Organisatie

Missie en visie

Wij zijn een moderne en professionele organisatie die haar lokale overheidstaken goed en efficiënt uitvoert. Daarbij benutten wij de kracht van de samenleving en die van onze medewerker. Wij ondersteunen het bestuur optimaal bij het realiseren van haar ambities.

De gemeente Coevorden is een wendbare en flexibele organisatie en werkt efficiënt en resultaatgericht. Wij hebben een externe oriëntatie en staan in verbinding met de samenleving. Wij zijn onderdeel van de netwerksamenleving en handelen integraal. Wij leren en ontwikkelen ons continu en zijn daarbij gericht op het leveren van toegevoegde waarde voor onze inwoners, bedrijven en instellingen.

 

Wil je meer weten over werken bij gemeente Coevorden? Kijk dan op onze vacaturepagina.

Organisatiestructuur gemeente Coevorden

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij servicenormen opgesteld. Deze normen vormen de basis van onze dienstverlening.

Algemeen:

 • U kunt zelf kiezen hoe u de gemeente benadert (bijvoorbeeld via de website, telefoon, WhatsApp bezoek, brief of sociale media)
 • Wij geven u correcte, volledige en actuele informatie. Deze informatie stemmen wij af op uw persoonlijke informatie
 • Wij respecteren privacy en gaan vertrouwelijk met uw gegevens om
 • Wij nodigen u actief uit om mee te denken
 • Wij communiceren in heldere en begrijpelijke taal
 • U mag van ons een duidelijke toelichting verwachten

Contact aan de balie:

 • Als u vooraf een afspraak maakt, wordt u direct geholpen
 • Als u behoefte heeft aan meer privacy, kunt u ons vragen om een aparte spreekruimte
 • Wij sturen altijd een ontvangstbevestiging als u via de website een afspraak maakt

Contact via de telefoon:

 • Als u ons belt via 14-0524, nemen wij binnen 20 seconden de telefoon op
 • Wij verbinden u maximaal twee keer door
 • Bij een terugbelafspraak nemen wij binnen twee werkdagen contact met u op

Contact via de post:

 • Binnen twee weken sturen wij u een antwoord. Als het antwoord dan nog niet gegeven kan worden, krijgt u uitleg over de procedure

Contact via internet:

 • Op onze website staat correcte, actuele en begrijpelijke informatie
 • Onze website is goed toegankelijk voor alle apparaten (smartphones, tablets) en in alle browsers
 • Onze website is ook goed toegankelijk als u slechtziend, slechthorend, blind, doof, kleurenblind of dyslectisch bent
 • U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week mailen op ons algemene e-mailadres: info@coevorden.nl
 • Als u ons mailt, dan ontvangt u binnen een dag per mail een ontvangstbevestiging en binnen vijf werkdagen een reactie. Als het antwoord dan nog niet gegeven kan worden, krijgt u uitleg over de procedure

Suggesties & inspraak:

 • We horen graag wat u van onze dienstverlening vindt, zowel positief als negatief
 • Als wij u vragen om mee te denken over nieuw of aan te passen beleid of als wij u uitnodigen voor een bijeenkomst, dan hoort u tien dagen voor aanvang wat er op de agenda staat
 • Heeft u meegedacht of uw reactie gegeven op ons beleid, dan hoort u van ons wat er met uw inbreng gebeurt