Logeerzorg in Coevorden

Bent u mantelzorger van iemand met geheugenproblemen? Wordt deze zorg u soms even te veel? Denk dan eens aan de mogelijkheid van logeerzorg. Dit kan in Coevorden bij de ouderenzorglocatie Aleida Kramer van Saxenburghexterne-link-icoon. Uw naaste kan hier terecht voor een kort verblijf. In de gemeente Coevorden willen we mantelzorgers zoveel mogelijk ontlasten. Via afdeling Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente kunt u deze logeerzorg aanvragen.

Wat is het?

Professionele zorgmedewerkers nemen de zorg tijdelijk van u over, zodat u als mantelzorger even kunt bijkomen. Mariëlle Schonewille, wijkmanager Saxenburgh Aleida Kramer: “Veel mensen vinden het lastig om de zorg van hun naaste even over te dragen. Toch zien we dat het fijn is voor mantelzorgers om op adem te komen en daarna weer met vernieuwde energie te zorgen voor hun naaste.”

Bekijk de video met Mariëlle Schonewille, wijkmanager Saxenburgh Aleida Kramer

Logeerzorg in Coevorden

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Voor wie?

Logeerzorg bij Aleida Kramer is er voor alle inwoners van gemeente Coevorden met geheugenproblemen. Hiervoor is op deze locatie een speciale woon-logeerruimte ingericht.

Aanvragen?

Logeerzorg (ook wel respijtzorg) is mogelijk vanuit de Wmo. Maximaal 12 dagen per jaar als maatwerkvoorziening. Logeerzorg wordt alleen in natura verstrekt.

Bent u inwoner van de gemeente Coevorden en mantelzorger, casemanager, zoon/dochter of medewerker van het steunpunt mantelzorg? Dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente Coevorden. 

Hoe gaat dat?

Belangrijkste voorwaarde om voor de logeerzorg in aanmerking te komen is dat we overbelasting willen voorkomen of verminderen. Als dat is beoordeeld, wordt contact gelegd met Saxenburgh om te kijken wanneer er logeerplaatsen beschikbaar zijn. De indicatie wordt afgegeven als er overeenstemming is over de te logeren data. Deze indicatie staat los van andere Wmo indicaties voor begeleiding of dagbesteding.

De cliënt en zijn mantelzorger dragen zelf zorg voor het vervoer naar de logeerlocatie.

Het beschikbaar stellen van logeerzorg is een pilot. Voor de duur van de pilot (van juli 2023 t/m juli 2025) zijn deelnemers geen eigen bijdrage aan het CAK verschuldigd.

Contact

Wilt u logeerzorg aanvragen? Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning. Deze is bereikbaar via het Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 140524.