Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Regionale energie strategie

We volgen de doelen in het klimaatakkoord . In het Nederlandse  klimaatakkoordexterne-link-icoon  staan de klimaatdoelen voor de komende jaren. Zo moet bijvoorbeeld in 2030 minimaal 70% van de elektriciteit in Nederlandexterne-link-icoon uit hernieuwbare bronnen komen. Denk aan wind- en zonne-energie. In de Regionale Energie Strategieënexterne-link-icoon leggen we specifiek uit hoe we dit willen vormgeven in Nederland. In dit hoofdstuk leest u wat dit inhoudt voor de gemeente Coevorden. 

De gemeente Coevorden gaat 0,470 Terawattuur leveren 

Coevorden ligt in de RES-regio Drenthe en draagt bij aan de doelen van de provincie Drenthe. Drenthe biedt 3,45 Terawattuur voor de RES. Dat kan uit windenergie, maar ook zonne-energie.  

We vinden het belangrijk om de ruimte goed te gebruiken voor duurzaam ruimtegebruik 

Zo willen we bijvoorbeeld daken gebruiken om zonne-energie op te wekken. Pas daarna kijken we naar wat we op de grond kunnen doen in de steden. Lukt het op allebei die manieren niet, of niet genoeg? Dan kan het college meewerken aan een plan in het Buitengebied door de ‘Beleidsregel zonneparken gemeente Coevorden’. Het plan moet dan wel maatschappelijk gesteund worden. 

We accepteren maximaal 100 hectare aan zonneparken in onze gemeente 

Want we willen niet dat er te veel druk wordt gelegd op het buitengebied. U leest daar meer over in onze beleidsregelsexterne-link-icoon

We accepteren kleine windturbines 

Daaronder vallen turbines waarvan de ashoogte lager is dan 15 meter. We willen goed omgaan met duurzame, nieuwe ideeën. En ze niet zomaar invoeren. We hebben de beleidsregel en het facetbestemmingsplan ‘Kleine windturbines‘externe-link-icoon gemaakt om dit soort windturbine te kunnen bouwen. De beleidsregel zorgt ervoor dat er meer voorwaarden vast zitten aan het geven van een omgevingsvergunning voor een windturbine.  

We willen beter inspelen op de verandering in het klimaat 

De afgelopen jaren zien we hevige regenval, maar ook lange periodes van weinig regen. En we merken dat we langer last hebben van hitte. Dit heeft allemaal invloed op onze leefomgeving. 

De gemeente speelt in op deze veranderingen, door bijvoorbeeld meer planten en bomen te plaatsen. U kunt daar zelf ook meehelpen aan een oplossing. U kunt zelf meer groen in uw tuin plaatsen. Of uw regenpijp afkoppelen. Heeft u vragen, of meer inspiratie nodig? Mail dan naar duurzaam@coevorden.nl