Maaien van bermen

Sinds 2018 onderhoudt de gemeente Coevorden bijna alle bermen, namelijk 95%, op een natuurvriendelijke manier. Dit gebeurt door op een ecologische manier te maaien. 

De bermen worden minder vaak gemaaid en het gras wordt weggehaald. Op sommige stukken land grazen schapen. De afgelopen 5 jaar hebben we een aantal bermen laten onderzoeken. Onze manier van onderhoud zorgt voor meer verschillende bloemen en planten. En voor meer voedsel voor insecten. We zagen veel, soms ook zeldzame, wilde bijen en vlinders. Ook de komende jaren blijven we de bermen goed in de gaten houden. Waar nodig passen we ons maaibeleid aan.

We werken veel samen met vrijwilligers. Zij houden de bermen ook goed in de gaten en geven bijzondere planten aan ons door. Als we nieuwe bermen aanleggen of oude bermen verbeteren, zorgen we ervoor dat ze armer worden aan voedingsstoffen. Dit zorgt namelijk voor bovengrondse variatie (verschillende bloemen en planten). Soms zaaien we er ook speciale bloemzaden in, passend bij deze regio. Denk bijvoorbeeld aan het Drents mengsel.