Medische keuring rijbewijs

Wanneer een medische keuring? 

Als een medische keuring nodig is, zal een arts beoordelen of u lichamelijk en geestelijk  een motorvoertuig kunt besturen. Hier zijn de situaties waarin een medische keuring nodig is: 

  1. U wilt een rijbewijs voor een vrachtwagen of bus aanvragen of vernieuwen (rijbewijzen C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE). 
  2. U bent 75 jaar of ouder. 

Bent u chauffeur van een vrachtwagen of bus? Een bedrijfsarts of arbo-arts doet uw medische keuring. Als u ouder bent dan 75 jaar, mag een huisarts u ook medisch keuren. Een medewerker van het CBR beoordeelt de resultaten van de medische keuring. 

Als u 'ja' heeft ingevuld bij een of meer vragen in uw eigen verklaring over uw gezondheid, is ook een onderzoek door een arts nodig. De arts zal aantekeningen maken op uw eigen verklaring. 

Aanvragen medische keuring 

Wilt u een Gezondheidsverklaringexterne-link-icoon aanvragen? Dit kan digitaal bij het CBR. De kosten voor de Gezondheidsverklaring betaalt u op het moment van aanvraag. Als u 75 jaar of ouder bent, kunt u ook een Gezondheidsverklaring kopen bij het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraakexterne-link-icoon.  

Groot rijbewijs 

Verloopt uw rijbewijs voor uw 75ste en wilt u een groot rijbewijs aanvragen? Dan gaat u naar een arts van een gecertificeerde ARBO-dienst of een geregistreerde bedrijfsarts. Zij vullen het Keuringsverslag in. Adressen voor geregistreerde bedrijfsartsenexterne-link-icoon zijn op Rijksoverheid te vinden. Gecertificeerde arbodiensten staan op de website www.sbca.nlexterne-link-icoon.  

75 jaar en ouder 

Als uw rijbewijs op of na uw 75ste verloopt, kunt u zelf een arts kiezen. De meeste huisartsen keuren hun eigen patiënten niet en stuurt u door naar een onafhankelijke collega. Dit om de vertrouwensrelatie tussen huisarts en patiënt niet te verstoren. 

Procedure medische keuring 

Tijdens de medische keuring beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie. De arts vult het Keuringsverslag in en stuurt dit naar het CBR. Of u doet dit zelf via de post. 

Een arts van het CBR beoordeelt daarna uw aanvraag en u ontvangt meestal een besluit over uw rijgeschiktheid. In sommige gevallen is extra informatie nodig. Dan vraagt het CBR een verder onderzoek door een medisch specialist, zoals een oogarts. U ontvangt hierover informatie van het CBR. Soms is ook een rijtest nodig. Na deze stappen beoordeelt de arts van het CBR uw informatie opnieuw. 

Als u het besluit dat u rijgeschikt bent heeft ontvangen, kunt u een rijbewijs aanvragenexterne-link-icoon. U vraagt uw rijbewijs digitaal aanexterne-link-icoon of persoonlijk bij de gemeente.  

Kosten 

De kosten voor een Gezondheidsverklaring zijn €44,50 (tarief 2024). Meer informatie vindt u op de website van het CBRexterne-link-icoon