Onderwijs in de gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden heeft als doel om aan alle inwoners een passend aanbod van onderwijs aan te bieden. Niet alle vormen zijn in de gemeente zelf te vinden. Een aantal onderwijssoorten onderhouden we samen met andere gemeenten (bijvoorbeeld speciaal onderwijs). In de gemeente Coevorden zijn voldoende mogelijkheden op het gebied van:

  • kinderopvang en gastouders
  • basisonderwijs
  • voortgezet onderwijs

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

De gemeente Coevorden vindt het belangrijk dat kinderen met (een risico op) een taalontwikkelingsachterstand voorschoolse educatie krijgen. Dit is bij verschillende kinderopvangorganisaties in de gemeente mogelijk. Voorschoolse educatie is het stimuleren van taalontwikkeling bij kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud.

In de gemeente Coevorden wordt voorschoolse educatie uitgevoerd door verschillende (commerciële) kinderopvangpartijen. Zij kunnen in aanmerking komen voor subsidie, als ze voldoen aan de voorwaarden van de gemeente.

Aanbieders

Op de site van het Landelijk Register voor Kinderopvangexterne-link-icoon ziet u welke organisaties voorschoolse educatie mogen aanbieden. Bij de gegevens van de opvang staat dan een regel ’voorschoolse educatie: ja’.

Basisonderwijs

In de gemeente Coevorden zijn drie stichtingen voor basisonderwijs. Stichting Arcade is de stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Stichting Catent voor katholiek onderwijs. Fiers is de Vereniging voor Protestant-Christelijk Basisonderwijs. In de gemeente zijn 24 basisscholen: 13 openbare basisscholen, 8 protestants-christelijke basisscholen en 3 katholieke basisscholen. 

Voortgezet onderwijs

In de gemeente Coevorden zijn twee locaties voor voortgezet onderwijs. Eén in Coevorden en één in Oosterhesselen.