Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Rijksmonument slopen

U wilt een rijksmonument restaureren, verbouwen of slopen. U heeft daar in sommige gevallen een vergunning voor nodig. U leest meer over het aanpassen van een rijksmonument op deze pagina. 

U wilt het pand onderhouden 

U heeft hier geen vergunning voor nodig. Gewoon onderhoud verandert de binnenkant of de buitenkant van het pand niet. U mag onderdelen van het gebouw aanpassen als ze niet monumentaal zijn. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • het schilderwerk bijhouden in dezelfde kleur; 
 • reparaties doen met de materialen die het gebouw al heeft; 
 • het weghalen van een niet-historische keuken; 
 • het aanpassen van een recent gebouwde schuur. 

U vraagt een vergunning aan wanneer: 

 • (Gedeeltelijke) sloop van een rijksmonument. 
 • Ingrijpende wijzigingen van een rijksmonument.  
 • Reconstructie van een beschermd rijksmonument.  
 • U het rijksmonument aanpast voor een nieuw gebruik;  
 • De gemeente een natuurtoets doet;  

U vraagt dan een uitgebreide procedure aan. Deze procedure geldt voor alle aanvragen waarvoor wij een advies moeten vragen aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. U leest in het omgevingsplan de voorwaarden voor het slopen van een rijksmonument 

Het gaat dan om het slopen van gebouwen als voorwaarde voor een nieuwe planologische ontwikkeling (bijvoorbeeld in het kader van het VAB-beleid, of Rood voor Rood).  Kijk bij regels op de kaart in het Omgevingsloketexterne-link-icoon.  Bij deze sloop kunnen ook eisen op grond van flora/fauna wetgeving gelden.  

U doet een sloopmelding wanneer: 

 • u meer dan 10 m3 sloopafval heeft; 
 • u asbest weghaalt; 
 • het gebouw geen monument of bijzonder gebouw is. 

U hoeft geen sloopmelding te doen wanneer: 

 • u een kleine sloopactiviteit doet, zoals een verbouwing in uw gebouw. 
 • Hiervoor geldt wel dat u minder dan 10 m3 sloopafval heeft. En u haalt geen asbest weg. 
 • u een seizoensgebonden bouwwerk sloopt. Denk bijvoorbeeld aan een strandhuis. 
 • u moet slopen door een besluit van artikel 13 van de Woningwet. 
 • u moet slopen door een besluit van de gemeente. U moet het gebouw dan weghalen, anders krijgt u een boete 
 • u geklemde vloerplaten, beglazingskit of pakkingsmateriaal weghaalt.  

U heeft een omgevingsvergunning slopen nodig wanneer: 

 • u een monument voor een deel sloopt. 
 • u iets sloopt binnen een historisch deel van de stad. We noemen dat het rijks beschermd dorpsgezicht. 
 • u iets sloopt in een gebied waar u een sloopvergunning nodig heeft volgens het omgevingsplan. 

U mag pas na de beroepstermijn starten met uw werkzaamheden 

Als u een vergunning voor het wijzigen of slopen van het monument heeft gekregen voor de werkzaamheden aan uw monument mag u niet gelijk beginnen. De vergunning wordt ter inzage gelegd zodat derden de vergunning kunnen bekijken. De beroepstermijn duurt tot 6 weken nadat uw vergunning ter inzage is gelegd. In deze periode kunt u beroep instellen bij de rechtbank als u het niet helemaal eens bent met eventuele voorwaarden van de vergunning. Als anderen het niet eens zijn met de vergunning kunnen zij ook beroep instellen tijdens de beroepstermijn.  U kunt pas starten met de werkzaamheden vier weken na de verzending van de omgevingsvergunning.  

U voorkomt dat dieren en planten last hebben van uw werkzaamheden 

Dat noemen we zorgplicht. Dat staat in de Wet natuurbescherming. Hebben beschermde dieren of planten misschien last van uw werkzaamheden? Doe dan eerst een aanvraag bij de provincie Drenthe.  

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft 

Neem contact op met de gemeente als u nog vragen heeft over de vergunning, manieren om te restaureren of als u meer wil weten over de regels. Wilt u meer weten over de aanvraag van een omgevingsvergunning? Kijk dan op de pagina ‘Proces en dienstverlening.’ Heeft u algemene vragen over bouwen en verbouwen? Kijk dan op de site van de Rijksoverheidexterne-link-icoon