Starters

Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, dan zijn er heel veel zaken die u moet regelen. U kunt voor veel van die zaken terecht bij de gemeente. Voor het aanvragen van vergunningen tot het krijgen van advies. Heeft u plannen? Neem dan vooral contact op met een van onze bedrijvenadviseurs om te bepalen wat voor u belangrijk

Of u met de gemeente te maken krijgt, hangt af van wat uw plannen zijn. Dit kan variëren van het aanvragen van een bouwvergunning tot een verzoek om bestemmingswijziging. Naast de gemeente zijn er verschillende andere organisaties die starters kunnen adviseren bij de start van een onderneming.

Het Ondernemersplein is sinds 2011 gevestigd in de Kennis Campus in Emmen. Op het Ondernemersplein zijn verschillende partners te vinden die informatie kunnen geven aan ondernemers. Voorbeelden zijn de Kamer van Koophandel, gemeenten en MKB Zuidoost Drenthe. Starters kunnen hier terecht met al hun vragen rond een nieuwe onderneming.

Kijk voor meer informatie en alle partners op de pagina Ondernemersplein

Heel veel informatie over het starten van een bedrijf kunt u krijgen bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel organiseert voor startende ondernemers ook cursussen, waarbij zaken aan de orde komen zoals bijvoorbeeld het omgaan met klanten, de belastingen, geld lenen, arbeidsvoorwaarden, overname van een zaak.

U moet zich ook aanmelden bij de Belastingdienst. Afhankelijk van het soort bedrijf dat u start, moet u verschillende soorten belasting betalen, bijvoorbeeld inkomstenbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonbelasting. Ook wordt gekeken of u in aanmerking komt voor de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz) en de Ziekenfondswet (Zfw). Op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie.

Voor uw vragen rondom ondernemen kunt u terecht op de website Ondernemersplein, een initiatief van de rijksoverheid. U kunt hier meer lezen over subsidies, regels en wetten voor ondernemers.