Jeroen Huizing, wethouder

Wethouder, 1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Energie, klimaat & milieu
 • Jeugd en onderwijs
 • Beheer openbare ruimte 
 • Mobiliteit gemeentegrens overschrijdend
 • Landbouw, natuur, bodem en water
 • Holwert Midden inclusief DNV en stationsomgeving

Nevenfuncties

 • Lid opheffingsbestuur Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe (ISV)
 • Contractmanagement/opdrachtgever NV Area Reiniging
 • Lid coördinatiecommissie Stichting Esdalcollege
 • Lid AVA Europark Coevorden/Emlichheim Entwicklungsgesellschaft GmbH
 • Lid Bestuur Stichting Contractpartners VAM (Stivam)
 • Lid aandeelhouderscommissie Enexis Holding
 • Lid AVA NV Waterbedrijf Drenthe
 • Lid Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
 • Lid RSP
 • Lid ALV VEGANN
 • Lid CSV Amsterdam B.V.
 • Plaatsvervangend lid Publiek vervoer Groningen & Drenthe
 • Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
 • Plaatsvervangend lid VDG
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD Drenthe

Verdeling wijk- en dorpenronde

 • Europaweg buurtschappen (Coevorden)
 • ’t Haantje
 • Heege (Coevorden)
 • Industriegebieden Coevorden
 • Klinkenvlier (Coevorden)
 • Klooster (Coevorden)
 • Noord-Sleen
 • Ossehaar (Coevorden)
 • Pikveld (Coevorden)
 • Vosmaten (Coevorden)