Een groene trekker in aardappelveld doet de oogst. Op de achtergrond een rij groene bomen.

Inkoop en aanbesteden

Op een goede manier inkopen en aanbesteden. Dat vinden we belangrijk bij de gemeente Coevorden. Wij willen een betrouwbare partner zijn. Maximale transparantie, non-discriminatie, integriteit en duurzaamheid staan daarbij voorop.

Informatie aanbestedingen en inkoop

De gemeente Coevorden wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdracht verlenen. Dat doen we binnen de kaders van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de wet- en regelgeving.
We hebben oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) met als uitgangspunt:dat alle ondernemers gelijke kansen krijgen.

Dit doen we door: 
•    waar mogelijk gebruik te maken van percelen in aanbestedingen;
•    het verminderen van de (administratieve) lasten;
•    en het niet gebruiken van onnodig zware eisen. 

Zo bieden we mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf.

Bij offerteaanvragen houden we rekening met de regionale economie en ondernemers. Uiteraard voor zover dit is toegestaan binnen de geldende wet- en regelgeving. Het is namelijk niet toegestaan om ondernemers te benadelen of te bevoordelen.

Inkoopvoorwaarden en inkoopbeleid

Inkoopvoorwaarden

De gemeente Coevorden heeft Algemene inkoopvoorwaarden voor goederen, leveringen en diensten. Het gebruik van deze voorwaarden zorgt voor duidelijkheid en transparantie in het inkoopproces.

Inkoopbeleid

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid geeft aan hoe de gemeente omgaat met het verstrekken van inkoopopdrachten op een doelmatige en rechtmatige manier. 

We houden rekening met de taak van de gemeente om zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde te creëren. De ambities van de gewijzigde Aanbestedingswet uit 2016 zijn meegenomen in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020. Deze ambities richten zich onder andere op:
•    het verlagen van de administratieve lasten van de inschrijver;
•    professionalisering van de aanbestedingspraktijk;
•    duurzaamheid;
•    sociale insluiting in de samenleving.

Documenten

Wilt u het inkoop- en aanbestedingsbeleid of de algemene inkoopvoorwaarden ontvangen? Stuur dan een e-mail naar inkoop@coevorden.nl en wij sturen het naar u toe.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem gerust contact op met de medewerkers van inkoop via inkoop@coevorden.nl

Social Return on Investment

De gemeente Coevorden hanteert in de Arbeidsmarktregio Drenthe samen met de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn een uniform SROI beleid, volgens het bouwblokkenmodel. In het bouwblokkenmodel wordt aan elke SROI-activiteit een bepaalde waarde toegekend. Met deze methode heeft de opdrachtnemer meer vrijheid en mogelijkheden. Hij kan de activiteiten zelf als bouwblokken samenstellen om zo aan zijn SROI-verplichting te voldoen. 

Het uitgangspunt is het inzetten van werkzoekenden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als dit niet mogelijk is dan bieden de bouwblokken de flexibiliteit voor maatwerk.

Het SROI beleid kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar inkoop@coevorden.nl

Zaken doen met de gemeente

Wilt u als ondernemer in aanmerking komen voor toekomstige opdrachten van de gemeente Coevorden? Dan kunt u in het digitale inkoopformulier uw gegevens invullen en versturen. ​​​​Bij offerteaanvragen houden we rekening met de regionale economie en ondernemers. Uiteraard voor zover dit is toegestaan binnen de geldende wet- en regelgeving. Het is namelijk niet toegestaan om ondernemers te benadelen of te bevoordelen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen en verstuurd naar de desbetreffende afdeling.Bij onderhandse aanbestedingen selecteert de gemeente zelf de partijen die zij wil uitnodigen voor het uitbrengen van een offerte.

Let op: bij Nationaal en Europese aanbestedingsprocedures, die worden gepubliceerd via Tenderned, dient de ondernemer zelf op basis van digitaal beschikbare aanbestedingsdocumenten een afweging te maken om in te schrijven.

U bent als ondernemer zelf verantwoordelijk om te bekijken wat gepubliceerd wordt. Tip: inschrijven bij TenderNed en instellen dat er een push melding komt als een voor u interessante opdracht gepubliceerd wordt.

Veelgestelde vragen

Welke inkoopprocedures gebruikt de gemeente?

Voor haar inkopen maakt de gemeente gebruik van onderhandse en openbare inkoopprocedures. Bij een onderhandse procedure bepaalt de gemeente zelf welke ondernemer(s) een offerte uit mag brengen. Bij een openbare inkoopprocedure kan iedere ondernemer deelnemen die voldoet aan de gestelde eisen voor die specifieke inkoop. 

Waar publiceert de gemeente haar openbare inkoopprocedures?

Alle openbare inkoopprocedures worden gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl en www.tenderned.nl.

Daar vindt u ook meer informatie over de werking van deze websites en het aanmaken van zoekprofielen die aansluiten op uw diensten/producten.

Waar kan ik meer informatie vinden over inkopen en aanbesteden?

PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips voor het inkopen en aanbesteden in de publieke sector. Voor meer informatie zie www.pianoo.nl

Welke tips zijn er als ik een offerte in wil dienen bij een aanbesteding?

  •  Begin op tijd met het maken van uw inschrijving.
  • Controleer of de tekenbevoegdheid van degene die de inschrijving ondertekent ook aansluit bij de gegevens uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel;
  • Zorg dat uw inschrijving compleet is en dat alle gevraagde gegevens aanwezig zijn. 
  • Vraag eventueel gevraagde bewijsmiddelen tijdig aan. Het aanvragen van een Gedragsverklaring Aanbesteden kan al gauw 8 weken duren.
  • Kijk bij het schrijven van een plan van aanpak naar de vragen die hierin beantwoord moeten worden en welke elementen terug moeten komen in de beantwoording. Schrijf niet meer en niet minder op. Houdt daarnaast het maximale aantal A4 aan dat is voorgeschreven.
  • Zijn er onduidelijkheden in de offerteaanvraag? Maak gebruik van de vragenronde om duidelijkheid te krijgen.
  • Heeft u opmerkingen of suggesties over bijvoorbeeld eisen in de offerteaanvraag? Dien uw voorstel in via de vragenronde.
  • Start op tijd met het indienen van uw inschrijving in de digitale kluis. 

Waar kan ik terecht voor algemene vragen over inkopen en aanbesteden bij de gemeente Coevorden?

U kunt een e-mail sturen naar inkoop@coevorden.nl.