Op zoek naar personeel

Wij zijn actief voor werkzoekenden én werkgevers. We noemen ons team ook wel Actief voor Werk en dat is heel toepasselijk voor wat wij als team doen. Samen gaan we actief aan de slag om de stap naar werk te kunnen maken.

Onze ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen, die op weg zijn naar het meedoen in de maatschappij. Werk is daarbij een belangrijk onderdeel. Ook het ondersteunen op het gebied van inburgering, laaggeletterdheid en leerplicht maakt onderdeel uit van ons werk.

Informatie, advies en ondersteuning

Zit u met branche specifieke arbeidsvragen? En/of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de inzet van personeel met eventuele subsidiemogelijkheden?
Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe we u kunnen helpen om in uw personeelsbehoefte te voorzien. Onze accountmanagers Kees, Maaike en Jannelien komen daarover graag met u in contact. 

De arbeidsmarkt stopt niet bij de gemeentegrens. Daarom werkt de Gemeente Coevorden, binnen de Arbeidsmarkt Regio Drenthe (AMRD), samen met andere gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven.
Samen vormen wij het Werkgeversservicepunt Drentheexterne-link-icoon.

U kunt hier terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van:

  • werving en selectie van nieuwe medewerkers (tijdelijk en vast)
  • vergoedingen voor opleiding van (toekomstige) medewerkers
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen en Social Return on Investment
  • banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Werkgeversservicepunt Drenthe

Samen met ons en Werkgeversservicepunt Drenthe komt u verder. Bijvoorbeeld wanneer u een gemotiveerde medewerker heeft gevonden en wilt kijken of het een goede match is. Dit kan door een proefplaatsing.

Ook zijn er mogelijkheden om een officieel leerbedrijf te worden. Of maak gebruik van loonkostenvoordelen als u oudere of arbeidsgehandicapte werknemers aanneemt.

Meer informatie vindt u op de pagina van Werkgeversservicepunt Drentheexterne-link-icoon

Subsidiemogelijkheden

Wist u dat het op financieel gebied voor u voordeliger kan zijn om werkzoekenden vanuit ons netwerk aan te nemen? Vooral als hij of zij langer geen werk heeft. Dan kan bijscholing nodig zijn of kunnen wij helpen bij jobcoaching en het inwerkproces versnellen. Dit kost geld. De overheid heeft werkgeverssubsidies en financiële regelingenexterne-link-icoon. Wij onderzoeken welke regeling het beste bij uw situatie past. We helpen ook bij de aanvraag. Onze accountmanagers houden vervolgens alles nauwkeurig in de gaten.

Kansen voor en met statushouders

Statushouders met een (tijdelijke) verblijfsvergunning moeten een kans krijgen op de Nederlandse banenmarkt. Binnen deze groep zijn er veel onbenutte kwaliteiten. Wij bieden werkgevers de mogelijkheid een statushouder te leren kennen. We doen dit bijvoorbeeld door middel van een werkervaringsplek/proefplaatsing (met behoud van uitkering).

Ook kan het bieden van een eenmalige plaatsingssubsidieexterne-link-icoon een optie zijn. Daarnaast helpen wij u bij praktische, administratieve en rand voorwaardelijke zaken.

Oudere werkzoekende

Maak gebruik van kennis en ervaring van een oudere werknemer! Oudere werknemers zijn vaak erg gemotiveerd. Ook hebben ze vaak een goed evenwicht in werk en privé. Oudere werknemers hebben over het algemeen minder uitval door ziekte. Daarnaast zijn ze niet snel geneigd van baan te wisselen. Door een oudere werknemer aan te nemen, bent u maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen (MVO).

U heeft de mogelijkheid om de oudere werknemer via een proefplaatsingexterne-link-icoon te leren kennen. Daarnaast zijn er in sommige gevallen mogelijkheden voor een plaatsingssubsidie. Via de belastingdienst kunt u gebruik maken van een loonkostenvoordeel.externe-link-icoon Wij gaan graag met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden.

Contact

Wilt u contact met één van de accountmanagers van Team Actief voor Werk?
Mail dan naar Maaike Borgman, Kees Weinbrecher of Jannelien Abbing