Sport- en preventieakkoord

Wij gaan voor een gezond Coevorden

Wij zetten in op een lokaal sport- en preventieakkoord. Met dit akkoord willen we samen met onze partners één belangrijk doel halen. Een gezonde gemeente Coevorden, waarin we meer mensen in beweging krijgen en houden.

Een gemeente waar jong en oud kan meedoen én een gezonde keuze kan maken. Samen met sportverenigingen, het onderwijs, zorg, welzijn en natuurlijk ook met het bedrijfsleven!

Het akkoord bestaat uit een krachtig netwerk waar sport en bewegen samen werkt met zorg, welzijn, onderwijs, ruimte en bedrijfsleven. We gaan met veel energie samenwerken om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Die energie zien we terug in onze zes ambities. In verschillende groepen werken we aan de uitvoering van de doelen en ambities.

Zes ambities, 11 projecten

Meer dan 60 partners hebben het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden op 21 september 2020 ondertekend. Vooraf hebben we samen bepaald welke thema’s in de gemeente Coevorden belangrijk zijn. Wij hebben afspraken gemaakt waar we de komende jaren met elkaar in de gemeente Coevorden aan werken. Voor 2022 zetten we graag de volgende stap en richten we ons op 11 projecten. Op www.actiefincoevorden.nl externe-link-icoonvindt u meer info. Als u op het elftal externe-link-icoonklikt ziet u achter elke speler een filmpje waarin we vertellen waar wij in 2022 voor gaan.

Meer informatie

Wil je meer weten over de uitvoering van zes ambities hieronder? Wil je het complete sport- en preventieakkoord in je mailbox ontvangen? Of doe je nog niet mee en wil je aanhaken op het sport- en preventieakkoord? Stuur een e-mail naar a.wijnholds@coevorden.nl.

Gezond in Coevorden

Gezond in Coevorden gaat over het verbeteren van gezondheid. Of een gezondere manier van leven van de inwoners van Coevorden. We hebben daarbij extra aandacht voor kwetsbare inwoners. We doen dat vanuit de visie op positieve gezondheid. Daarbij benadrukken we de kracht van mensen. De nadruk ligt meer op de mogelijkheden dan op de problemen door bijvoorbeeld ziekte. Hierbij speelt sport en bewegen een belangrijke rol. Vooral als het gaat om ontmoeting, gezondheid, preventie, meedoen en weerbaarheid.

Vitale sport- en beweegaanbieders

Deze ambitie draait om de sport- en beweegaanbieders in de gemeente Coevorden. Het is belangrijk dat deze aanbieders vitaal (gezond) zijn. Dat de sportverenigingen het niet altijd gemakkelijk hebben blijkt de laatste jaren. Met deze ambitie zetten we in op het versterken van de sport- en beweegaanbieders in Coevorden. De vitale aanbieder is een gezonde sportaanbieder. Waar iedereen terecht kan. En waarin je als vereniging de samenwerking zoekt met andere sportaanbieders.

Sport en bewegen voor iedereen

In de gemeente Coevorden moet het voor iedereen mogelijk zijn om aan sporten en bewegen mee te doen. Zo kunnen jong en oud in Coevorden genieten van de voordelen van het sporten en bewegen. Hierbij gaat in het bijzonder de aandacht uit naar de kwetsbare inwoners.

In het nationaal sportakkoord wordt ook wel over inclusief sporten gesproken. Dat betekent dat we willen dat iedereen mee kan doen. Meedoen aan sport en plezier in sport is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Door een inclusief sport- en beweegaanbod kunnen we gebruik maken van de maatschappelijke waarde van sport en bewegen. Inclusie draagt bij aan het meedoen aan en het genieten van sport. Het gaat erom dat iedereen:

  • Met plezier mee kan doen;
  • Zich welkom voelt;
  • Erbij hoort;
  • Geaccepteerd wordt;
  • Niet uitgesloten wordt;
  • Eigen sportkeuzes kan maken

Sport, preventie en onderwijs

De onderwijsomgeving is bij uitstek een omgeving waarin we kinderen op jonge leeftijd kunnen aanmoedigen. Voor een leven lang bewegen. Dat begint natuurlijk met goed bewegingsonderwijs. Voor alle leerlingen op de basis- en middelbare school door een vakleerkracht lichamelijke opvoeding.

Naast bewegingsonderwijs kan de schoolomgeving ook een goede plek zijn waar we kinderen bewust maken van een gezonde leefstijl. Door in de buitenruimte een gezonde leefstijl aan te moedigen. Hierdoor kan een kind zich vaardigheden eigen maken voor de toekomst. Bijvoorbeeld door de buitenruimte zo in te richten, dat die uitnodigt om te gaan bewegen.

Ook richten we de voor- en naschoolse omgeving in op een manier waarbij we rekening houden met het kind. Dit is ook belangrijk voor hoe het kind zich ontwikkelt op de bewegings- en gezondheidsvaardigheden.

Coevorden op de kaart

Evenementen zijn een belangrijke manier voor een sterke profilering (promotie) van de stad, het buitengebied of de regio. In de gemeente Coevorden liggen hier kansen door met meer of andere evenementen van hoge kwaliteit de naamsbekendheid te vergroten. Ook kunnen we op die manier de bestedingen laten stijgen. Dit kan bijvoorbeeld door de verblijfsduur te verlengen wanneer ingezet wordt op evenementen van meerdere dagen.

Met sport en bewegen kunnen we Coevorden op de kaart zetten. We gaan Coevorden profileren als een sportieve gemeente. Laten zien wat we te bieden hebben en dat we daar trots op zijn. En zorgen dat niet alleen de inwoners kunnen genieten van wat Coevorden te bieden heeft maar ook toeristen. Kortom, sport en bewegen inzetten voor regiopromotie!

Duurzame infrastructuur voor sport en bewegen​​​​

Overal waar mensen sporten en bewegen, moeten de voorzieningen op orde zijn. Het gaat niet alleen om sportvelden, zwembaden, sporthallen en clubhuizen. Ook bijvoorbeeld om het park, het pleintje in de wijk en de natuur. In deze ambitie gaat het over de aanwezigheid van sportaccommodaties.

Ook gaat het over de inrichting van de buitenruimte en hoe die aanzet tot sporten en bewegen. Het aantal mensen dat sport en beweegt in de openbare ruimte neemt sterk toe. Bijvoorbeeld wielrennen, hardlopen en wandelen. Meestal zijn het zelfgeorganiseerde groepjes of individuele sporters die deze activiteiten doen.

Daarnaast zijn ook fitness activiteiten in de buitenlucht in opkomst. We verwachten dat sporten en bewegen in de buitenruimte nog meer gaat toenemen. Vanuit de nieuwe omgevingswet liggen er uitdagingen voor ons om in de inrichting van de buitenruimte ook sport en bewegen mee te nemen.