Links onderkant arm met zwarte leren armband jonger persoon legt hand op hand ouder persoon rechts.

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de zorg of ondersteuning die u nodig heeft. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Beschrijving

Het persoonsgebonden budget is een bedrag dat u zelf kunt uitgeven aan zorg of ondersteuning. U kiest bijvoorbeeld zelf wie u inhuurt voor hulp in de huishouding. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een buurvrouw of een familielid. Met een persoonsgebonden budget kunt u bijvoorbeeld ook een andere traplift of scootmobiel kopen dan u van de gemeente krijgt. Of u kunt met een persoonsgebonden budget jeugdhulp inkopen.

Vanuit onderstaande wetten kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget.

  • Jeugdhulp
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)

U krijgt de bijdrage niet op uw bankrekening. U betaalt de zorgverleners dus niet zelf. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. U moet zelf de administratie bijhouden van de zorg die u ingekocht heeft. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de door u gekozen zorgverlener op basis van een factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling.

Aanvragen

 Zo vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb) aan:

Voorwaarden

Voorwaarden voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) zijn onder andere:

  • U staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.
  • U bent pgb-vaardig. Dit betekent bijvoorbeeld dat u weet welke zorg u nodig heeft. En hoe u goede afspraken maakt met een zorgverlener. Ook kunt u een administratie bijhouden. U leest er meer over op de site van de Rijksoverheid.

Komt u uit het buitenland? Er kan een wachttijd gelden voordat u recht heeft op een pgb.

Kosten

De gemeente kan u vragen om een bijdrage in de kosten. Voor meer informatie over een eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het Centraal Administratie Kantoor.

Wet en regelgeving

Meer informatie