Spandoek ophangen

Wilt u een spandoek langs of over de weg ophangen? Voor een spandoek met een persoonlijke boodschap houdt u zich aan de regels. Voor een spandoek met reclame vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Beschrijving

Wilt u tijdelijk een spandoek langs of over de weg plaatsen? Bijvoorbeeld ter aankondiging van een evenement of ter ondersteuning van landelijke inzamelacties voor goede doelen? Hiervoor heeft u een ontheffing nodig.

Het plaatsen van reclame is niet zomaar toegestaan. Kijk voor meer informatie op de pagina reclame plaatsenexterne-link-icoon, externe-link-icoon

Aanvragen

Om een spandoek te mogen plaatsen, vraagt u ontheffing aan. Dit doet u door het online aanvraagformulier in te vullen. Doe dit minimaal 8 weken voordat u het spandoek wil plaatsen. Als inwoner doet u de aanvraag met DigiDexterne-link-icoon. Ondernemers gebruiken hiervoor eHerkenningexterne-link-icoon.

Ontheffing plaatsen spandoek met DigiDexterne-link-icoon

Ontheffing plaatsen spandoek met eHerkenningexterne-link-icoon

Voorwaarden

De voorwaarden voor het ophangen van een spandoek zijn o.a.:

  • U mag op het spandoek geen handelsreclame plaatsen (hiervoor is een omgevingsvergunning nodig).
  • Het spandoek vormt geen gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
  • Het gebruik en het beheer en ouderhoud van de weg moeten nog steeds mogelijk zijn.
  • Het spandoek veroorzaakt geen overlast.
  • U beschadigt geen bomen, lantaarnpalen, straatmeubels of andere openbare voorwerpen.
  • De afbeeldingen en teksten zetten niet aan tot geweld.
  • U mag een spandoek niet binnen een afstand van 10 meter van kruispunten of rotondes plaatsen.
  • Op het voetpad moet u een doorgang van tenminste 90 cm. vrijlaten voor rolstoelgebruikers en voetgangers.
  • U mag de spandoeken alleen binnen de bebouwde kom en langs gemeentelijke wegen plaatsen.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing voor het plaatsen van een spandoek kost € 16,85 (tarief 2024).

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving