Omgevingsvisie

De ontwerp-Omgevingsvisie lag ter inzage van 8 mei 2023 t/m 20 juni 2023. De hoogtepunten zie je in onze video over de omgevingsvisie.  In september 2023 wordt de omgevingsvisie waarschijnlijk vastgesteld.