Karin Cornelissen, gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Karin Cornelissen, is sinds 1 juni 2023 interim-gemeentesecretaris van de gemeente Coevorden. Zij is adviseur van het college en tevens algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie. 

Nevenfuncties

  • Voorzitter RvC Vechtdal Wonen
  • Kwartiermaker Buitenkwartier gemeente Hardenberg (1 dag per week t/m okt. 2023)
  • Lid bestuur D66 Overijssel (onbezoldigd)

Nevenactiviteit

  • Lid van de Rotary in Raalte