Joop Slomp, wethouder

Wethouder, 3e locoburgemeester

Portefeuille

 • Zorg en gezondheid
 • Sport
 • Sport- en welzijnsaccommodaties
 • Bestaanszekerheid
 • Participatie, inburgering & asiel
 • Kunst en cultuur
 • MFC Schoonoord

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Drenthe
 • Lid Dagelijks Bestuur GR EMCO-groep
 • Lid Algemeen bestuur GR EMCO-groep
 • Lid Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe; pijler welzijn
 • Lid Algemeen Bestuur Netwerk dementie Drenthe
 • Lid Dagelijks bestuur Kans voor de Veenkoloniën
 • Lid Dagelijks bestuur Alliantie van Kracht

Verdeling wijk- en dorpenronde

 • Aalden
 • Benneveld
 • Buitenvree (Coevorden)
 • Diphoorn
 • Erm
 • Meppen
 • Oosterhesselen
 • Poppenhare (Coevorden)
 • Sleen
 • Wachtum
 • Zweeloo