Rioolheffing

De gemeente onderhoudt het riool en zorgt voor het onderhoud van het hemel- en grondwater in het openbare gebied. Naast de inzameling, afvoer en zuivering van het afvalwater heeft de gemeente ook het beheer en onderhoud aan bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen in de gemeente Coevorden.

Voor wie:

 • De gebruiker van een perceel ontvangt de aanslag rioolheffing voor het afvalwater (aanslag rioolheffing afvalwater).
 • De eigenaar van een perceel ontvangt de aanslag rioolheffing voor de afvoer van hemel- en grondwater (aanslag rioolheffing vastrecht en aanslag rioolheffing WOZ).

Wat gaat u betalen:

 • De gebruiker betaalt voor het afvalwater op basis van het aantal m3 dat wordt afgevoerd.
 • De eigenaar betaalt voor het hemel- en grondwaterafvoer een vastrecht. Dit is een vast bedrag per perceel. 
 • De eigenaar betaalt voor het hemel- en grondwaterafvoer daarnaast een bedrag dat gebaseerd is op een percentage van de WOZ-waarde.

Vastrecht is een bedrag wat iedere eigenaar van een perceel betaalt voor het hemel- en grondwater deel voor het openbare gebied. De gemeente brengt hiervoor kosten in rekening. Vastrecht is niet voor het onderhoud en beheer van uw eigen woning of bedrijfspand.

Gaat u verhuizen of uw woning of bedrijfspand verkopen en bent u eigenaar?

Verkoopt u in de loop van het jaar uw pand of gaat u verhuizen? De situatie op 1 januari is bepalend voor de aanslag rioolheffing vastrecht en aanslag rioolheffing WOZ (eigenaar). U betaalt de hele aanslag aan ons. Mogelijk kunt u het bedrag verrekenen met de nieuwe eigenaar. Meestal regelt de notaris dit voor u bij de verkoop.

Gaat u verhuizen en bent u gebruiker?

 • Verhuist u binnen de gemeente Coevorden? Dan blijft de aanslag rioolheffing afvalwater (gebruiker) hetzelfde. U betaalt vanaf 1 januari volgend jaar voor het nieuwe pand.
 • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan storten we het teveel betaalde bedrag terug voor de aanslag rioolheffing afvalwater (gebruiker). U ontvangt een vermindering voor de resterende volle maanden na verhuizing. Geef uw verhuizing daarom tijdig door aan de gemeente waar u gaat wonen.
 • Verhuist u van een andere gemeente naar de gemeente Coevorden? Dan betaalt u vanaf de eerstvolgende maand de rioolheffing afvalwater.

Kosten

Gebruikers:

Het bedrag dat u moet betalen hangt af van het aantal kubieke meters afvalwater dat u loost. De indeling is als volgt:

 • Van 0 tot en met 500 m³: € 103,44
 • Van 501 tot en met 15.000 m³: € 686,25
 • Van 15.001 tot en met 25.000 m³: € 7.419,30
 • Groter dan 25.001 m³: € 19.609,71

Eigenaren:

 • Vastrecht: vast bedrag per perceel € 59,75
 • Percentage van de OZB-waarde € 0,0188 %

(tarieven 2024)

Bezwaar

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. De gemeente helpt u graag en doet dit gratis. U kunt binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag bezwaar maken. De dagtekening is de datum die vermeld staat op het aanslagbiljet. Lees hierover meer op de pagina bezwaar gemeentelijke belastingenexterne-link-icoon.

Contact

U kunt contact opnemen met ons Klantcontactcentrum door 140524externe-link-icoon te bellen. 

Wet en regelgeving

Meer informatie