Luchtfoto van Ermerzand in de zomer, met op de voorgrond een waterskiër

Stad en dorpen

De gemeente Coevorden telt ruim 35.000 inwoners. Zij wonen verdeeld over de stad Coevorden en 28 kernen, in totaal een gebied van zo’n 300 km2. 

Coevorden stad

Een stad met een rijke historie. In de afgelopen jaren is er veel veranderd in het centrum. Een groot en gedurfd plan, met als doel: een bruisend stadshart, gekenmerkt door water, historie en gezelligheid.

28 kernen

In de stad Coevorden ligt de nadruk vooral op vernieuwing. Op het platteland ligt het accent op leefbaarheid. Door het verbeteren en in stand houden van bestaande voorzieningen ontstaat een vitaal en leefbaar platteland.  

Aalden

Het dorp Aalden is het voorzieningencentrum van de voormalige gemeente Zweeloo. Het heeft onder andere een bibliotheek, een openbare en een protestants-christelijke basisschool. En daarnaast  een bakker en diverse horecagelegenheden. Het gebied rond Aalden bestaat uit essen, kleine bospercelen en groenlanden langs de Aelder- of Westerstroom.

Aan de zuidkant van Aalden ligt het oude Esdorp Oud Aalden, bijna volledig bestaand uit Saksische boerderijen en aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Achterste Erm

Achterste Erm ligt ten zuiden van Erm en wordt van Erm gescheiden door de autoweg N34. Erm bestond vroeger uit Voorste en Achterste Erm. Voorste Erm bestaat niet meer, dit heet nu Erm. De eerste bewoners  gingen er wonen rond het jaar 1200. In het dorp staan veel historische boerderijen. Het dorp ziet er tegenwoordig nog steeds agrarisch uit, en kent verder weinig tot geen  voorzieningen.

Benneveld

Benneveld bestaat voor het grootste deel uit boerderijen. Een aantal  boerderijen zijn nog boerenbedrijven, de rest zijn woonhuizen geworden. De kern van het dorp is nu een beschermd dorpsgezicht, een brink vol eiken en linden, met daar omheen oude boerderijen. De inwoners van Benneveld moeten voor voorzieningen naar Aalden en Zweeloo.

Coevorden

Coevorden is een oude vestingstad met veel karakteristieke, historische panden. Ook staat hier het enige kasteel van Drenthe (in zijn originele vorm al voor 1200 gebouwd). Dit kasteel staat ook afgebeeld op de vlag van Drenthe.

 • Aantal inwoners: 14183. Deze aantallen zijn van januari 2021.

Coevorden Zuidwest (Ballast, Centrum, industriegebieden/Klooster)

 • Gebieds-gebonden bestuurder: Joop Slomp
 • Gebiedscoördinator: Gerrie Boer

Coevorden Noordoost (Tuindorp, Lootuinen, Poppenhare, Binnenvree)

 • Gebiedsgebonden bestuurder: Steven Stegen
 • Gebiedscoördinator: André Strijker

Dorpsbelangen en buurtverenigingen:

 • Coevorden - BSV De Ballast
 • Coevorden - BSV Binnenvree
 • Coevorden - BSV Buitenvree
 • Coevorden - BSV Pikveld/ Heege Noord
 • Coevorden - BSV Tuindorp
 • Coevorden - BSV De Veste
 • Coevorden - De 4 Wieken
 • Coevorden-  BSV de Heege
 • Coevorden-  BSV de Ossehaar
 • Coevorden - BV de Vosmaten
 • Coevorden-  BSV Lootuinen
 • Coevorden-  BSV Poppenhare
 • Coevorden- BV Klinkenvlier
 • Coevorden- buurtschap Pikveld

Culturele instellingen en historische verenigingen:

Meer over de stad Coevorden op www.stadcoevorden.nlexterne-link-icoon

Dalen

Dalen (Daolen) is een fraai  Drents dorp met een gezellig centrum en veel recreatiemogelijkheden. Dalen was voor de samenvoeging een zelfstandige gemeente en heeft een lange geschiedenis als es dorp, wat door nieuwbouwwijken flink is gegroeid. Ondanks de uitbreidingen zijn er nog veel karakteristieke boerderijen te vinden.

 • Aantal inwoners: 3695. Deze aantallen zijn van januari 2021.
 • Gebieds-gebonden bestuurder: Steven Stegen
 • Gebiedscoördinator: André Strijker
 • Website Dalenexterne-link-icoon
 • Dorpsbelangen Dalen


Culturele instellingen en historische verenigingen:

Dalerpeel

Dalerpeel ligt ten westen van Coevorden. Het is een klein dorp met een bijzonder actief verenigingsleven. Onder meer ter verbetering van de leefbaarheid in het dorp, maar ook voor het onderhouden van het vrij unieke natuurgebied in de omgeving.

 • Aantal inwoners: 861. Deze aantallen zijn van januari 2021.
 • Gebieds-gebonden bestuurder: Steven Stegen
 • Gebiedscoördinator: André Strijker
 • Website Dalerpeelexterne-link-icoon
 • Plaatselijk Belang Dalerpeel

Dalerveen

Dalerveen is een veendorp en ligt ten oosten van Dalen. Kenmerkend voor de structuur van het dorp is de gesloten bebouwing in lintvorm. De oudere bebouwing van vóór 1850 ligt op grotere afstand aan de oostzijde van de Hoofdstraat en is hiermee met smalle wegen verbonden.

De Haar ligt tegen Dalerveen aan. Het buurtschap telt slechts 3 woningen. De naam is waarschijnlijk ontleend aan de geografische situatie; een “haar” is namelijk een hoog gelegen stuk grond in het veld of veen.

De Kiel

De Kiel ligt ongeveer 2 kilometer ten noorden van Schoonoord en dankt haar naam aan het kielvormige "kruispunt" van enkele wegen. Op dit punt kwamen zeven boermarken bij elkaar. Dit is nog te zien aan de Zevenmarkensteen die er staat.

De Kiel is de meest noordelijke plaats in de gemeente. Op de kadastrale kaart van 1832 was nog geen enkele bebouwing aangegeven. De omgeving van De Kiel was grotendeels heideveld dat in de crisisjaren van de vorige eeuw is ontgonnen. Een groot deel is door Staatsbosbeheer ingeplant en het gebied is van grote betekenis voor de recreatie. De Kiel is nu een welvarende plaats, met verschillende mogelijkheden voor dag- en verblijfsrecreatie. Het dorpshuis is belangrijk in het dorpsleven van De Kiel. 

Den Hool

Den Hool is een klein es dorpje in Zuidoost-Drenthe, dat aan de doorgaande weg van Holsloot naar Dalerveen ligt. In de 17e eeuw stond hier de "Schans ten Hole", een versterking die was opgericht ter verdediging tegen plunderende Spanjaarden. De schans was omringd door een gracht, die in verbinding stond met het door Den Hool stromende "Oude Diep". Van de schans is niets meer te zien. Na het graven van het kanaal, circa 1860, kwam de ontwikkeling van het dorp op gang. Het verharden van de zandweg Erm-Dalen heeft ook aan die ontwikkeling bijgedragen.

Van oorsprong zijn in Den Hool veel agrarische bedrijven gevestigd. Naast het boerenbedrijf is ook toerisme belangrijk. Dit komt ook door de ligging van Den Hool aan het Pieterpad.

Den Hool heeft een beschermd dorpsgezicht met een brink met eiken en paardenkastanjes en monumentale boerderijen. Voor de dagelijkse voorzieningen moeten de inwoners naar de omliggende grotere plaatsen.

 • Aantal inwoners onderdeel van Holsloot
 • Gebieds-gebonden bestuurder: Steven Stegen
 • Gebiedscoördinator: André Strijker

Diphoorn

Diphoorn ligt op een steenworp afstand van Sleen en wordt gezien als een latere afsplitsing van Sleen. Het ligt ten oosten van Sleen op een hoge zandrug, langs de rand van het stroomdal van de Slenerstroom en is van oorsprong een boeren-nederzetting. Diphoorn bestaat voor het grootste deel uit boerderijen. Een aantal hiervan hebben nog een agrarische bestemming, de rest heeft een woonbestemming gekregen. De inwoners van Diphoorn zijn voor voorzieningen aangewezen op Sleen.

 • Aantal inwoners: 67. Deze aantallen zijn van januari 2021.
 • Gebieds-gebonden bestuurder: Joop Slomp
 • Gebiedscoördinator: Gerrie Boer

Erm

Erm viel voor de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1998 onder de gemeente Sleen. Erm is een goed voorbeeld van een es dorp en het ligt op de zandrand van het Drentse plateau, tussen twee essen, die omsloten wordt door twee lager gelegen beekdalen.

Erm is een klein maar levendig dorp. Er worden veel activiteiten georganiseerd, waaronder de Ronde van Erm die elke zomer wordt gehouden en het beachvolleybaltoernooi. Vlakbij het dorp ligt het Ermerstrand, een  grote recreatieplas met strandjes en zonneweiden. Aan dezelfde plas ligt het bungalowpark Ermerzand. Erm heeft een school, een aantal café restaurants, een benzinestation, een bouwbedrijf, een wagenbouwbedrijf en enkele verzorgende bedrijfjes.

Gees

Gees bestaat inmiddels al meer dan 800 jaar. In 1208 werd Gees voor het eerst genoemd in officiële documenten van de bisschop van Utrecht. In het dorp staan nog veel Saksische boerderijen. Een deel hiervan valt onder het beschermd dorpsgezicht. Gees heeft maar weinig nieuwbouw en heeft daardoor zijn oorspronkelijk karakter goed weten te bewaren.  De omgeving van Gees kenmerkt  zich door een aaneenschakeling van bossen, heide en vennen en valt onder een cultureel historisch landschap

 • Aantal inwoners: 617. Deze aantallen zijn van januari 2021.
 • Gebieds-gebonden bestuurder: Jeroen Huizing
 • Gebiedscoördinator: Gerrie Boer
 • Website Geesexterne-link-icoon

Geesbrug

Geesbrug ligt aan de Verlengde Hoogeveense Vaart. Het dorp is ontstaan na de aanleg van de Verlengde Hoogeveense Vaart in de tweede helft van de negentiende eeuw. Alle zes bruggen over het kanaal die in deze gemeente lagen, werden genoemd naar het dichtstbijzijnde dorp of het dorp waar de brug naartoe leidde. De meest westelijke van de zes werd genoemd naar het zanddorp Gees. Bij deze brug ontstond een buurtschap, dat zich pas na de tweede wereldoorlog ontwikkelde tot het dorp Geesbrug.

Het heeft een vrij groot industrieterrein langs de A37. In het dorp zelf is een openbare en protestants-christelijke basisschool gevestigd en een klein maar karakteristiek Nederlands Hervormde kerkje uit 1912. Verder beschikt Geesbrug over een moderne aanlegsteiger voor toeristische vaartuigen en heeft het een actief verenigingsleven die veelvuldig gebruik maakt  van het dorpshuis.

Holsloot

Holsloot ligt aan het kanaal de Verlengde Hoogeveense Vaart. Het moet al vroeg bewoond geweest zijn, wat blijkt uit de vondst van een kring(grep)urnenveld, die uit de vroege ijzertijd komt. Na het graven van het kanaal, circa 1860, kwam de ontwikkeling van het dorp op gang en het verharden van de zandweg Erm-Dalen heeft daartoe ook bijgedragen. Het aantal boerenbedrijven is de laatste decennia sterk afgenomen; er is nu meer toerisme en er zijn veel kleine ondernemers.

Men ging vroeger aan het kanaal wonen, vanwege het veen. Bij Holsloot ligt een belangrijk verkeersknooppunt Holsloot waar de N34 en A37 elkaar kruisen. De buurtgemeenschap bestaat uit circa 175 gezinnen verdeeld over de kleine plaatsen Holsloot en Den Hool.

 • Aantal inwoners: 274. Deze aantallen zijn van januari 2021.
 • Gebieds-gebonden bestuurder: Steven Stegen
 • Gebiedscoördinator: André Strijker

't Haantje

't Haantje is voor Drentse begrippen nog een jong dorp. Het is na de aanleg van het Oranjekanaal ontstaan door de spontane vestiging van veenarbeiders in de tweede helft van de 19e eeuw.  Het is niet zeker waar de naam vandaan komt. Gedacht wordt dat het de naam van een café is geweest. Het verhaal gaat dat de herbergier een struik bij huis had staan die in de vorm van een haan was geknipt.

Het dorp ligt aan de weg Noord-Sleen/Klijndijk en grenst aan het Oranjekanaal. De hechte dorpsgemeenschap heeft een dorpshuis en een sportveldencomplex met kleed-accommodatie.

Gaseruptie

Op 1 december 1965 ontkwam ’t Haantje amper aan een grote ramp. Tijdens gasexploitatieboringen door een Franse firma die voor de N.A.M. werkte, ontstonden er moeilijkheden met de enorme gasdruk in de bodem. In de namiddag was de situatie onhoudbaar geworden en volgde een grote gaseruptie (blow-out) De grond werd daardoor plaatselijk een soort drijfzand en de hele boorinstallatie zakte weg in de bodem. Vanuit een nieuwe boorput is later de eruptie gestopt door er cement in te injecteren. Een klein meertje omzoomd door bos herinnert nog aan die gebeurtenis.

Kibbelveen

Kibbelveen ligt aan het Oranjekanaal en grenst aan de prachtige recreatieplas Kibbelkoele en het grote Sleenerzand. De streek bestaat uit slechts 15 boerderijen en woningen. Een aantal ervan zijn nog in gebruik als boerenbedrijf. Het gebied heette een eeuw geleden nog het Noord-Sleenerveen. Tot het einde van de 19e eeuw werd er turf afgegraven. Er werd vroeger niet bepaald systematisch ontgonnen en dat leidde nogal eens tot gekibbel. Het “gekibbel” zou hebben geleid tot de naam van het dorp. 
Later, rond 1926, werd het land ontgonnen en ontstond er een welvarend landbouwgebied. Op 13 boerderijen in het Kibbelveen wordt voor het grootste deel akkerbouw gepleegd.  Op een paar andere percelen zijn bomen geplant.

 • Aantal inwoners: 36. Deze aantallen zijn van januari 2021.
 • Gebieds-gebonden bestuurder: Joop Slomp
 • Gebiedscoördinator: Gerrie Boer

Meppen

Meppen ligt ten noorden van Oosterhesselen en ten westen van Aalden. Het monumentale boerendorp is een voorbeeld van een oud Drents dorp, met hoge essen, madelanden en langs de beek (in dit geval twee: Marsstroom en Broekstroom), heide en zandverstuivingen. Meppen is al een oud dorp. Maar nog voordat de plaats ontstond, werd het gebied waarin het ligt al bewoond. De oudste sporen daarvan zijn van zo'n 5.000 jaar voor Christus.

Bij opgravingen werden onder andere bij Meppen mesjes om dierenhuiden te bewerken gevonden. Ook is er een bronzen emmer uit de bronstijd gevonden. Later, in de Middeleeuwen, was Meppen de eerste echte kern van bewoning in het gebied. Toch is de oudste vermelding van de plaatsnaam Meppen pas van 1335. Andere plaatsen, die later zijn ontstaan, werden eerder genoemd. Na 1850 is het dorp sterk gegroeid, vooral in zuidelijke richting.

Nieuwe Krim

Nieuwe Krim is een buurtschap en ligt vlakbij Dalerpeel.  Nieuwe Krim organiseert veel samen met de dorpen Dalerpeel en Steenwijksmoer. Nieuwe Krim bestaat uit twee straten: Nieuwe Dijk en Nieuwe Krim. In Nieuwe Krim werd voornamelijk veen afgegraven in de 19e en 20e eeuw.

 • Aantal inwoners: 190. Deze aantallen zijn van januari 2021.
 • Gebieds-gebonden bestuurder: Steven Stegen
 • Gebiedscoördinator: André Strijker

Noord-Sleen

Noord-Sleen ligt, zoals de naam al zegt, ten noorden van Sleen. Het is een langgerekt es dorp met veel Saksische boerderijen. Uit bodemvondsten blijkt dat Noord-Sleen een lange geschiedenis heeft. Het werd al ruim voor de jaartelling  bewoond. Ook de hunebedden aan de Hunebedweg ten noorden van de Zweeloërstraat stammen uit deze tijd.

Het dorp ligt aan de rand van de boswachterij "Het Sleenerzand" en recreatieplas "de Kibbelkoele". Het is van oorsprong een agrarisch dorp, maar in de jaren zestig van de vorige eeuw verhuisden een aantal boeren naar het ruilverkavelingsgebied De Hullen, nabij Noord-Sleen. De boerderijen in het dorp werden omgebouwd tot woonboerderijen. Het aantal boerenbedrijven neemt steeds verder af, terwijl er  vrij veel andere bedrijven bijkomen. In het dorp zijn verder een openbare basisschool, een bosbad, een molen, een café-restaurant en twee campings te vinden.

Noord-Sleen is goed bereikbaar via de provinciale wegen N376 en N381 en onderdeel van de ANWB- autoroute: de dr. Picardtroute.

Oosterhesselen

Oosterhesselen is een es dorp, met in het oude deel van het dorp nog een aantal karakteristieke Saksische boerderijen. Het dorp is van relatief bescheiden omvang maar heeft een groot aantal voorzieningen, waaronder een multifunctioneel dorpshuis, een openbare bibliotheek, een basisschool en middelbare school, sportvoorzieningen, binnen-manege en een saunacentrum. Opvallend aan de kerk in Oosterhesselen is dat de kerktoren los staat van het schip. Dit is waarschijnlijk een erfenis van het krijgsgeweld aan het einde van de zestiende eeuw, toen de vesting Coevorden belegerd werd door de Spanjaarden.

Eind 19e eeuw werd Oosterhesselen het belangrijkste dorp van de gemeente ten koste van Gees. De kruising van de tramwegen Hoogeveen-Nieuw-Amsterdam (1903-1947) en Coevorden-Assen (1918-1934) kwam in 1918 in Oosterhesselen te liggen. De plaats werd daarom ook wel Klein-Utrecht genoemd. Dit wordt gesymboliseerd door het tramweg-monument (P. Hulskamp, 1982). Oosterhesselen en omgeving zijn rijk aan natuurschoon: uitgestrekte bossen met heide, vennen en zandverstuivingen.

Culturele instellingen en historische verenigingen:

Schoonoord

Schoonoord is in 1854 gesticht, na de aanleg van het Oranjekanaal. De eerste bewoners waren dan ook kanaalgravers afkomstig uit Smilde. De naam werd bedacht door de vervener Klijn en verwijst naar schoon in de betekenis van mooi. Het vlakbij gelegen Schoonloo heeft waarschijnlijk ook invloed gehad op het bedenken van de naam. Later, tijdens de ontginning van Odoornerveen, kwamen er ook veenwerkers naar Schoonoord. Het dorp groeide snel uit tot een compleet dorp met kerken, scholen, winkels, etc. Na de tweede wereldoorlog kwam de woningbouw flink op gang en heeft het dorp zich aan beide zijden van het Oranjekanaal ontwikkeld. Nu is Schoonoord een dorp met een modern zorgcentrum en allerlei maatschappelijke voorzieningen. 

In het dorp is Het Ellert en Brammertmuseum een openluchtmuseum  over de cultuurhistorie van zuidoost-Drenthe

Sleen

Sleen is een van de meest authentieke brinkdorpen in Drenthe. Sleen was tot de gemeentelijke herindeling in 1998 de hoofdplaats van de gemeente Sleen. Uit de geschiedenis blijkt dat Sleen in de vroege middeleeuwen ontstaan is door splitsing van een oude nederzetting, die ongeveer halverwege het huidige Noord-Sleen en Sleen lag.

Sleen is oorspronkelijk een agrarisch dorp, wat te zien is aan de vele boerderijen in het “oude dorp”. De meeste boerderijen hebben tegenwoordig een woonfunctie gekregen. Er zijn  scholen, een bibliotheek, een multifunctionele accommodatie, vele sportvoorzieningen en een goed lopend bedrijventerrein in het nieuwe gedeelte van Sleen. Verder heeft het dorp een aantal ambachtelijke en verzorgende bedrijven, een medisch centrum, een diergeneeskundige praktijk, een woonzorgcentrum (“De Schoel”), een eigen brandweergroep en een camping.

Culturele instellingen en historische verenigingen:

Steenwijksmoer

Steenwijksmoer is een katholiek kerkdorp. De grote kerk staat in het midden van het dorp. Het sociale en culturele leven van de dorpelingen speelt zich af in en rond het dorpshuis "De Schalm". Woningbouw vindt  alleen op kleine schaal plaats. In het dorp is een Rooms-Katholieke basisschool.

 • Aantal inwoners: 908. Deze aantallen zijn van januari 2021.
 • Gebieds-gebonden bestuurder: Steven Stegen
 • Gebiedscoördinator: André Strijker
 • Steenwijksmoer - BSV De Uithoek
 • Steenwijksmoer - Plaatselijk Belang

Stieltjeskanaal

Stieltjeskanaal is een kanaal dat loopt van de stadsgracht van Coevorden naar de Verlengde Hoogeveensche Vaart in Nieuw-Amsterdam. De waterloop is aangelegd tussen 1882 en 1884. Het kanaal dankt zijn naam aan Thomas Johannes Stieltjes, die zich inzette voor de aanleg ervan. Het dorp zelf ligt aan het Stieltjeskanaal en ontstond tijdens de ontginning van het Dalerveen.

 • Aantal inwoners: 248. Deze aantallen zijn van januari 2021.
 • Gebieds-gebonden bestuurder: Steven Stegen
 • Gebiedscoördinator: André Strijker
 • Website van Dalerveenexterne-link-icoon
 • Stichting Contactgroep Dalerveen-Stieltjeskanaal

Wachtum

Wachtum is een klein esdorp op zo'n 3 kilometer afstand van Dalen. Het dorp beschikt over een dependance van een basisschool en een dorpshuis.  In het dorp is nog een echte bakker met een winkel.

 • Aantal inwoners: 374. Deze aantallen zijn van januari 2021.
 • Gebieds-gebonden bestuurder: Steven Stegen
 • Gebiedscoördinator: André Strijker
 • Website van Wachtumexterne-link-icoon
 • Vereniging Dorpsbelangen Wachtum e.o.

Wezup

Wezup is een  landelijk dorp wat vooral bestaat uit prachtig gelegen Saksische boerderijen. Elk jaar in december is de omgeving het decor voor een schitterende kerstmarkt, waar duizenden bezoekers op af komen. In de boerderijen en schuren worden kerststalletjes en kerstkraampjes ingericht. 's Avonds is er een (met waxinelichtjes) verlichte route.

Wezuperbrug

Wezuperbrug is gelegen aan het Oranjekanaal. In Wezuperbrug bevindt zich de enige kunstskibaan van Drenthe, deze ligt op het Molencaten Park Kuierpadexterne-link-icoon.

 • Aantal inwoners: 170. Deze aantallen zijn van januari 2021.
 • Gebieds-gebonden bestuurder: Jeroen Huizing
 • Gebiedscoördinator: Gerrie Boer

Zweeloo

Zweeloo (Drents: Sweel) vormt samen met het buurdorp Aalden praktisch een geheel. Sinds 1982 wordt jaarlijks in Zweeloo het muziekfestival Sweelpopexterne-link-icoon georganiseerd.

Zwinderen

Zwinderen is een typisch esdorp en ligt aan de A37, tussen Hoogeveen en Emmen. Op de brink ligt de kei ter herinnering aan 775 jaar Zwinderen (1217-1982). Andere bezienswaardigheden zijn een aantal Saksische boerderijen. Het dorp beschikt over een bosbad en een zeer actief verenigingsleven die veelvuldig gebruik maakt  van het dorpshuis.