Kabels en leidingen

Om kabels en leidingen in de grond van de gemeente te leggen, heb je eerst toestemming nodig van de gemeente. Als je op je eigen grond werkt en het met de hand doet, heb je geen toestemming nodig.

Als je een machine gebruikt om de sleuf te graven, moet je een melding doen bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Het Kadaster heeft alle informatie over waar kabels en leidingen liggen onder de grond.

Als je een aannemer bent, moet je een verzoek indienen via het WoW-portaal of Moor. Als dat niet mogelijk is, neem dan contact op met de gemeente.

Aanvragen

Hoe vraag je toestemming aan:

  • Dien je aanvraag in bij de gemeente
  • Je hebt nodig: bevestiging van je melding aan het KLIC van het Kadaster, een tekening waarop staat waar je de kabel of leiding wilt leggen, en de datum en het tijdstip van de werkzaamheden.

Voorwaarden

  • Doe de KLIC-melding minstens 20 werkdagen en op zijn laatst 3 werkdagen voor de graafwerkzaamheden.
  • De kabel- en leidinginformatie die u van het Kadaster krijgt moet tijdens het graven digitaal aanwezig zijn op de graaflocatie.

Hoe lang duurt het

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van je aanvraag. Dit kan één keer met maximaal 6 weken worden verlengd, tenzij er om ontbrekende gegevens wordt gevraagd.

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op de aanvraag binnen de genoemde 6 weken. Als je het niet eens bent met het besluit op het bezwaarschrift, kun je beroep aantekenen bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Vastgoed & Infrastructuur. Bel met 140524externe-link-icoon of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl.