Kwaliteitshandvest

De gemeente Coevorden werkt volgens een kwaliteitshandvest. In het handvest is beschreven welke dienstverlening u van ons kunt verwachten. U kunt contact met ons opnemen via balie, telefoon, website en schriftelijk via post of e-mail.

  • Indien u een vraag heeft helpen we u zelf, of verwijzen we u zo goed mogelijk door.
  • We formuleren onze brieven en e-mails zo duidelijk mogelijk. U kunt altijd op het document zelf de contactinformatie vinden waar u terecht kunt met vragen over de inhoud van de correspondentie.
  • Bij een terugbelafspraak nemen wij standaard binnen twee werkdagen contact met u op, tenzij anders vermeld.
  • De informatie op onze website is correct, actueel, begrijpelijk en toegankelijk.
  • Voor uitgebreide vragen zijn we altijd bereid om u op afspraak te woord te staan; we nemen dan de tijd voor uw specifieke situatie.
  • Voor onze organisatie geldt: afspraak is afspraak. Desgewenst zetten we de afspraak voor u op schrift zodat uiteindelijk altijd helder is wat er is afgesproken.
  • We ontvangen graag feedback over onze dienstverlening, zowel positief als negatief. Met suggesties en klachten gaan wij zeer zorgvuldig om. In het geval u een officiële klacht wilt indienen vragen wij u dit duidelijk kenbaar te maken, we helpen u dan met het opstarten van de procedure.
  • We nemen onze besluiten zo zorgvuldig mogelijk. Mocht u het toch niet eens zijn met een besluit, dan kunt u altijd uw bezwaar kenbaar maken. De wijze waarop dat kan staat altijd duidelijk omschreven in het besluit, samen met de gegevens van een van onze medewerkers die u hiermee verder kan helpen.