Publicaties Wet open overheid

Op deze pagina vindt u een lijst met Woo en WOB publicaties.

Het uitgangspunt is dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in de documenten staat die niet openbaar mag worden gemaakt. De Wet open overheid bepaalt welke informatie niet verstrekt mag worden. In het Woo besluit wordt uitgelegd welke informatie niet openbaar wordt gemaakt en de reden hiervan. Niet openbaar maken kan ook te maken hebben met de belangen van derden.

Publicaties

Documenten zijn op aanvraag beschikbaar. Ziet u in de onderstaande lijst documenten die u graag wilt inzien? Stuur dan een e-mail naar woo@coevorden.nl. Wij sturen u dan binnen 5 werkdagen de gewenste documenten toe. 

WOO verzoek indienen

Wilt u een nieuw WOO verzoek indienen? Lees op de pagina Wet open overheid en informatie aanvragen hoe u dat kunt doen.

2022

Permanente bewoning Ermerzand

 1. Woo verzoek permanente bewoning Ermerzand (PDF, 613kb)
 2. Woo-besluit en openbaargemaakte documenten permanente bewoning Ermerzand (PDF, 1,8mb)

Inpassingsplan Zonneroute A37

 1. Woo verzoek gespreksverslagen bijeenkomsten inpassingsplan Zonneroute A37 (PDF, 70kb)
 2. Woo besluit inpassingsplan Zonneroute A37 (PDF, 549kb)

Akoestisch onderzoeksrapport verkeerslawaai Europaweg

 1. Woo verzoek akoestisch onderzoeksrapport verkeerslawaai Europaweg (PDF, 17kb)
 2. Woo besluit onderzoeksrapport verkeerslawaai Europaweg (PDF, 669kb)
 3. Bijlage 1. Ossehaar Fase C - Planning woningbouw (PDF, 83kb)
 4. Bijlage 2. Ossehaar - Onderzoek wegverkeerslawaai bestemmingsplan Ossehaar - dec 2006 (PDF, 2.6mb)

Verkeersbesluiten Kibbelkoele afgesloten na zonsondergang

 1. Woo verzoek documentatie afsluiting Kibbelkoele na zonsondergang (PDF, 584kb)
 2. Woo besluit afsluiting Kibbelkoele (PDF, 380kb)

Bungalowpark WICO te Schoonoord

 1. Woo verzoek bungalowpark WICO te Schoonoord (PDF, 704kb) 
 2. Woo besluit en openbaargemaakte documenten Bungalowpark WICO Schoonoord (PDF, 18mb)
 3. Woo besluit en openbaargemaakte documenten Bungalowpark WICO te Schoonoord (PDF, 18mb)

Handhavingsverzoek tijdelijke vergunning Burg en Holteweg 47 Dalen

 1. Woo-verzoek handhavingsverzoek tijdelijke vergunning Burg ten Holteweg 47 Dalen (PDF, 583kb)
 2. Woo-besluit handhavingsverzoek Burg ten Holteweg 47 Dalen (PDF, 140kb) 
 3. Bijlage 1 Handhavingsverzoek Burg ten Holteweg 47 Dalen (PDF, 9.9mb)

Verordening Jeugdhulp 2020

 1. Woo-verzoek verordening Jeugdhulp 2022 (PDF, 19kb) 
 2. Woo-besluit verordening Jeugdhulp 2022 (PDF, 579kb) 

Verstrekte drank- en horecavergunningen en exploitatievergunningen

 1. Woo-verzoek verstrekte drank- en horecavergunningen en exploitatievergunningen (PDF, 15kb) 

 2. Woo-besluit verstrekte drank- en horecavergunningen (PDF, 384kb) 

 3. Bijlage 1 - Overzicht Alcoholvergunningen 2022 (PDF, 281kb)

Besluitvorming op grond van Statenvertaling

 1. Woo-verzoek besluitvorming op grond van de STATENvertaling (PDF, 2.1mb) 

 2. Woo-besluit besluitvorming Staten vertaling (PDF, 364kb)

Correspondentie opvang Oekraïnse vluchtelingen Ossehaar

 1. Woo-verzoek correspondentie realisatie tijdelijke opvang Oekraïnse vluchtelingen (PDF, 309kb) 
 2. Woo-besluit realisatie tijdelijke opvang Oekraïnse vluchtelingen (PDF, 1.3mb) 
 3. Bijlage 1 - Openbare besluitenlijst 12 april 2022 (PDF, 475kb) 
 4. Bijlage 2 - Mailwisseling tussen wethouders S. Stegen en J Brink (PDF, 701kb) 
 5. Bijlage 3 - Mailwisseling tussen burgemeester Bergsma en wethouder Huizing (PDF, 675kb) 
 6. Bijlage 4 - Mailwisseling Domesta en gemeente Coevorden (PDF, 428kb) 
 7. Bijlage 5 - Overeenkomst Domesta en gemeente Coevorden (PDF, 767kb) 
 8. Bijlage 5a - Afspraken Domesta en verhuurder containers (PDF, 555kb) 
 9. Bijlage 5b - Profielschets locatiebeheerders (PDF, 781kb) 
 10. Bijlage 6 - Motie vreemd aan de orde van de dag (PDF, 128kb) 
 11. Bijlage 7 - Brief aan gemeenteraad over vluchtelingenopvang 10 maart 2022 (PDF, 161kb) 
 12. Bijlage 8 - Brief aan gemeenteraad over vluchtelingenopvang 4 april 2022 (PDF, 853kb)

Correspondentie met COA inzake opvang Oekraïnse vluchtelingen Ossehaar

 1. Woo-verzoek correspondentie met COA inzake opvang Oekraïnse vluchtelingen Ossehaar (PDF, 24kb) 

 2. Woo-besluit COA Oekraïnse vluchtelingen Ossehaar (PDF, 416kb) 

Aanbestedingsprocedure installatiewerkzaamheden opvang Oekraïnse vluchtelingen Ossehaar

 1. Woo-verzoek aanbestedingsprocedure installatiewerkzaamheden (PDF, 277kb) 
 2. Woo-besluit aanbestedingsprocedure installatiewerkzaamheden (PDF, 651kb) 
 3. Bijlage 1. Ontheffingsformulier (PDF, 461kb) 

Totstandkoming omgevingsvergunning De Wolfskuylen Oekraïnse vluchtelingen

 1. Woo-verzoek omgevingsvergunning De Wolfskuylen Oekraïnse vluchtelingen (PDF, 276kb) 
 2. Woo-besluit omgevingsverguning De Wolfskuylen (PDF, 676kb) 
 3. Bijlage 1-4 (PDF, 3.3mb) 

Financiering realisatie opvang Oekraïnse vluchtelingen Ossehaar

 1. Woo-verzoek correspondentie financiering realisatie opvang Oekraïnse vluchtelingen Ossehaar (PDF, 273kb) 
 2. Woo-besluit financiering opvang Oekraïnse vluchtelingen Ossehaar (PDF, 586kb) 
 3. Bijlage 1. Ossehaar - Verzamelbrief opvang Oekraïne (PDF, 275kb) 
 4. Bijlage 2. Ossehaar - VNG ledenbrief gevolgen oorlog Oekraïne (PDF, 172kb)

Aanbestedingsprocedure grondverzetwerkzaamheden opvang Oekraïnse vluchtelingen Ossehaar

 1. Woo verzoek aanbestedingsprocedure (PDF, 262kb) 
 2. Woo besluit aanbestedingsprocedure (PDF, 660kb) 
 3. Bijlage 1 Ontheffingsformulier (PDF, 461kb) 

Totstandkoming omgevingsvergunning Ossehaar Oekraïnse vluchtelingen

 1. Woo-verzoek omgevingsvergunning 5 jaar vluchtelingen Ossehaar (PDF, 390kb) 
 2. Woo-besluit omgevingsvergunning 5 jaar (PDF, 692kb) 
 3. Bijlagen 1-6 (PDF, 18mb) 

Contacten buurtverenigingen inzake opvang Oekraïnse vluchtelingen Ossehaar

 1. Woo-verzoek contacten buurtverenigingen opvang Ossehaar (PDF, 274kb) 
 2. Woo-besluit contacten buurtverenigingen opvang Ossehaar (PDF, 661kb) 
 3. Bijlage 1 - Communicatieplan opvang Oekraïnse vluchtelingen (PDF, 750kb) 

Veiligheidsmaatregelen bewoners Ossehaar inzake opvang Oekraïnse vluchtelingen

 1. Woo-verzoek veiligheidsmaatregelen bewoners Ossehaar inzake vluchtelingen (PDF, 359kb)
 2. Woo-besluit veiligheidsmaatregelen bewoners Ossehaar (PDF, 677kb) 
 3. Bijlage 1 - Opdrachtbevestiging Jens Security (PDF, 605kb) 
 4. Bijlage 2 - Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (PDF, 650kb) 
 5. Bijlage 3 - Logboek bij overlast op de locatie (PDF, 314kb) 

Omgevingsvergunnining opvang Oekraïnse vluchtelingen in De Koepen, Sleen

 1. Woo-verzoek omgevingsvergunning vluchtelingenopvang De Koepen, Sleen (PDF, 279kb) 
 2. Woo-besluit omgevingsvergunning vluchtelingenopvang De Koepen, Sleen (PDF, 741kb) 
 3. Bijlagen 1 tot en met 5 (PDF, 3.3mb) 

Contacten met Domesta inzake opvang Oekraïnse vluchtelingen Ossehaar

 1. Woo-verzoek contacten met Domesta opvang Oekraïnse vluchtelingen Ossehaar (PDF, 278kb) 
 2. Woo-besluit contacten Domesta vluchtelingenopvang Ossehaar (PDF, 713kb) 
 3. Bijlage 1 - Mailcontact tussen woningcorporatie Domesta - wethouder Stegen (PDF, 428kb) 
 4. Bijlage 2 - Overeenkomst Domesta en gemeente Coevorden project vluchtelingenopvang (PDF, 767kb) 
 5. Bijlage 2a - Afspraken Domesta en verhuurder containers (PDF, 555kb) 
 6. Bijlage 2b - Profielschets locatiebeheerders (PDF, 781kb) 

Overzicht gekapte en geplante gemeentelijke bomen

 1. Woo-verzoek gekapte gemeentelijke bomen (PDF, 1.8mb) 
 2. Woo-besluit gekapte gemeentelijke bomen (PDF, 859kb) 
 3. Bijlage 1 - Wabo-vergunningen en adviezen gekapte bomen (PDF, 30mb) 
 4. Bijlage 2 - Overzichtstekeningen (PDF, 1.8mb) 
 5. Bijlage 3 - Overzicht geplante bomen (PDF, 364kb) 

Besluitvorming op grond van de Statenvertaling (2)

 1. Woo-verzoek besluitvorming op grond van de STATENvertaling (PDF 1.8mb) 
 2. Woo-besluit besluitvorming STATENvertaling (PDF, 366kb) 

Verleende bedrijfsvergunningen Veenschapsweg 28 te Coevorden

 1. Woo-verzoek verleende bedrijfsvergunningen Veenschapsweg 28 te Coevorden (PDF, 841kb) 
 2. Woo-besluit bedrijfsvergunningen Veenschapsweg 28 Coevorden (PDF, 104kb) 

Koopovereenkomst en correspondentie Parallelweg 43 en 45 te Coevorden

 1. Woo-verzoek koopovereenkomst en correspondentie Parallelweg 43 en 45 te Coevorden (PDF, 7.3mb) 
 2. Woo-besluit correspondentie aankoop Parallelweg 43 en 45 Coevorden (PDF, 601kb) 
 3. Bijlagen Woo besluit (PDF, 2.7mb) 

Aanbod en besteding gelden aan gezinshuizen en jeugdigen in gezinshuizen

 1. Woo-verzoek aanbod en besteding van gelden aan gezinshuizen en jeugdigen (PDF, 484kb) 
 2. Woo-besluit aanbod en besteding gelden gezinshuizen en jeugdigen (PDF, 1.1mb)

Geluidsrapport RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Beachvolleybal Ermerstrand 2022

 1. Woo verzoek geluidsrapport RUD Beachvolleybal Ermerstrand 2022 (PDF, 30kb) 
 2. Woo besluit geluidsrapport RUD Beachvolleybal Ermerstrand 2022 (PDF, 373kb) 
 3. Bijlage 1 Meetverslag Geluid Beachvolleybal 2022 Ermerstrand (PDF, 2.9mb)

Plannen camperplaatsen Dennekampen 3 te Meppen

 1. Woo verzoek correspondentie plannen camperplaatsen Dennekampen 3 te Meppen (PDF, 20kb) 

 2. Woo besluit plannen camperplaatsen Dennekampen 3 Meppen (PDF, 37kb)

Woonvisie 2021+

 1. Woo-verzoek Woonvisie bijeenkomsten en enquêtes (PDF, 54kb) 
 2. Woo-besluit Woonvisie bijeenkomsten en enquêtes (PDF, 1.2mb) 
 3. Bijlage 1 Aankondiging woonbijeenkomsten in de huis aan huis (PDF, 2.4mb) 
 4. Bijlage 2 - Bekendmaking woonenquete september 2021 (PDF, 107kb) 
 5. Bijlage 3 - Analyses inwonerraadpleging Woonvisie Coevorden (PDF, 1.7mb) 

Aanvullend beleid sekswerk

 1. Woo-verzoek aanvullend beleid sekswerk naast Hoofdstuk 3 APV (PDF, 389kb) 
 2. Woo besluit aanvullend beleid sekswerk naast Hoofdstuk 3 APV (PDF, 388kb)

Vluchtelingenopvang gemeente Coevorden

 1. Woo-verzoek opvang vluchtelingen gemeente Coevorden (PDF, 25kb) 
 2. Woo-besluit opvang vluchtelingen gemeente Coevorden (PDF, 840kb) 
 3. Bijlage 1 - mail Domesta (PDF, 428kb) 
 4. Bijlage 2 - Overeenkomst Domesta (PDF, 767kb) 
 5. Bijlage 2a - bijlage bij overeenkomst Domesta (PDF, 781kb) 
 6. Bijlage 2b - bijlage bij Overeenkomst Domesta (PDF, 555kb) 
 7. Bijlage 3 - e-mail S. Stegen-Domesta (PDF, 627kb) 
 8. Bijlage 4 - brief COA Gemeente Coevorden (PDF, 40 kb) 
 9. Bijlage 5 - brief Gemeente Coevorden COA (PDF, 631 kb) 
 10. Bijlage 6 - bestuursovereenkomst COA - Gemeente Coevorden (PDF, 1.8mb) 
 11. Bijlage 7 - addendum bij bestuursovereenkomst (PDF, 467kb) 
 12. Bijlage 8 - standaardmail Gemeente Coevorden-VRD (PDF, 232kb) 
 13. Bijlage 9 - bedbezetting (PDF, 6mb)

Milieuvergunning Ermerstrand

 1. Woo-besluit milieuvergunning Ermerstrand (PDF, 723kb) 
 2. Bijlage 1 Aanvullende informatie (PDF, 1.1mb) 
 3. Akoestisch onderzoek Ermerstrand te Erm (PDF, 6mb) 
 4. Besluit milieuvergunning gelakt 6 april 2017 (PDF, 1mb) 
 5. Lake cabin (PDF, 955kb) 
 6. Locaties milieu gerelateerde activiteiten (PDF, 1mb) 
 7. Plattegrond blokhut ondertekend (PDF, 974kb) 
 8. Plattegrond Lake Side (PDF, 495kb) 
 9. Plattegrond Oase Chalets (PDF, 94kb) 
 10. Scandinavische chalet Plattegrond (PDF, 516kb) 
 11. plattegrondtekening receptie gebouw (PDF, 347kb) 
 12. Situatie huidige begrenzing gearceerd (PDF, 548kb) 
 13. Situatie nieuwe begrenzing gearceerd (PDF, 561kb)

Uitgangspunten Ossehaar Fase C

 1. Woo-verzoek uitgangspunten Ossehaar Fase C (PDF, 69kb) 
 2. Woo-besluit uitgangspunten Ossehaar Fase C (PDF, 1.5mb) 
 3. Bijlage 1 - Meerjarige Prestatieafspraken gemeente Coevorden 2023+ (PDF, 334kb) 
 4. Bijlage 2 - Jaarschijf prestatieafspraken gemeente Coevorden 2023 (PDF, 316kb)

Bungalowpark Wico te Schoonoord

 1. Woo-verzoek bungalowpark Wico te Schoonoord (PDF, 801kb) 
 2. Woo-besluit met bijlagen bungalowpark Wico (PDF, 390kb)

Padelbanen op sportpark Coevorder Tennisclub C.T.C.

 1. Woo-verzoek padelbanen op sportpark Coevorder Tennisclub C.T.C.
 2. Woo-besluit met bijlagen

2023

Communicatie crisisnoodopvang gebouw oude Rabobank te Coevorden

 1. Woo-verzoek communicatie crisisnoodopvang
 2. Woo-besluit
 3. Bijlage 1 - Bruikleenovereenkomst
 4. Bijlage 2 - Mailverkeer
 5. Bijlage 3 - Whatsappberichten

Aantallen aanvragen, afwijzingen en toekenningen Wmo in 2020, 2021 en 2022

 1. Woo-verzoek Wmo-aantallen
 2. Woo-besluit
 3. Bijlage 1 - Wmo-cijfers algemeen
 4. Bijlage 2 - Besluiten aantal
 5. Bijlage 3 - Besluiten afwijzing