Loterij organiseren (kansspel)

Wanneer u een loterij wilt organiseren bepaalt de waarde van het prijzenpakket hoe u een vergunning moet aanvragen.

 • Is de waarde van het prijzenpakket lager dan €4.500,-? Vraag dan een vergunning aan bij de gemeente.
 • Is de waarde van het prijzenpakket hoger dan €4.500,-? Vraag dan een vergunning aan bij de Kansspelautoriteitexterne-link-icoon.

Voorwaarden voor een vergunning

Om een vergunning voor een loterij te krijgen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

 • De loterij wordt georganiseerd door een vereniging of stichting.
 • De opbrengst is bestemd voor een goed doel (van algemeen belang). De opbrengst van de loterij mag geen commercieel of particulier belang (eigen gewin) dienen.
 • Tenminste 50% van de opbrengst gaat naar dat doel. Van de opbrengst naar dat mag maximaal 50% voor de kosten worden afgetrokken. Als de kosten 30% van de opbrengst zijn, moet dus 70% van de opbrengst naar het goede doel. Zijn de kosten 60% van de opbrengst, dan moet toch 50% van de opbrengst naar het goede doel gaan.

Hoe dien ik een aanvraag in?

De aanvraag voor een loterijvergunning kunt u digitaal indienen. Lukt dit niet, dan kunt u per mail of per post het formulier aanvragen: Gemeente Coevorden, t.a.v. Afdeling leefomgeving, team Economie & Leefbaarheid, Postbus 2, 7740 AA Coevorden. Per e-mail kunt u uw aanvraag versturen naar info@coevorden.nl.

  Aanvragen vergunning kansspel

  Let op: houdt uw KvK-nummer bij de hand.

  Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

  Omdat wij tijd nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen is het belangrijk dat uw aanvraag op tijd wordt ingediend. Wij beslissen altijd binnen acht weken na ontvangst over uw aanvraag.  Dient u uw aanvraag minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de vergunning nodig is in, dan kunnen wij besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met onze beslissingen, dan kun u bezwaar maken. Dit moet u binnen zes weken doen. Bent u het daarna nog niet eens met ons besluit, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

  Kosten

  Een loterijvergunning kost: €9,25 (tarief 2024)

  Meer informatie