Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Notitie Ruimtelijke Kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit gaat over vormgeving, beleving en een goede indeling van diverse functies in de gemeente. Dat is niet alleen landschap, maar ook de gebouwde omgeving. In principe dus alles wat je nu en in de toekomst kan zien.

Om duidelijk te maken wat de gemeente op welke plek wil leggen we onze plannen vast in verschillende documenten. Denk hierbij aan de omgevingsvisie en het omgevingsplan, maar ook aan een beeldkwaliteitsplan en de welstandsnota. In principe is er voor elke plek in onze gemeente wel vastgelegd wat de gewenste ruimtelijke kwaliteit is.

De Notitie Ruimtelijke Kwaliteit vervangt voor een deel de welstandsnota 

Als voorbeeld kan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit dienen. Deze zorgt naast diverse andere documenten voor een duidelijke richting voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. U leest de ‘Notitie Ruimtelijke Kwaliteit’ op de website van de provincie Drentheexterne-link-icoon