Ondersteuningsverklaring

Een politieke partij of groepering die mee wil doen aan de verkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. Met een ondersteuningsverklaring maakt u de deelname van een politieke partij of groepering aan een verkiezing mogelijk.

Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij of groepering die:

  • voor het eerst meedoet aan de verkiezingen
  • bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft
  • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)

Hoe het werkt:

  1. U neemt een geprint model H4 mee naar het gemeentehuis. Het formulier model H4 krijgt u van de partij of groepering.
  2. U ondertekent het model H4 in bijzijn van de ambtenaar (de verklaring kan niet worden ingetrokken).
  3. De ambtenaar maakt een aantekening in de Basisregistratie Personen en zet een stempel op het model H4.
  4. U neemt het model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.
  5. De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

We werken op afspraak

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen: telefoon 14-0524. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur; woensdag 08.30-16.00 uur; donderdagavond van 16.00-19.30 uur. 

U ondertekent ter plekke de door de partij ingevulde verklaring. Uw legitimatiebewijs moet u tonen; na ondertekening door de ambtenaar krijgt u de verklaring mee en levert deze bij de partij in.

Verkiezingen Gemeenteraad op 16 maart 2022

Voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad op 16 maart 2022 kunt u als inwoner een ondersteuningsverklaring afleggen bij Burgerzaken van de gemeente Coevorden. De ondersteuningsverklaring kan worden afgelegd van 17 januari t/m 31 januari 2022.