Landmeetkundige gegevens inzien

Heeft u landmeetkundige gegevens nodig? Deze vraagt u op bij het Kadaster. Of bekijk ze online op de landelijke basiskaart.

Beschrijving

Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Bijvoorbeeld:

 • de oppervlakte van een stuk grond
 • waar water is
 • waar de grenzen liggen van stukken grond (erfgrens)

Deze gegevens heeft u nodig voor bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning. Of om te bepalen waar uw erfgrens ligt.

De gemeente doet metingen zodat duidelijk is waar de grens tussen gemeentelijke grond en andere grond ligt.

Aanvragen

Zo kunt u landmeetkundige gegevens inzien:

 • Neem contact op met het Kadaster. U heeft nodig:
  • uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens
  • uw adresgegevens
  • gegevens van het gebouw of stuk grond
 • Of kijk op de landelijke basiskaart.

Kosten

De gemeente kan kosten berekenen voor uw aanvraag.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Vastgoed & Infrastructuur. Bel met 140524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.

Wet en regelgeving

Meer informatie