Plaatsen object openbare ruimte (inname grond)

Een bouwkeet of grote container kan handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een obstakel op de openbare weg (laten) plaatsen. Dit telt ook voor het plaatsen van reclameborden of spandoeken langs de weg en het plaatsen van een springkussen, hijskraan of steiger.

Aanvragen

Wilt u een object plaatsen in de openbare ruimte? Dan vraagt u digitaal een ontheffing aan. Het is belangrijk dat u in de aanvraag duidelijk aangeeft wat er geplaatst wordt, waar en wanneer. Voeg een situatietekening of plattegrond toe. 

Voorwaarden

De ontheffing voor het plaatsen van een object in openbare ruimte moet ten minste acht weken van tevoren worden aangevraagd. U meldt het via ons aanvraagformulier en voegt een situatietekening/plattegrond toe.

Let op: indien u de weg afsluit lever dan ook een verkeersplan aan met daarin:

  1. afsluiting en omleidingsplan;
  2. inzet verkeersregelaars;
  3. aangeven hoe voetgangers veilig langs het object kunnen (bij afsluiting van de stoep);
  4. bebording.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met onze beslissingen, dan kun u bezwaar maken. Dit moet u binnen zes weken doen. Bent u het daarna nog niet eens met ons besluit, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Kosten

Voor de aanvraag van een ontheffing betaalt u eenmalig een vast tarief van €42,50 (tarief 2024). Deze kosten betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.