Klacht over de dienstverlening van de gemeente

De gemeente probeert haar taken zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen.

De gemeente kan u vragen om meer uitleg. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. De gemeente stuurt u de beslissing. 

Voorbeelden waarover u kunt klagen:

  • U verwacht een beslissing van de gemeente Coevorden, maar kreeg een brief met informatie.
  • U heeft helemaal geen brief ontvangen terwijl u daar wel om heeft gevraagd.
  • De afhandelingstermijn is voorbij en u heeft nog niets gehoord.
  • U bent niet goed ontvangen of te woord gestaan door iemand van de gemeente.
  • Een afdeling is slecht bereikbaar.

Heeft u een klacht over bijvoorbeeld de openbare ruimte? Zoals het onderhoud van wegen of plantsoenen dan kunt u een melding openbare ruimte doen. Lees meer op de pagina Melding openbare ruimte.

Hoe dient u een klacht over de dienstverlening in?

U kunt digitaal of schriftelijk een klacht indienen.

Digitaal een klacht indienen

Vul het online formulier in. U heeft hiervoor geen DigiD nodig.

Indienen klacht

Schriftelijk een klacht indienen

Stuur uw klacht naar:

Gemeente Coevorden

t.a.v. raad, burgemeester of college van burgemeesters en wethouders

Postbus 2, 7740 AA Coevorden

Wat hebben wij nodig om uw klacht te kunnen behandelen?

  • Naam
  • Adres
  • Datum
  • Een duidelijke omschrijving van uw klacht (wanneer nodig met naam van de medewerker of bestuurder over wie u een klacht heeft)

Anonieme klachten kunnen wij helaas niet behandelen. 

Termijn

De gemeente stuurt u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging of neemt contact met u op. De medewerker of afdeling waarover uw klacht gaat, wordt op de hoogte gesteld. Hierna krijgt u, en wanneer nodig de persoon over wie u geklaagd heeft, de mogelijkheid de klacht in een afzonderlijk gesprek toe te lichten. Iemand die niet bij de klacht zelf betrokken is, behandelt de klacht. Binnen 6 weken krijgt u schriftelijk bericht van de beslissing over uw klacht.

Niet tevreden?

Is uw klacht afgehandeld maar u bent niet tevreden met het antwoord? Dan kunt u de Nationale ombudsman om een oordeel vragen. De nationale ombudsman zit in Den Haag, telefoon: (0800) 33 55 555 of kijk op de website van de nationale ombudsman

Meer informatie

Wilt u meer lezen? Lees dan de klachtenregeling van de gemeente Coevorden.