Kasteelpark

In de binnenstad van Coevorden bouwen we aan historie. In 2022, 2023 en 2024 maken we van de Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide een Kasteelpark. Een mooi park waar we aandacht hebben voor de gracht, paden, parkeren, waterhuishouding en bomen. En met een berceau op de Weeshuisweide. Een loofgang en pad met groen aan beide kanten. Dat groen is aan de bovenkant met elkaar verbonden. Daardoor ontstaat een soort natuurlijke tunnel.

De nieuwe Weeshuisweide

De Weeshuisweide is een groene en inspirerende omgeving waar inwoners en bezoekers de geschiedenis van de stad ervaren. In november 2021 spraken we de mensen die rondom de Weeshuisweide wonen en de pandeigenaren rondom de Weeshuisweide. Op vrijdag 17 december 2021 was er een bijeenkomst op de Weeshuisweide. Inwoners zijn met ons in gesprek gegaan over de plannen voor de Weeshuisweide. Tijdens de gesprekken kwamen belangrijke onderwerpen naar voren. Zoals veiligheid, verlichting, parkeren, afvalcontainers en de inrichting van het park. 

In januari 2022 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het ontwerp. De raad stelde geld beschikbaar om dit project uit te voeren. De gemeente verleende de opdracht voor het aanleggen van de Weeshuisweide aan Donker Design. In het najaar van 2023 werd de nieuwe inrichting van de Weeshuisweide afgerond.

Markt en Haven

We  verzamelden  veel input. De gemeenteraad stemde op 26 maart in met het definitieve ontwerp. In 2026 moet het plan zijn uitgevoerd. 

Omschrijving schetsontwerpen

 • Er komt een waterbak in de gracht/ haven. De kade aan de oostkant van de Haven is getrapt en blijft op dezelfde hoogte als nu. Het muurtje wordt vervangen door passend hekwerk en een trap.
 • De aanlegsteiger wordt hergebruikt aan de oostkant van de Haven.
 • Negen van de elf kastanjebomen op het plein zijn in (zeer) slechte staat. In deze variant worden alle elf kastanjebomen weggehaald, om zo ook meer ruimte op het plein te creëren.
 • De markthal komt op dezelfde plek te staan zoals deze is bedacht in de Visie Kasteelpark. Er is ruimte voor de marktkramen in en naast de markthal.
 • Hemelwater wordt deels afgevoerd met waterlopen over het plein. Er is ruimte voor een wadi (groene watergang) in het groeneiland aan de zuidkant van het plein. De wadi voert water af naar de Haven.
 • Er komt een centrale waterspeelplaats. Ganzen Geesje blijft op dezelfde locatie.
 • Op het horecaplein blijven de bomen behouden. Deze worden ingepast in het groeneiland.
 • De bestrating van het plein loopt door tot de Haven. Door een afwijkend legpatroon te gebruiken, is er subtiel onderscheid tussen rijbaan en plein.
 • Ruimte voor auto- en fietsparkeren wordt ingepast rond de groeneilanden.
 • Er komt een waterbak in de gracht/ haven. De kade aan de oostkant van de Haven is getrapt en blijft op dezelfde hoogte als nu. Het muurtje wordt vervangen door passend hekwerk en een trap.
 • De aanlegsteiger wordt hergebruikt aan de oostkant van de Haven.
 • Negen van de elf kastanjebomen op het plein zijn in (zeer) slechte staat. Deze worden weggehaald. De twee behoudenswaardige kastanjebomen op het marktplein blijven staan en zijn ingepast in het noordelijke groeneiland.
 • De markthal verschuift wat ten opzichte van de locatie zoals deze in de Visie Kasteelpark is bedacht en krijgt een rechthoekige vorm. De marktkramen komen deels in de markthal te staan.
 • Hemelwater wordt deels afgevoerd met waterlopen over het plein. Er is geen ruimte voor een wadi in het groeneiland aan de zuidkant van het plein.
 • Er komt een waterspeelplaats aan de rand van het plein. Ganzen Geesje wordt een stukje verplaatst.
 • Op het horecaplein blijven de bomen behouden. Deze worden ingepast in een groter groeneiland.
 • De bestrating van het plein loopt door tot de Haven. Door een afwijkend legpatroon te gebruiken, is er subtiel onderscheid tussen rijbaan en plein.
 • Ruimte voor auto- en fietsparkeren wordt ingepast rond de groeneilanden

Algemene doelstellingen

We gaan nog even terug naar de uitgangspunten van het Kasteelpark. Het toekomstige park wordt:

 • Een recreatief rustpunt voor ontspanning nabij de binnenstad
 • Een park waar evenementen kunnen worden gehouden
 • Een groene wandelzone vanuit de omliggende wijken richting het winkelcentrum
 • Een  park dat aansluit op het historische karakter van de locatie

Oriëntatie en herkenning

De toegangen en de lijnvoering van het park kozen we zodanig dat er meer zicht ontstaat op enkele karakteristieke gebouwen in de omgeving. Zoals de kasteeltoren, de watertoren en enkele kerken. Dit geeft bezoekers van het park oriëntatie en herkenning.

Blauwe gracht

Rondom de citadelpunten ligt de gracht. Door de oorspronkelijke beplanting waren de citadelpunten onvoldoende zichtbaar. Ook ontbrak het gevoel van water. Het water terugbrengen was door de archeologische randvoorwaarden niet mogelijk. In het ontwerp werd deze gracht daarom verbeeld door een zee van blauwe bloemen. We stelden het beplantingsplan zo op dat je vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar kunt genieten van deze blauwe bloemengracht.

​​​Organische wandelpaden

De wandelpaden in het park zijn zo ontworpen dat deze aansluiten bij logische looproutes van en naar het centrum. De lijnvoering is vloeiend en organisch. Denk aan de sfeer van klassieke parken in de Engelse landschapsstijl. Langs de paden plaatsten we bankje waarop je kunt uitrusten en genieten van de omgeving.

Speelspoor

Langs de belangrijkste wandelroute is een speelspoor opgenomen. Deze avontuurlijke route kunnen kinderen volgen als een alternatief terwijl de ouders door het park wandelen. De speelelementen zijn van natuurlijke materialen (boomstam, gletsjerkeien) en nodigen uit om spelen. Dit speelspoor loopt ook langs het kanon.

Berceau

Het park wordt omsloten door een berceau. Onder deze groene loofgang kun je wandelen over een breed pad. Of op een bankje in de schaduw genieten van het uitzicht.  

Korte terugblik, verkiezing berceau

Eind 2021 organiseerden we een verkiezing voor de vorm van de berceau. Maar liefst 752 inwoners stemden op één van de modellen voor de berceau. Daar waren we hartstikke blij mee.

De variant die als winnaar uit de bus is gekomen heeft elegante en vloeiende vormen. De variant werkten we verder uit in twee ontwerpvarianten voor de weide. Daaruit is het definitieve ontwerp voortgekomen. Inmiddels staan de cortenstalen bogen op de Weeshuisweide. Het groen daarbij is inmiddels aangeplant.

Evenementen

Centraal in het park ligt een grote weide. Deze kan worden ingericht voor kleine evenementen die passen in het karakter van de omgeving. Hiervoor is er een klein verhoogd podium, dat je kunt gebruiken als zitbank als er geen evenement plaats vindt.

Bloemenweide en biodiversiteit

Sommige delen van de weeshuisweide worden ingezaaid met een bloemenmengsel. Dit is goed voor de biodiversiteit, en zorgt voor minder problemen met de eikenprocessierups. Ook geeft het een prachtige bloei in de zomer.

Contact

Wilt u meer informatie en contact met ons opnemen? Dat kan via  email via binnenstad@coevorden.nl of bel ons via 140524.