Rioolklacht melden

Heeft u een klacht over het riool? Bijvoorbeeld omdat het riool verstopt is of stinkt? Als de oorzaak buiten uw erf ligt, meldt u dit bij de gemeente.

Beschrijving

Bij iedere huisaansluiting is een ontstoppingsstuk aangebracht, vaak op de erfgrens. Voordat u de gemeente belt, moet u het ontstoppingsstuk opgraven. Staat hier water in? Dan kunt u de gemeente bellen. De verstopping zit dan in het gemeentelijke deel. De gemeente maakt de huisaansluiting vanaf het ontstoppingsstuk tot het hoofdriool schoon. De gemeente betaalt dit.

U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen naar het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoon 140524externe-link-icoon. Buiten kantoortijden kunt u bellen naar het storingsnummer, telefoon 0524598500externe-link-icoon.

Als het ontstoppingsstuk leeg is, zit de verstopping in uw eigen riool. U moet dan zelf zorgen voor schoonmaak of hiervoor een bedrijf inschakelen. De kosten komen dan voor eigen rekening.

Het opzoeken en opgraven van het ontstoppingsstuk is geen taak van de gemeente. Eventuele kosten die daarmee zijn gemoeid, komen dan ook niet voor rekening van de gemeente.

Aanvragen

Als uw riool verstopt is, laat u eerst het ontstoppingsstuk opgraven. Dit is het punt waar uw riolering aansluit op de gemeentelijke riolering. Staat hier water in, dan kunt u de gemeente bellen. De verstopping zit dan in het gemeentelijke deel.

Voordat u een klacht bij de gemeente meldt, heeft u eerst vastgesteld (of laten vaststellen) dat de oorzaak van de klacht buiten uw erf ligt.

Zo meldt u bij de gemeente een klacht over het riool:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • wat voor soort klacht het is (verstopping, stank of verzakking)
  • hoe lang u de klacht al heeft
  • of uw buren dezelfde klacht hebben
  • eventuele foto’s en bouwtekeningen
  • een eventueel onderzoek of verklaring van een bedrijf dat uw klacht heeft onderzocht 

Wet en regelgeving

Meer informatie