Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Ouders hebben soms, door sociale en/of medische redenen, voor hun kind(eren) kinderopvang nodig. Zij kunnen tijdelijk een beroep doen op de regeling ‘Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie’.

Gaat een kind enkele dagen per week naar de kinderopvang? Dan worden ouders tijdelijk ontlast. En krijgen kinderen de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Wanneer komt u in aanmerking voor een SMI?

 • Als er in het gezin sprake is van:
  • lichamelijke, verstandelijke en/ of psychische problemen, of
  • een sociale reden waardoor kinderopvang voor het kind(eren) nodig is. Een sociale reden kan bijvoorbeeld zijn dat één van de ouders in de gevangenis zit, of
  • een crisis waardoor u tijdelijk niet de volledige verzorging van het kind(eren) op kunt pakken, of
  • een onveilige situatie voor uw kind(eren).
 • Als uw kind(eren) wonen in de gemeente Coevorden en hier ook staan ingeschreven
 • Als uw kind(eren) naar een kinderopvang gaan in de gemeente Coevorden en deze kinderopvang ingeschreven staat in het landelijk register kinderopvang
 • Als u kunt geen beroep doen op andere vergoedingen, zoals de Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Waarom is SMI tijdelijk?

SMI is bedoeld als een vangnetregeling. In deze periode moet u werken aan het verbeteren van uw gezinssituatie.

De indicatie krijgt u voor maximaal 12 maanden. En voor maximaal 22 uur per week.

Hoe hoog is uw eigen bijdrage?

Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen. Wij berekenen de eigen bijdrage op dezelfde manier als de Belastingdienst.

Wilt u meer weten of een aanvraag doen?

U doet een aanvraag bij de gemeente via de Kindermediar. Neem contact op met de Kindermediair via het contactformulier op de website van de Kindermediarexterne-link-icoon om u te helpen bij uw aanvraag. U kunt de Kindermediair ook bellen via telefoonnummer 0900 2004004.

Voor het beoordelen van uw aanvraag wordt onder andere advies ingewonnen bij het kernteamoverleg Jeugd.