Mensenhandel

Mensenhandel is het werven, vervoeren, opnemen en huisvesten van mensen. Door gebruik van dwang en met als doel om iemand uit te buiten. We maken bij mensenhandel verschil tussen seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting.

Hierbij is te denken aan mensen die onder dwang in de prostitutie moeten werken. Of mensen die drugs moeten verhandelen onder bedreiging. Deze mensen werken in slechte situaties en krijgen niet betaald. 

Samen met o.a. collega’s uit de zorg en de politie werken we aan het voorkomen van mensenhandel. Maar ook aan het signaleren en stoppen van mensenhandel.

Mensenhandel Melden

Bent u slachtoffer van mensenhandel of denkt u dat iemand slachtoffer is van mensenhandel? Dan kunt u contact opnemen met de volgende organisaties:

Meer weten?

Meer informatie over de vormen en tekens van mensenhandel is te vinden op de volgende websites: