Persoonsgebonden budget

Als u zorg of ondersteuning krijgt vanuit de Wmo of de Jeugdwet, kunt u ervoor kiezen om dit zelf te regelen met een Persoonsgebonden Budget (Pgb). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Persoonsgebonden Budget (Pgb)

Heeft u een hulpvraag? Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig om zelfstandig te blijven of om voor uw kind(eren) te zorgen? Dan kunt u mogelijk hulp krijgen via de Wmo of Jeugdwet.

Wat gebeurt er na uw melding?

  1. De gemeente onderzoekt of u hulp kunt krijgen.
  2. Als u hulp kunt krijgen, kunt u kiezen om deze zelf te regelen met een Persoonsgebonden Budget (Pgb).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB)externe-link-icoon.

Melding maken bij de Wmo (>18 jaar)

Melding maken bij de Jeugdwet (<18 jaar)

Ondersteuning bij huishoudelijke taken

Het Pgb is een budget waarmee u zelf zorg of hulp kunt kopen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld zelf kiezen wie u helpt met huishoudelijke taken. U kunt een professional inhuren, maar ook iemand uit uw eigen netwerk, zoals een buurvrouw of familielid. Met een Pgb kunt u ook hulpmiddelen of aanpassingen aan uw woning betalen. Daarnaast kunt u jeugdhulp inkopen met een Pgb.

Een Pgb is mogelijk via de volgende wetten:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • Jeugdwet;
  • Wet langdurige zorg (Wlz);
  • Zorgverzekeringswet (Zvw).

Als u zorg inkoopt met een Pgb, krijgt u het geld niet zelf. Het bedrag gaat naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U maakt zelf een zorgovereenkomst met uw zorgverlener en houdt de administratie bij. U geeft de SVB opdracht om uw zorgverlener te betalen. De SVB betaalt uw zorgverlener volgens de ingediende facturen, urenbriefjes of op basis van een maandelijkse betaling.

Voorwaarden

Als u ondersteuning krijgt vanuit de Wmo of de Jeugdwet, kunt u ervoor kiezen om zelf zorg of hulp in te kopen met een Pgb. Hiervoor moet u aan een paar voorwaarden voldoen:

  • U staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.
  • U bent Pgb-vaardig. Dit betekent dat u voldoet aan 10 punten die de Rijksoverheid heeft vastgesteld. In de gemeente Coevorden wordt dit getoetst met een Pgb-oké toets. U (of uw Pgb-beheerder) moet deze toets halen om zelf zorg te kunnen inkopen.
  • Uw zorgverlener voldoet aan de kwaliteitseisen van de gemeente.

Als u uit het buitenland komt, kan er een wachttijd zijn voordat u een Pgb kunt gebruiken.

Kosten

Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen wanneer u in aanmerking komt voor zorg of ondersteuning. U kunt contact opnemen met het Centraal Adiministratie Kantoorexterne-link-icoon (CAK) voor meer informatie over de eigen bijdrage.

Wetgeving