Oekraïne

Gemeente Coevorden biedt opvang aan Oekraïners die op de vlucht zijn geslagen voor de oorlog. De door alle raadsleden aangenomen motie laat er geen twijfel over bestaan. We willen in onze gemeente ruimhartig zijn in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en alles doen wat we kunnen om hulp te bieden.

Inwonersinitiatieven en informatie opvanglocaties

Het is hartverwarmend om te zien dat er in onze gemeente zoveel initiatieven van inwoners zijn. Inwoners bieden hulp, in de vorm van inzamelingsacties, maar ook door vluchtelingen thuis op te vangen. Realiseert u zich wel dat dit een lange adem en intensieve begeleiding vraagt. Voor ondersteuning wijzen wij u op Vluchtelingenwerkexterne-link-icoonTakecarebnbexterne-link-icoon en het Rode Kruisexterne-link-icoon. Deze organisaties kunnen op dit moment, voor particuliere initiatieven, de juiste hulp bieden. 

Op RefugeeHelp externe-link-icoonvindt u ook veel informatie. RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. RefugeeHelp kun je in vier talen bekijken. 

Gemeentelijke opvanglocaties

De Veiligheidsregio Drenthe (VRD)externe-link-icoon heeft de opdracht gekregen om de opvang van eerst 2000 Oekraïense vluchtelingen op gemeentelijke opvanglocaties te organiseren. Het college van de gemeente Coevorden heeft aangegeven dat zij ruimte wil bieden aan in totaal 150-250 vluchtelingen.

Op dit moment vangen wij in Gees, Sleen en de Coevorder wijk Ossehaar vluchtelingen uit Oekraïne op. De meeste Oekraïners die in Ossehaar wonen verhuizen in het vierde kwartaal van 2023 naar andere locaties in de gemeente. Namelijk een nieuwe locatie aan de Commissaris Gaarlandtlaan 23 in Coevorden en vakantiepark De Wolfskuylen tussen Gees en Zwinderen, waar op dit moment al Oekraïners worden opgevangen.

Wilt u hulp bieden?

Lees hieronder de meest gestelde vragen.

Ik wil zelf mensen uit Oekraïne opvangen, hoe werkt dat?

U kunt zich aanmelden bij Takecarebnbexterne-link-icoon. Zij doen een screening en proberen een match te maken met wat er op dat moment nodig is. Bedenk vooraf goed of dit iets is wat u langere tijd kunt doen en bereidt u voor op wat u kunt verwachten. Lees daarvoor de tips op de website van Takecarebnbexterne-link-icoon.

Ik vang al mensen uit Oekraïne op, waar kan ik terecht voor meer informatie?

Op de website van Vluchtelingenwerkexterne-link-icoon vindt u relevante informatie voor vluchtelingen. Deze informatie staat zowel in de Nederlandse, Engelse als Oekraïense taal op de website.

Hoe kunnen mensen uit Oekraïne zich registeren bij de gemeente? 

De gemeente registreert de vluchtelingen in het BRP (Basis Registratie Personen). Daardoor kunnen zij aanspraak maken op werk, zorg en eventueel onderwijs. Ook is er een leefgeldregeling. 

Woont u in de gemeente Coevorden en vangt u thuis Oekraïense vluchtelingen op die nog niet officieel in het BRP zijn geregistreerd? Dan roepen wij u op om zo snel mogelijk contact op te nemen met de gemeente om een afspraak maken. Dat kan via de onderstaande contactmogelijkheden. U kunt dan een afspraak maken voor de registratie. U bent daarna, op het tijdstip van de afspraak, samen met de vluchteling(en) welkom op het gemeentehuis voor de intake in het BRP.    

Moet een Oekraïense vluchteling asiel aanvragen?

Voor Oekraïense vluchtelingen geldt een speciale procedure. Die wordt hierexterne-link-icoon door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uitgelegd. 

Hoe is de zorg geregeld voor mensen uit Oekraïne in Nederland?

Het Ministerie van VWS heeft samen met de Zorgverzekeringslijn informatie opgesteld over zorg voor Oekraïners in Nederland. Deze informatie is zowel in het Nederlands, Engels als Oekraïens te vinden op de website www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainianexterne-link-icoon. Heeft u een vraag over de vergoeding van zorg of de zorgverzekering en kunt u de informatie niet op deze website vinden? Dan kunt u gratis bellen met de Zorgverzekeringslijn op 0800 – 64 64 644 of vanuit het buitenland +31 88 900 6960.

Andere hulp

In de gemeente Coevorden zijn veel inwonersinitiatieven om hulp te bieden aan Oekraïne. 

Waar kan ik hulpgoederen inleveren?

Voor hulpacties in de gemeente Coevorden verwijzen we u naar lokale en sociale media. Daar vindt u vaak ook informatie over het inleveren van hulpgoederen.  

Ik wil graag hulp aanbieden als vrijwilliger, waar kan ik terecht?

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Maatschappelijk Welzijn Coevorden brengt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de gemeente Coevorden bij elkaar. Ook wanneer het gaat om hulp aan Oekraïense vluchtelingen.
U kunt contact opnemen via het centrale nummer  085 - 27 35 256 of mailen naar steunpuntvrijwilligerswerk@mwcoevorden.nl.
Contactpersoon is Janke de Haan, tel. 06 10 01 71 78.

U kunt ook contact zoeken met Stichting Vluchtelingenwerk. Zij zetten zich in om vluchtelingen op te vangen en te helpen hun weg te vinden in Nederland. U kunt zich op de website aanmelden als vrijwilliger: www.vluchtelingenwerk.nl. externe-link-icoon

Ik wil geld doneren

Geld doneren kan via Giro 555. U kunt met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp.

Zorgen/vragen over de oorlogssituatie

Wat is de huidige situatie in Oekraïne?

Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon leest u de laatste informatie over de situatie in Oekraïne. En over het standpunt van de Nederlandse regering en de sancties die wij nemen.

Moet ik me zorgen maken over de situatie in Oekraïne?

Er is geen acute dreiging richting Nederland. Toch kan de hele situatie wel zorgen geven. De mate waarin verschilt per mens. Het is altijd goed om er met elkaar over te praten. Heeft u last van angst, somberheid of andere klachten? Kijk dan voor tips eens op de website van GGD Drentheexterne-link-icoon of neem contact op met Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Dat kan bijvoorbeeld via  085 273 5256 of via de chatfunctie op de website van Maatschappelijk Welzijn Coevorden.externe-link-icoon

Hoe bereid ik me voor op een mogelijke dreigende situatie? 

Er is op dit moment geen acute dreiging richting Nederland. Er gelden dan ook geen extra adviezen vanwege de oorlog in Oekraïne. Wel ontvangen we sinds de oorlog in Oekraïne vragen over bijvoorbeeld bescherming bij een kernongeval en jodiumtabletten. Het is begrijpelijk dat hier zorgen over zijn. De situatie in Oekraïne geeft hier echter geen aanleiding voor. Daarvoor is de afstand te groot. 

Leefgeld

De gemeente Coevorden stelt leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen beschikbaar. Op onze webpagina over leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen vindt u meer informatie.

Onderwijs

Hoe is het onderwijs geregeld voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen? 

Wilt u Oekraïense kinderen/jeugdigen aanmelden voor onderwijs? Voor het onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar hebben wij een samenwerking met de Smeltkroes in Aalden. U kunt het kind aanmelden voor onderwijs door te mailen naar directie@desmeltkroes.nl of bellen via  0591 372 813 of  06 182 947 34. Op www.desmeltkroes.nlexterne-link-icoon vindt u meer informatie over deze school.

Met de onderwijsstichtingen Arcade, Catent en Fiers werken wij verder aan onderwijs voor de kinderen van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Coevorden.

Voor het voortgezet onderwijs kunt u contact opnemen met de coördinator van de internationale taalgroep, B. Sandker. Dat kan telefonisch via 06 543 934 91 of per mail via b.sandker@esdalcollege.eu. Het bezoekadres van de internationale taalgroep is Oosterstraat 78 in Emmen.

Zijn er mogelijkheden voor Oekraïense vluchtelingen om de Nederlandse taal te leren?

Er bestaat geen verplichte taalles (NT2) voor Oekraïense vluchtelingen, zoals bij de inburgering van andere vluchtelingen. In Coevorden bestaat wel taalondersteuning door het Oefenhuis van de Bibliotheek en Babbelen bij een bakkie van Humanitas. Dit is nadrukkelijk geen taalles, maar het leren van huis, tuin en keuken Nederlands. Babbelen bij een bakkie is meer gericht op ontmoeting. Daarbij leer je spelenderwijs de taal. Het Oefenhuis wordt verzorgd door vrijwilligers van de bibliotheek in het Arsenaal, aan de Haven 4 in Coevorden. Dit is op maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Tijdens vakanties niet. Humanitas organiseert Babbelen bij een bakkie op woensdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur in Ravelijn Verbindt, aan de Linthorst Homanlaan 1 in Coevorden. Tijdens schoolvakanties niet.

De Rijksuniversiteit Groningen biedt online een gratis basiscursus Nederlandsexterne-link-icoon aan. De duur van deze cursus is drie weken, drie uur studietijd per week. Op Dutch Survival Kitexterne-link-icoon staat een document met standaardzinnen voor het eerste contact in het Nederlands. 

Werk

Informatie voor Oekraïense vluchtelingen die kunnen en willen werken

Vanaf 1 april 2022 mogen Oekraïense vluchtelingen werken in Nederland. Kunt u werken en heeft u hulp nodig bij het vinden van een baan? Voor Oekraïense vluchtelingen die nu in Coevorden worden opgevangen, biedt team Actief voor Werk ondersteuning. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze klantmanagers via het e-mailadres oekraine-werk@coevorden.nl

Werken en leefgeld

Let op! Heeft u werk gevonden? Dan krijgt u geen leefgeld meer. Als u bij een particulier woont stopt ook het woondeel. Eventuele andere gezinsleden die niet werken hebben wel recht op het leefgeld en het woondeel. Als uw loon minder is dan het leefgeld, wordt dit niet verrekend. Het recht op de financiële toelage vervalt voor werkende personen, ongeacht de hoogte van het inkomen. Ook moet u zichzelf verzekeren tegen zorgkosten (deze verplichting komt per 1 augustus 2022 te vervallen). Als u aan het werk gaat, dan is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar oekraine-werk@coevorden.nl. Het leefgeld wordt niet direct stopgezet, dat gebeurt pas op de eerste werkdag van de volgende maand.

Komen uw werkzaamheden volledig tot een einde? Dan heeft u in principe weer recht op leefgeld, tenzij u in de afgelopen 36 weken 26 weken heeft gewerkt. In dat geval kunt u een Werkloosheidsuitkering (WW) aanvragen bij het UWV. Wij verwijzen wij u door naar de pagina van de UWV over een WW-uitkering aanvragenexterne-link-icoon. Heeft u (nog) geen recht op WW, dan herleeft uw recht op leefgeld. Meldt u zich dan opnieuw bij de gemeente.

Informatie voor werkgevers

Vluchtelingen uit Oekraïne die kunnen en willen werken, krijgen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Vanaf 1 april 2022 geldt een vrijstelling voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor een vluchteling uit Oekraïne (zie hiervoor de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie). U hoeft dit als werkgever dus niet te doen. Wel zijn er een aantal voorwaarden om deze kwetsbare groep vluchtelingen extra te beschermen:

  • Vluchtelingen uit Oekraïne mogen alleen in loondienst werken;
  • U als werkgever moet de werknemer uiterlijk twee werkdagen voor de start van de werkzaamheden aanmelden bij het UWV. Ook moet u informatie doorgeven zoals de werkuren, werkplek en werkzaamheden. Bekijk het meldingsformulier van het UWVexterne-link-icoon.

Voor aanvullende informatie over het in dienst nemen van een vluchteling uit Oekraïne verwijzen wij u naar de website van het Werkgeversservicepunt Drenthe. Een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen: dit is wat je moet weten - Werkgeversservicepunt Drenthe (wspdrenthe.nl)externe-link-icoon
Ook op de website van de rijksoverheidexterne-link-icoon vindt u duidelijke informatie over werk en inkomen. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers van team Actief voor Werk. Dit kan via het e-mailadres oekraine-werk@coevorden.nl.

Contact

Heeft u nog vragen aan de gemeente Coevorden? U kunt dan mailen naar info@coevorden.nl of bellen met het algemene nummer 14-0524. Contactpersoon voor vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen is Pepijn Zweerink.