Leegstaand pand tijdelijk verhuren

Staat uw pand tijdelijk leeg? Dan kunt u het verhuren op basis van de Leegstandwet. Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

Een pand die leeg staat kunt u tijdelijk verhuren

U kunt hiervoor gebruik maken van de Leegstandwet. Verhuren op basis van de Leegstandwet biedt u voordelen. Zo kunt u voor het pand een lagere huurprijs vragen. Ook hoeft u de huurder geen huurbescherming te geven.

Hoelang u het pand mag verhuren ligt aan de situatie

 • Voor een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt wordt krijgt u een vergunning voor 2 jaar. De gemeente kan de vergunning steeds met 1 jaar verlengen. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.
 • Voor een woning die te koop staat krijgt u een vergunning voor 5 jaar. De vergunning kan niet worden verlengd.
 • Voor een gebouw zonder woonbestemming krijgt u een vergunning voor maximaal 10 jaar. U hebt ook een omgevingsvergunning nodig om het pand als woonruimte te gaan gebruiken. Dit regelt u voordat u een aanvraag in het kader van de Leegstandwet doet.

Bent u niet de eigenaar van het pand? Dan kunt u het pand tijdelijk onderverhuren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van uw verhuurder.

Wilt u uw pand verhuren op basis van de Leegstandwet?

Zo vraagt u een vergunning voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet aan. De volgende documenten moet u aanleveren:

 • Een opdracht tot verkoop van de woning
 • Bewijs van eigendom (uittreksel kadaster of kopie afschrift akte van levering)
 • Kopie van de identiteitsbewijzen van de verhuurders (als u al verhuist bent naar een huis buiten de gemeente)
 • Een concept huurcontract (als de huurders al bekend zijn)

Ook vult u het aanvraagformulier externe-link-icoonin. Stuur deze informatie naar de gemeente via info@coevorden.nl. Voor het aanvragen van een vergunning voor tijdelijke verhuur betaalt u leges. Meer informatie over leges zijn genoemd in de legesverordeningexterne-link-icoon. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Voor tijdelijke verhuur gelden er voorwaarden

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

 • De woonruimte staat leeg.
 • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.
 • De woning staat te koop.
 • Indien sprake is van toekomstige sloop, zal dit aangetoond moeten worden.

Woonruimte die te koop staat mag alleen worden verhuurd als:

 • De woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw)
 • De eigenaar er zelf 12 maanden of langer in heeft gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
 • De woonruimte de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar is verhuurd

Let op!De huurder kan zich niet eerder op het adres in schrijven dan de datum waarop de vergunning in gaat. Het huurcontract kan niet eerder getekend worden dan dat de vergunning is afgegeven, omdat de vergunning vermeld moet worden in het huurcontract.

Heeft u vragen? Bel naar 140524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl

Meer informatie