Loonkostensubsidie en persoonlijke ondersteuning bij werk

Bent u werkgever en neemt u iemand in dienst met een arbeidsbeperking? Dan kunt u misschien loonkostensubsidie krijgen. Met het digitale formulier vraagt u als werkgever loonkostensubsidie aan voor een werknemer. Het gaat om een werknemer die (waarschijnlijk) niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen. Vraag de loonkostensubsidie zo snel mogelijk aan. In ieder geval binnen 6 maanden na het begin van het dienstverband. 

Maximaal de eerste 6 maanden van het dienstverband krijgt u een subsidie van 50% van het wettelijk minimumloon. Dit heet forfaitaire loonkostensubsidie. Daarna stelt een loonwaarde-expert de loonwaarde van de werknemer vast op de werkplek. U ontvangt dan loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon. Het maximum is 70% van het minimumloon.

Voorbeeld: uw werknemer heeft een loonwaarde van 70%. De loonkostensubsidie is dan 30% van het wettelijk minimumloon.

Dit zijn de meest belangrijke voorwaarden voor loonkostensubsidie:

 • Uw werknemer is opgenomen in het landelijk doelgroepregister. Of wij hebben met u afgesproken dat uw werknemer de praktijkroute volgt. Uw werknemer woont in de gemeente Coevorden.
 • U moet de subsidie binnen zes maanden na het begin van het dienstverband aanvragen.
 • De werknemer in de gemeente Coevorden woont èn
 • De werknemer (waarschijnlijk) niet in staat is om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen èn
 • De werknemer geen Wajong-uitkering van het UWV ontvangt èn
 • De werknemer nog geen zes maanden in dienst is èn
 • De werknemer in de zes maanden voorafgaand aan de dienstbetrekking: deelnam aan het praktijkonderwijs (pro) of het voorgezet speciaal onderwijs (vso) of een mbo-entree opleiding, of onder de doelgroep van de Participatiewet viel (een uitkering had op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Anw dan wel niet -uitkeringsgerechtigd was).

U stuurt altijd mee:

 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst

Lees meer over de loonkostensubsidie voor werkgevers in de folder van het Werkgevers Servicepunt Drentheexterne-link-icoon. Of bekijk de regelingenexterne-link-icoon.

Met dit formulier vraagt u als werkgever loonkostensubsidie aan voor een werknemer. Het gaat om een werknemer die (waarschijnlijk) niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen.

Persoonlijke ondersteuning bij werk

Heeft u een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst of wilt u een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst nemen? Dan zijn er vanuit de gemeente Coevorden voorzieningen beschikbaar. De voorziening moet noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren op de werkplek of binnen uw bedrijf.

De volgende voorzieningen kunnen afhankelijk van de situatie en de beperking worden inzet: Persoonlijke ondersteuning bij werk en overige voorzieningen.

Interne werkbegeleiding betekent dat een collega dagelijks begeleiding biedt op de werkvloer. Dit omdat de werknemer anders zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren. De werknemer krijgt meer dan gemiddeld werkbegeleiding op een werkplek. We verstrekken subsidie voor de aangetoonde extra kosten die horen bij het organiseren van de interne werkbegeleiding;

Voorwaarden

Dit zijn de meest belangrijke voorwaarden voor de inzet van interne werkbegeleiding:

 • De werknemer woont in de gemeente Coevorden;
 • Er is meer dan de normale begeleiding van een werknemer op een werkplek.

Waar staat dit in de wet?

Op de inzet van een intern werkbegeleider is de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Coevorden 2023 van toepassing.

Door een erkende specialist geboden methodische ondersteuning aan personen met een arbeidsbeperking en aan werkgevers. Dit is gericht op het vinden en behouden van werk. Als de inzet van een jobcoach noodzakelijk is (zie voorwaarden hieronder) wordt er een vergoeding verstrekt op basis van een maximaal uurtarief. Er kan ook een subsidie worden verstrekt.

Dit zijn de meest belangrijke voorwaarden voor de inzet van een jobcoach

 • De werknemer woont in de gemeente Coevorden;
 • De werknemer heeft een dienstverband voor de duur van minstens zes maanden en voor minimaal 12 uur per week;
 • Er is een noodzakelijke situatie. Dit betekent dat zonder jobcoaching de werknemer de werkzaamheden niet kan uit te voeren op een manier zoals is overeengekomen of is vastgesteld tijdens de loonwaardebepaling. Het college kan een specialist hiervoor om advies vragen.

Waar staat dit in de wet?

Op de inzet van een jobcoach is de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Coevorden 2023 externe-link-icoonvan toepassing als ook de Nadere regels jobcoaching Participatiewet gemeente Coevorden 2023.

Overige voorzieningen: voorzieningen vanuit de gemeente om werk makkelijker te maken

Als een werknemer voor een lange tijd ziek is of door een handicap moeite heeft met het reizen naar het werk kan de gemeente hulp bieden. De gemeente kan:

 • Een vergoeding bieden voor aanpassingen aan een fiets of auto;
 • De mogelijkheid bieden gebruik te maken van een bruikleenauto;
 • Een vergoeding bieden voor het gebruik van een auto;
 • Taxivervoer te vergoeden.

Heeft uw medewerker een voorziening of hulpmiddel nodig die niet standaard aanwezig is binnen uw bedrijf? Dan kunt u als werkgever een meeneembare voorziening aanvragen. U kunt hierbij denken aan orthopedische werkschoenen, een speciale werkstoel of een brailleleesregel. De werknemer kan deze hulpmiddelen meenemen naar een andere plek.

Maakt u als werkgever extra kosten om werk mogelijk te maken? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor een niet-meeneembare aanpassing op de werkplek of binnen uw bedrijf. U kunt hierbij denken aan een aangepast toilet, een traplift of een aangepaste werkplek.

Aanvragen

Subsidie voor de inzet van een intern werkbegeleider, de vergoeding/subsidie voor de inzet van jobcoach of overige voorziening moet u aanvragen. Dat doet u door middel van onderstaand aanvraagformulier.

Wat stuurt u mee?

U stuurt altijd een kopie van de arbeidsovereenkomst en het aanvraagformulier persoonlijke ondersteuning mee.

Waar staan de overige voorzieningen in de wet?

De voorwaarden voor het krijgen van een overige voorziening kunt u lezen in de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Coevorden 2023externe-link-icoon en Nadere regels overige voorzieningen gemeente Coevorden 2023externe-link-icoon.