Samen krachtig

Onze visie op het Sociaal Domein in de gemeente Coevorden is Samen Krachtig. In 2017 maakten we het beleidsplan Samen Krachtig. Daarin lees je onze uitgangspunten voor het Sociaal Domein. Belangrijkste uitgangspunt is dat iedereen meetelt en dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om mee te doen.

Samen met zorgaanbieders, met maatschappelijke organisaties, met andere overheden, met vrijwilligers, mantelzorgers, scholen, werkgevers, nog veel meer partijen en vooral met de inwoners zelf, geven we daar uitvoering aan.

De uitgangspunten in het beleidsplan Samen Krachtig hanteren we nog steeds. De belangrijkste vind je hieronder.

Meetellen en meedoen

Iedereen telt mee. We nemen elke inwoner serieus. We staan naast de inwoner en luisteren naar wat hij zelf belangrijk vindt en zelf kan doen. Dat betekent niet altijd dat iedereen precies krijgt wat hij wil. We gaan wel zoveel mogelijk uit van wat een inwoner goed en normaal vindt, in plaats van dat we onze standaard aan hem opleggen. 

Voorkomen

Problemen die we kunnen voorkomen, hoeven we niet op te lossen. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd. We kunnen nooit alles voorkomen, maar wel meer. Als we bijvoorbeeld inzetten op een gezonde leefstijl, dan kunnen we klachten in de toekomst voorkomen. En als we de kennis van de hulpverleners vergroten om signalen eerder op te pikken, dan kunnen we er voor zorgen dat een probleem niet groter wordt.

Samenwerken

Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Coevorden. Iedereen kan met vragen op het gebied van zorg, welzijn en werk en inkomen bij ons en onze partners terecht. Het maakt niet uit waar én bij wie binnen het Sociaal Domein je je verhaal doet. Heb je één en misschien twee keer je verhaal gedaan, dan moet dat genoeg zijn.

Dichtbij

Inwoners benaderen we persoonlijk en we luisteren met aandacht. Of iemand nu op zoek is naar werk, vragen heeft over de opvoeding van zijn kind of een goed idee heeft voor de wijk of buurt en daarbij graag hulp wil. Dichtbij is het sleutelwoord.

Innovatie

We vinden het belangrijk onszelf steeds te verbeteren. Niet alleen om mee te gaan met onze tijd, maar ook om steeds slimmer en efficiënter te werken. Dan blijven we inwoners goed ondersteunen.

Wil je meer weten?

Ben je nieuwsgierig naar het beleidsplan? Vraag dan het volledige beleidsplan op. Dat kan via adm.teamwerk@coevorden.nl.