Groene en zwarte iconen die passen bij het kasteelpark. Zo zie je een ridder, een zwaard en vlinders

Kasteelpark

In 2022 en 2023 maken we van de Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide een Kasteelpark. Een mooi park waar we aandacht hebben voor de gracht, paden, parkeren, waterhuishouding en bomen. En er komt een berceau. Een berceau wordt ook wel een loofgang genoemd, een pad met heggen/groen aan beide zijden die aan de bovenkant met elkaar verbonden zijn waardoor een soort natuurlijke tunnel ontstaat.

Markt en Haven

De Markt en de Haven zijn het volgende onderdeel dat aangepakt wordt. Op zaterdag 15 april is de inloopbijeenkomst van 11.00 tot 16.00 uur. Je kunt op de Markt over twee schetsontwerpen meedenken en in gesprek gaan. De input wordt verzameld en daarmee wordt uiteindelijk één ontwerp gemaakt. 

Activiteiten

Er zijn allerlei activiteiten rondom het thema Middeleeuwen voor jong en oud. Kinderen kunnen geschminkt worden en er zijn liveoptredens. Ook is er een tentenkamp. Kom dus 15 april naar de inloopbijeenkomst! 

Omschrijving schetsontwerpen

Variant 1
 • Er komt een waterbak in de gracht/ haven. De kade aan de oostkant van de Haven is getrapt en blijft op dezelfde hoogte als nu. Het muurtje wordt vervangen door passend hekwerk en een trap.
 • De aanlegsteiger wordt hergebruikt aan de oostkant van de Haven.
 • Negen van de elf kastanjebomen op het plein zijn in (zeer) slechte staat. In deze variant worden alle elf kastanjebomen weggehaald, om zo ook meer ruimte op het plein te creëren.
 • De markthal komt op dezelfde plek te staan zoals deze is bedacht in de Visie Kasteelpark. Er is ruimte voor de marktkramen in en naast de markthal.
 • Hemelwater wordt deels afgevoerd met waterlopen over het plein. Er is ruimte voor een wadi (groene watergang) in het groeneiland aan de zuidkant van het plein. De wadi voert water af naar de Haven.
 • Er komt een centrale waterspeelplaats. Ganzen Geesje blijft op dezelfde locatie.
 • Op het horecaplein blijven de bomen behouden. Deze worden ingepast in het groeneiland.
 • De bestrating van het plein loopt door tot de Haven. Door een afwijkend legpatroon te gebruiken, is er subtiel onderscheid tussen rijbaan en plein.
 • Ruimte voor auto- en fietsparkeren wordt ingepast rond de groeneilanden.
Variant 2
 • Er komt een waterbak in de gracht/ haven. De kade aan de oostkant van de Haven is getrapt en blijft op dezelfde hoogte als nu. Het muurtje wordt vervangen door passend hekwerk en een trap.
 • De aanlegsteiger wordt hergebruikt aan de oostkant van de Haven.
 • Negen van de elf kastanjebomen op het plein zijn in (zeer) slechte staat. Deze worden weggehaald. De twee behoudenswaardige kastanjebomen op het marktplein blijven staan en zijn ingepast in het noordelijke groeneiland.
 • De markthal verschuift wat ten opzichte van de locatie zoals deze in de Visie Kasteelpark is bedacht en krijgt een rechthoekige vorm. De marktkramen komen deels in de markthal te staan.
 • Hemelwater wordt deels afgevoerd met waterlopen over het plein. Er is geen ruimte voor een wadi in het groeneiland aan de zuidkant van het plein.
 • Er komt een waterspeelplaats aan de rand van het plein. Ganzen Geesje wordt een stukje verplaatst.
 • Op het horecaplein blijven de bomen behouden. Deze worden ingepast in een groter groeneiland.
 • De bestrating van het plein loopt door tot de Haven. Door een afwijkend legpatroon te gebruiken, is er subtiel onderscheid tussen rijbaan en plein.
 • Ruimte voor auto- en fietsparkeren wordt ingepast rond de groeneilanden

Een nieuw ontwerp voor de Weeshuisweide

We gaan aan de slag met de Weeshuisweide. Hier maken we een groene en inspirerende omgeving van waar inwoners en bezoekers de geschiedenis van de stad ervaren. In november 2021 spraken we de mensen die rondom de Weeshuisweide wonen en de pandeigenaren rondom de Weeshuisweide. Op vrijdag 17 december 2021 was er een bijeenkomst op de Weeshuisweide. Inwoners zijn met ons in gesprek gegaan over de plannen voor de Weeshuisweide. Tijdens de gesprekken kwamen belangrijke onderwerpen naar voren zoals veiligheid, verlichting, parkeren, afvalcontainers en de inrichting van het park. 

In januari 2022 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het ontwerp en is er geld beschikbaar gesteld om dit project uit te voeren. Deze opdracht, het aanleggen van de Weeshuisweide, is verleend aan Donker Design.

Algemene doelstellingen

Het toekomstige park wordt:

 • Een recreatief rustpunt voor ontspanning nabij de binnenstad
 • Een park waar evenementen kunnen worden gehouden
 • Een groene wandelzone vanuit de omliggende wijken richting het winkelcentrum
 • Een  park dat aansluit op het historische karakter van de locatie

Oriëntatie en herkenning

De toegangen en de lijnvoering van het park zijn zo gekozen dat er meer zicht ontstaat op enkele karakteristieke gebouwen in de omgeving. Zoals de kasteeltoren, de watertoren en enkele kerken. Dit geeft bezoekers van het park oriëntatie en herkenning.

Blauwe gracht

Rondom de citadelpunten ligt de gracht. Door de huidige beplanting zijn de citadelpunten onvoldoende zichtbaar. Ook ontbreekt het gevoel van water. Het water terugbrengen is door de archeologische randvoorwaarden niet mogelijk. In het ontwerp wordt deze gracht daarom verbeeld door een zee van blauwe bloemen. Het beplantingsplan wordt zo opgesteld dat vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar kan worden genoten van deze blauwe bloemengracht.

​​​Organische wandelpaden

De wandelpaden in het park zijn zo ontworpen dat deze aansluiten bij logische looproutes van en naar het centrum. De lijnvoering is vloeiend en organisch. Denk aan de sfeer van klassieke parken in de Engelse landschapsstijl. Langs de paden worden bankjes geplaatst om te kunnen uitrusten en te genieten van de omgeving.

Speelspoor

Langs de belangrijkste wandelroute is een speelspoor opgenomen. Deze avontuurlijke route kunnen kinderen volgen als een alternatief terwijl de ouders door het park wandelen. De speelelementen zijn van natuurlijke materialen (boomstam, gletscherkeien) en nodigen uit om spelen. Dit speelspoor loopt ook langs het kanon.

Berceau

Het  park wordt afgesloten door een berceau. Dit geeft een omsloten karakter. Onder deze groene loofgang kan men wandelen over een breed pad of op een bankje in de schaduw genieten van het uitzicht.  

Korte terugblik, verkiezing berceau

Vorig jaar organiseerden we een verkiezing voor de vorm van de berceau. Een berceau noem je ook wel een pergola, omheining of loofgang. Maar liefst 752 inwoners stemden op één van de modellen voor de berceau, en daar waren we hartstikke blij mee.

De variant die als winnaar uit de bus is gekomen heeft elegante en vloeiende vormen en is verder uitgewerkt in twee ontwerpvarianten voor de weide.

Evenementen

Centraal in het park ligt een grote weide. Deze kan worden ingericht voor kleine evenementen die passen in het karakter van de omgeving. Hiervoor is in beide opties een klein verhoogd podium gepland, dat  dienst doet als zitbank als er geen evenement plaats vindt.

Bloemenweide en biodiversiteit

Het idee is om sommige delen van de weeshuisweide in te zaaien met een bloemenmengsel. Dit stimuleert de biodiversiteit, verminderd problemen met de eikenprocessierups en geeft een prachtig bloeiend effect in de zomer.

Planning

De uitvoeringsplanning in 2023 ziet er alsvolgt uit:

Datum

Werkzaamheden

Begin februari Opruimwerkzaamheden
Eind februari  Realisatie vijver en vlonderpad
Midden maart  Realisatie blauwe gracht en planten
Begin april  Planten van bomen, heesters en vaste planten
Eind april  Realisatie halfverharding paden
Begin mei Realisatie podium
Midden mei Realisatie bercea en poorten
Eind mei Aanbrengen meubilair
Begin juni Inzaaien bloemenweide en gazon
Eind juni Afwerken en gebruiksklaar maken
Midden juli Werkzaamheden gereed
Datum nog te bepalen in augustus Feestelijke opening

Planning is onder voorbehoud omdat we in sommige gevallen afhankelijk zijn van derden.

Contact

Wilt u meer informatie en contact met ons opnemen? Dat kan per email via binnenstad@coevorden.nl of bel ons via 140524.