Ondersteuningsverklaring

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van iemand die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De verklaringen worden afgelegd in het gemeentehuis. Als kiezer kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen ruim voor de verkiezingen. U moet in Coevorden als kiezer geregistreerd staan en een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Het werkt als volgt:

  1. U neemt een geprint model H4 mee naar het gemeentehuis.
  2. U ondertekent het model H4 in bijzijn van de ambtenaar (de verklaring kan niet worden ingetrokken).
  3. De ambtenaar maakt een aantekening in de Basisregistratie Personen en zet een stempel op het model H4.
  4. U neemt het model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.
  5. De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

De openingstijden zijn: maandag t/m/ vrijdag van 08.30 – 12.00 uur, op woensdag van 08.30 – 16.00 uur en donderdag ook van 16.00 – 19.30 uur.