Privacyrechten AVG

Verzoek tot inzage of wijziging van uw persoonsgegevens (AVG verzoek) 

De gemeente Coevorden heeft uw gegevens nodig voor een goede dienstverlening. Wij hebben deze gegevens nodig om onze taken uit te kunnen voeren. Het gaat onder andere om persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats of geboortedatum.  

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met persoonsgegevens moet omgaan. Op deze pagina leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ook vindt u hier informatie over uw rechten op het gebied van privacy.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u (hebben) verwerkt? Wilt u deze gegevens inzien, wijzigen of verwijderen? Of wilt u één van de andere privacy rechten uitoefenen? Dan kunt u een verzoek indienen.

Welke rechten heeft u? 

Recht op inzage 

Het recht om de persoonsgegevens die van u verwerkt worden in te zien. U kunt een verzoek indienen en hierbij vragen welke gegevens de gemeente van u heeft en u mag deze gegevens ook inzien.  

Recht op correctie en aanvulling 

Het recht om de persoonsgegevens die van u verwerkt worden te wijzigen. Verwerkt de gemeente onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u, dan kunt u de gemeente verzoeken de gegevens te corrigeren, of u kunt de gegevens (laten) aanvullen.  

Recht om vergeten te worden 

Het recht om gegevens van u te laten verwijderen. Het recht om vergeten te worden geldt niet altijd, maar is in de volgende situaties wel van toepassing: 

 • Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld/verwerkt; 
 • U heeft toestemming gegevens voor de verwerking van gegevens, maar u trekt deze toestemming weer in; 
 • U heeft een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens ingediend en de rechten van u wegen zwaarder dan het belang van de gemeente om uw gegevens te verwerken; 
 • Wij hebben uw gegevens onrechtmatig verwerkt, bijvoorbeeld omdat er geen juiste grondslag is voor de verwerking; 
 • Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens na een bepaalde tijd te wissen.  

Recht op bezwaar 

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens bij ons. U kunt bezwaar maken in de volgende twee situaties: 

 • Wij gebruiken uw gegevens voor direct marketing. U ontvangt bijvoorbeeld reclamepost zonder dat u hiervoor toestemming te hebben gegeven; 
 • In een specifieke situatie vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld een bekende van u is betrokken bij het proces waarbij het gaat om uw persoonsgegevens.  

Hoe dient u een AVG verzoek in? 

U kunt zowel schriftelijk als digitaal een verzoek indienen.  

Schriftelijk een verzoek indienen 

Hiervoor hebben wij een formulier. Dit formulier kunt u opvragen via info@coevorden.nl. Het formulier wordt naar uw adres of naar uw e-mail opgestuurd. Nadat u het formulier heeft ingevuld kunt u het opsturen naar: 

Gemeente Coevorden  

Postbus 2 

7740 AA Coevorden  

Let op: als u het verzoek per post indient kunnen wij uw verzoek pas in behandeling nemen als u zich heeft geïdentificeerd. Dit kan aan de balie van het gemeentehuis met een geldig legitimatiebewijs.  

Digitaal een verzoek indienen

Wat hebben wij van u nodig om het verzoek te kunnen behandelen? 

 • Uw naam en adres; 
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres (niet verplicht, wel gewenst); 
 • Geef aan welk recht u wilt uitoefenen: 
  • Recht op inzage 
  • Recht op correctie en aanvulling 
  • Recht om vergeten te worden 
  • Recht op bezwaar 
 • Geef aan op welk(e) onderwerp/onderwerpen uw verzoek van toepassing is; 
 • Specificeer voor zover mogelijk uw verzoek; 
 • Op welke periode ziet uw verzoek; 
 • Op welke wijze u de gegevens wilt ontvangen; 
 • Op welke manier wij u contact met u kunnen opnemen.  

Wanneer ontvangt u een reactie van ons? 

U krijgt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een reactie van ons. Het is mogelijk dat wij deze periode verlengen met eenmaal twee maanden, in dit geval wordt u hiervan binnen één maand op de hoogte gesteld. 

Kosten 

Aan het indienen van een verzoek zijn geen kosten verbonden. Wel kunnen wij een redelijke vergoeding vragen voor het verstrekken van extra kopieën of als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is.  

Informatie 

Meer informatie over AVG-verzoeken vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. externe-link-icoon