Inwonersvoorstel

De rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden is altijd op zoek naar onderwerpen voor onderzoek. Laat het ons weten als u een idee heeft. Inwoners, organisaties, raadsfracties en gemeentelijke bestuursorganen in de gemeente kunnen een voorstel voor een onderzoek doen. Wat doet de gemeente niet goed? Wat doet zij goed, maar kan beter? 

Er moet een duidelijke reden zijn voor het onderzoek. De Rekenkamer bepaalt of het voorstel past binnen haar taak en of er genoeg bestuurlijke of maatschappelijke waarde is. Het gaat dus niet over persoonlijke zaken.

De voorwaarden:

  1. het onderwerp moet leiden tot een onderzoek dat bijdraagt aan de missie en taak van de rekenkamercommissie
  2. het onderwerp heeft grote financiële, bestuurlijke of maatschappelijke waarde
  3. er is een onderbouwd vermoeden dat er een of meerdere fouten zijn gemaakt
  4. een slechte uitvoering heeft serieuze financiële of maatschappelijke gevolgen
  5. de extra waarde van een onderzoek door de rekenkamercommissie (in plaats van een ander bestuursorgaan) is duidelijk
  6. het onderwerp moet voor de rekenkamercommissie haalbaar zijn en passen binnen haar financiële en organisatorische mogelijkheden

Zo doet u een voorstel

Heeft u een duidelijk idee voor een onderzoek? Mail het naar rekenkamer@coevorden.nl. Leg uw voorstel uitgebreid uit. Zo kunnen wij de waarde van uw voorstel beter bepalen. 

Zet in uw voorstel:

Wie

  • Uw naam
  • Adres & woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Emailadres 

Wat 

Welk onderwerp wilt u dat de Rekenkamercommissie Coevorden onderzoekt? 
Bij meerdere onderwerpen: geef aan welk onderwerp het belangrijkste is. Beantwoord voor elk onderwerp alle genoemde vragen (wie, wat, waarom, waar, wanneer en hoe).

Waarom 

Waarom moet de rekenkamercommissie dit onderwerp onderzoeken? Wat is het probleem en waarom is dit belangrijk?

Waar 

Om welk gemeentelijk beleidsterrein gaat het? Bijvoorbeeld: Algemeen bestuur, Sociale Voorzieningen, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting of Cultuur.

Wanneer

Welke periode moeten wij onderzoeken? Vanaf wanneer speelt dit probleem? 

Hoe

Hoe kunnen wij dit onderwerp volgens u het beste onderzoeken?