Reclamemateriaal verspreiden

Wilt u reclamemateriaal verspreiden? Houd u aan de regels voor huis-aan-huisreclame. Voor reclame op straat heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Beschrijving

Huis-aan-huisreclame is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. U mag bijvoorbeeld ongeadresseerde folders of proefmonsters in de brievenbus doen. U moet zich wel houden aan de regels voor ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Reclame verspreiden op straat mag niet zomaar. Wilt u bijvoorbeeld folders uitdelen aan winkelende mensen of flyers achter ruitenwissers van auto’s stoppen? Vraag dan toestemming aan de gemeente.

Aanvragen

Zo vraagt u om toestemming voor het verspreiden van reclame op straat:

Voorwaarden

De voorwaarden voor huis aan huis verspreiden van reclame zijn onder andere:

 • U stopt geen reclame in brievenbussen met een NEE/NEE- of NEE/JA-sticker
 • Op de reclame-uiting staan uw contactgegevens:
  • naam
  • adres
  • woonplaats

De voorwaarden voor het verspreiden van reclamemateriaal op straat zijn onder andere:

 • U ruimt na de verspreiding van het reclamemateriaal eventuele rommel op.
 • Uw reclame zet niet aan tot geweld.
 • Uw reclame bevat geen seksueel getinte afbeeldingen.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

U doet de aanvraag schriftelijk.

Wet en regelgeving

Meer informatie