Klein kansspel organiseren (bingo)

Bij een kansspel gokken deelnemers om iets te kunnen winnen. De prijzen blijven onder een vastgestelde waarde. Een bingo, een kienspel, een vogelpiekspel en een 'rad van avontuur' zijn voorbeelden van kleine kansspelen.

Voorwaarden voor een klein kansspel

Verenigingen die een klein kansspel willen organiseren hebben hiervoor geen vergunning nodig. Zij moeten wel, uiterlijk twee weken van tevoren, het kansspel melden bij de gemeente. Om een klein kansspel te organiseren gelden de volgende voorwaarden:

 • Het kansspel wordt georganiseerd door een Nederlandse vereniging die minimaal drie jaar bestaat.
 • Het doel van de vereniging mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn.
 • Het organiseren van een activiteit/bijeenkomst moet in het belang zijn van iedereen. Niemand uit de vereniging heeft persoonlijk voordeel uit de opbrengst.
 • De prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen mogen niet hoger zijn dan €400,- per serie of set. De gezamenlijke waarde mag niet meer bedragen dan €1.550,- per activiteit/bijeenkomst.
 • Op hetzelfde moment mogen niet meerdere soortgelijke activiteiten/bijeenkomsten plaatsvinden in dezelfde lokaliteit.

Kansspelvergunning

Als een kansspel niet voldoet aan de voorwaarden, dan moet u een kansspelvergunning aanvragen. De waarde van het prijzenpakket bepaalt bij welke instantie u de vergunning moet aanvragen.

 • Is de waarde van het prijzenpakket lager dan €4.500,-? Vraag dan een vergunning aan bij de gemeente.
 • Is de waarde van het prijzenpakket hoger dan €4.500,-? Vraag dan een vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

Als u zich niet aan de regels houdt kunnen wij de bijeenkomst verbieden of het spel stilleggen.

Hoe meld ik een klein kansspel?

Wij hebben tijd nodig om uw aanvraag te behandelen. Meld uw kansspelactiviteit minimaal twee weken van tevoren aan ons. In uw melding geeft u aan:

 • Welke vereniging de activiteit organiseert;
 • Het KvK-nummer;
 • Welk kansspel het is;
 • Wat u met de opbrengst gaat doen;
 • Hoeveel deelnemers u verwacht;
 • Hoe hoog het prijzengeld is;
 • Wat de geldwaarde per prijs is;
 • De datum, tijd en plaats van de activiteit.

Vergeet niet om uw contactgegevens bij uw melding te vermelden.

Wilt u een melding doen van een klein kansspel of wilt u een vergunning aanvragen voor het organiseren van een kansspel? Het formulier kunt u opvragen door te mailen naar info@coevorden.nl.

  Bezwaar maken

  Als u een melding doet van een kansspel beoordelen wij of er bezwaren bestaan tegen het organiseren van het spel. Indien deze er zijn, ontvangt u schriftelijk bericht van kennisneming en acceptatie van de melding. Daartegen is geen bezwaar mogelijk. Soms kan een melding aanleiding zijn om nadere voorschriften te stellen. Als u het met die voorschriften niet eens bent, kunt u bezwaar maken. Tegen de beslissing op een vergunningsaanvraag kunt u ook bezwaar maken.

  Bezwaar indienen kan binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

  Kosten

  Een kansspelvergunning kost €8,90 (tarief 2023)
  Een bericht van kennisneming en acceptatie van een melding: geen kosten.

  Meer informatie