Jongerenraad

Sinds 26 april 2016 heeft de gemeente een Jongerenraad. De jongerenraad is een adviesgroep die praat over zaken waar jeugd mee bezig is en verstand van heeft.

De gemeente stimuleert de brugfunctie die de Jongerenraad inneemt tussen de gemeente en de jongeren. Ook het Seniorenconvent van de gemeenteraad heeft overleg met het bestuur van de Jongerenraad. Dit doen zij twee keer in het jaar samen met het college van B&W. Met dit overleg willen we bespreken wat de jongeren bezighoudt. De gemeente kan daar in de voorbereiding en bij het uitvoeren van haar beleid rekening mee houden.

Leden van het bestuur van de Jongerenraad hebben bijvoorbeeld een actieve rol gespeeld in de digitale Klimaatconferentie van de Raadswerkgroep Duurzaamheid. Ook hebben zij een rol gespeeld in de Begeleidingsgroep van de Quick Scan Lokale Democratie. Deze geeft met een peiling een beeld van de stand van zaken van de democratie in Coevorden.

Bekijk de Facebookpagina van de jongerenraadexterne-link-icoon voor meer informatie.