Organisatie

Missie en visie

Wij zijn een moderne en professionele organisatie die haar lokale overheidstaken goed en efficiënt uitvoert. Daarbij benutten wij de kracht van de samenleving en die van onze medewerker. Wij ondersteunen het bestuur optimaal bij het realiseren van haar ambities.

De gemeente Coevorden is een wendbare en flexibele organisatie en werkt efficiënt en resultaatgericht. Wij hebben een externe oriëntatie en staan in verbinding met de samenleving. Wij zijn onderdeel van de netwerksamenleving en handelen integraal. Wij leren en ontwikkelen ons continu en zijn daarbij gericht op het leveren van toegevoegde waarde voor onze inwoners, bedrijven en instellingen.

Kernwaarden

De manier waarop wij, als gemeente, ons werk doen komt voort uit onze kernwaarden. Ze passen naadloos bij de kernwaarden die gelden voor de hele gemeente Coevorden. Deze kernwaarden zijn belangrijk voor de uitdagingen van onze organisatie en bepalen samen onze organisatie- en gemeentecultuur. Het professioneel bedienen van onze klanten en relaties, doelgericht werken, op omgevingsbewuste wijze onze rol bepalen en hier aanspreekbaar op zijn.

Durf

We stimuleren inwoners om initiatieven te ontplooien en hebben zelf het lef om voor de troepen uit te lopen.

Eigenheid

Er is ruimte voor maatwerk waarbij menselijke maat, zorgzaamheid en herkenbaarheid zorgen voor authenticiteit.

Grensverleggend

Buiten de lijntjes denken mag en we kijken letterlijk over de grens. We stimuleren creatieve ideeën.

Verbindend

 We brengen actief partijen bij elkaar en sluiten aan als dat nodig is. We zijn uitnodigend en benaderbaar.

Trots

We zijn optimistisch en stralen naar binnen en buiten uit dat we trots zijn. Dit vergt oprecht geloof in wat we doen door zelfkritisch vermogen.

Werken bij Coevorden

Wil je meer weten over werken bij gemeente Coevorden? Kijk dan op onze vacaturepagina.