Participatie onder Omgevingswet

Participatie bij het aanvragen van een omgevingsvergunning

Iedereen kan een omgevingsvergunning aanvragen om in de gemeente te bouwen of iets veranderen. Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. U moet uw omgeving dan eerst vertellen over uw voorgenomen plannen. Dat noemen we participatie. Op deze pagina leest u wat we van u verwachten bij participatie.

U zorgt dat de omgeving op de hoogte is.  

Als initiatiefnemer brengt u de omgeving voldoende op de hoogte van de voorgenomen plannen. Dit doet u vóór het aanvragen van een omgevingsvergunning. Dit geldt voor iedereen die in de gemeente iets wil veranderen. Zoals inwoners, ondernemers en de gemeente zelf. In de aanvraag voor de omgevingsvergunning moet u uitleggen met wie er gesprekken zijn geweest. Ook legt u uit wat daar is uitgekomen.

We hebben onze visie op participatie vastgelegd.

Dit staat in de beleidsnota Verbindend besturen en samenwerken. Naast onze visie heeft de beleidsnota ook een handreiking voor het toepassen van participatie in concrete gevallen. Initiatiefnemers kunnen deze handreiking gebruiken bij het inrichten van het participatietraject bij hun aanvraag.