Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Landbouw

De landbouw verandert. Schaalvergroting en strengere wet- en regelgeving zorgen voor minder agrarische bedrijven. Dat betekent dat er veel ruimte vrij komt. Want we gebruiken nu 65% van de gemeentegrond voor de landbouw. U leest hieronder hoe wij daarop reageren. 

We houden rekening met de landbouw in de nieuwe omgevingsvisie 

Deze visie bereiden we nu nog voor. We geven de landbouw een realistische blik op de toekomst, waarbij we rekening houden met de wetgeving in deze sector. Sommige bedrijven zullen vrijkomen. We zoeken daar een passende nieuwe invulling voor. 

We wijzen gebieden aan voor de ontwikkeling van de landbouw  

We wijzen deze gebieden aan in de structuurvisie. Dit plan is verder uitgewerkt in het bestemmingsplan Buitengebied.  

De ruimte die vrijkomt, krijgt een goede andere bestemming 

Wij hebben hierin nog geen definitieve besluiten genomen. We willen de kansen voor bijvoorbeeld recreatie en dienstverlening zo goed mogelijk benutten. We houden bij de nieuwe invulling van de ruimte rekening met andere (agrarische) functies in de buurt. We zorgen ervoor dat bestaande bedrijven geen last hebben van de nieuwe invulling. Of beperkt door onze nieuwe invulling.