Klein kansspel organiseren (bingo)

Bij een kansspel gokken deelnemers om iets te kunnen winnen. De prijzen blijven onder een vastgestelde waarde. Een bingo, een kienspel, een vogelpiekspel en een 'rad van avontuur' zijn voorbeelden van kleine kansspelen.

Voorwaarden voor een klein kansspel vergunning

Verenigingen die een klein kansspel willen organiseren hebben hiervoor geen vergunning nodig. Zij moeten wel, uiterlijk twee weken van tevoren, het kansspel melden bij de gemeente. Om een klein kansspel te organiseren gelden de volgende voorwaarden:

 • Het kansspel wordt georganiseerd door een Nederlandse vereniging die minimaal drie jaar bestaat.
 • Het doel van de vereniging mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn.
 • Het organiseren van een activiteit/bijeenkomst moet in het belang zijn van iedereen. Niemand uit de vereniging heeft persoonlijk voordeel uit de opbrengst.
 • De prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen mogen niet hoger zijn dan €400,- per serie of set. De gezamenlijke waarde mag niet meer bedragen dan €1.550,- per activiteit/bijeenkomst.
 • Op hetzelfde moment mogen niet meerdere soortgelijke activiteiten/bijeenkomsten plaatsvinden in dezelfde lokaliteit.

Kansspelvergunning

Als een kansspel niet voldoet aan de voorwaarden, dan moet u een kansspelvergunning aanvragen. De waarde van het prijzenpakket bepaalt bij welke instantie u de vergunning moet aanvragen.

 • Is de waarde van het prijzenpakket lager dan €4.500,-? Vraag dan een vergunning aan bij de gemeente.
 • Is de waarde van het prijzenpakket hoger dan €4.500,-? Vraag dan een vergunning aan bij de Kansspelautoriteitexterne-link-icoon.

Als u zich niet aan de regels houdt kunnen wij de bijeenkomst verbieden of het spel stilleggen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met onze beslissingen, dan kun u bezwaar maken. Dit moet u binnen zes weken doen. Bent u het daarna nog niet eens met ons besluit, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Hoe meld ik een klein kansspel? (geen vergunning)

Wij hebben tijd nodig om uw aanvraag te behandelen. Meld uw kansspelactiviteit minimaal twee weken van tevoren aan ons. In uw melding geeft u aan:

 • Welke vereniging de activiteit organiseert;
 • Het KvK-nummer;
 • Welk kansspel het is;
 • Wat u met de opbrengst gaat doen;
 • Hoeveel deelnemers u verwacht;
 • Hoe hoog het prijzengeld is;
 • Wat de geldwaarde per prijs is;
 • De datum, tijd en plaats van de activiteit.

Vergeet niet om uw contactgegevens bij uw melding te vermelden.

  Kosten

  Een kansspelvergunning kost €9,25 (tarief 2024)
  Een melding (bericht van kennisneming en acceptatie van een melding): geen kosten.

  Meer informatie