordt gekeken naar milieubewuste werkwijzen, ruimte voor vernieuwing en het verbeteren van de kwaliteit.

Goed inkopen gaat ook over het beheersen van risico's. Zoals het op de juiste manier en volgens de wet inkopen en het efficiënt en effectief besteden van geld.

De Gemeente Coevorden streeft ernaar op een professionele manier in te kopen, waarbij goed wordt gekeken naar een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid geeft aan hoe de gemeente omgaat met het verstrekken van inkoopopdrachten op een doelmatige en rechtmatige manier. 

We houden rekening met de taak van de gemeente om zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde te creëren. De ambities van de gewijzigde Aanbestedingswet uit 2016 zijn meegenomen in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020. Deze ambities richten zich onder andere op:

 • het verlagen van de administratieve lasten van de inschrijver;
 • professionalisering van de aanbestedingspraktijk;
 • duurzaamheid;
 • sociale insluiting in de samenleving.

Ons volledige inkoopbeleid kunt u lezen op de website 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2023 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)externe-link-icoon

Bij alle inkopen gelden de inkoopvoorwaarden van de gemeente Coevorden. Deze kunt gemakkelijk aanvragen door een e-mail te sturen naar inkoop@coevorden.nl.

GIBIT (IT inkoopvoorwaarden)

De GIBIT, oftewel de 'Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT', zijn standaardregels voor het kopen van IT-producten en -diensten door gemeenten in Nederland. Ze zorgen voor duidelijke afspraken en zekerheid bij de aankoop van IT, bijvoorbeeld over wie er verantwoordelijk is en hoe de betaling gaat. Het helpt gemeenten om op een goede en juiste manier IT-producten en -diensten te kopen.

Voorwaarden bij uitvoering van werken en technische installatiewerken

De Uniforme administratieve voorwaarden (UAV) bevat bepalingen en richtlijnen die de contractuele verhoudingen regelen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers bij de uitvoering van bouwprojecten en technische installatiewerkzaamheden. Het biedt duidelijkheid over rechten en plichten, betalingen, aansprakelijkheden, opleveringen, en andere belangrijke aspecten van een bouwcontract. Het helpt conflicten te voorkomen door een uniform kader te bieden voor bouwprojecten.

Op www.wetten.nlexterne-link-icoon kunt u volledige versie van de UAV bekijken.

De gemeente Coevorden werkt in de Arbeidsmarktregio Drenthe samen met de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn. Deze gemeenten hebben een gezamenlijk SROI beleid, volgens het bouwblokkenmodel. In het bouwblokkenmodel wordt aan elke SROI-activiteit een bepaalde waarde toegekend. Met deze methode heeft de opdrachtnemer meer vrijheid en mogelijkheden. Hij kan de activiteiten zelf als bouwblokken samenstellen om zo aan zijn SROI-verplichting te voldoen. 

Het uitgangspunt is het inzetten van werkzoekenden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als dit niet mogelijk is dan bieden de bouwblokken de flexibiliteit voor maatwerk.

Kijk voor meer informatie over SROI op de website van Werkgeversservicepunt Drentheexterne-link-icoon.

Als u een klacht heeft tegen de aanbestedingsprocedure en/of tegen de handelswijze van de Gemeente Coevorden, dan dient u gemotiveerd en onderbouwd aan te geven met welke punten/onderdelen van de aanbesteding u het niet eens bent. De klachtenregeling aanbesteden is gepubliceerd en te raadplegen op Klachten over de aanbestedingsprocedure (overheid.nl)externe-link-icoon.

Wilt u als ondernemer in aanmerking komen voor toekomstige opdrachten van de gemeente Coevorden? Dan kunt u in het digitale interesseformulierexterne-link-icoon uw gegevens invullen en versturen. ​​​​Bij een inkooptraject dat past binnen uw bedrijfsactiviteiten kunnen wij dan de deelname van uw bedrijf in overweging nemen.

Wat doen wij met uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen en verstuurd naar de desbetreffende afdeling. Bij onderhandse aanbestedingen selecteert de gemeente zelf de partijen die zij wil uitnodigen voor het uitbrengen van een offerte.

Na een periode van vijf jaar verwijderen wij uw gegevens, tenzij u via inkoop@coevorden.nl  anders aangeeft. Daarnaast kunt u in de tussentijd natuurlijk ook aangeven dat u van de lijst afgehaald wilt worden.

Let op: bij Nationaal en Europese aanbestedingsprocedures, die worden gepubliceerd via Tendernedexterne-link-icoon, dient de ondernemer zelf op basis van digitaal beschikbare aanbestedingsdocumenten een afweging te maken om in te schrijven.

U bent als ondernemer zelf verantwoordelijk om te bekijken wat gepubliceerd wordt. Tip: inschrijven bij TenderNedexterne-link-icoon en instellen dat er een push melding komt als een voor u interessante opdracht gepubliceerd wordt.

 1. Begin op tijd met het maken van uw offerte.
 2. Controleer of de tekenbevoegdheid van degene die de inschrijving ondertekent ook aansluit bij de gegevens uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 3. Zorg dat uw inschrijving compleet is en dat alle gevraagde gegevens aanwezig zijn. 
 4. Vraag eventueel gevraagde bewijsmiddelen tijdig aan. Het aanvragen van een Gedragsverklaring Aanbesteden kan al snel 8 weken duren.
 5. Kijk bij het schrijven van een plan van aanpak naar de vragen die hierin beantwoord moeten worden en welke elementen terug moeten komen in de beantwoording. Schrijf niet meer en niet minder op. Houdt daarnaast het maximale aantal A4 aan dat is voorgeschreven.
 6. Zijn er onduidelijkheden in de offerteaanvraag? Maak gebruik van de vragenronde om duidelijkheid te krijgen.
 7. Heeft u opmerkingen of suggesties over bijvoorbeeld eisen in de offerteaanvraag? Dien uw voorstel in via de vragenronde.
 8. Start op tijd met het indienen van uw inschrijving in de digitale kluis in TenderNed.

Kijk op de pagina van de aanbestedingskalender voor informatie over aankomende inkooptrajecten van de gemeente Coevorden.

Contact

Voor algemene vragen over inkopen en aanbesteden bij de gemeente Coevorden kunt u een e-mail sturen naar inkoop@coevorden.nl.