Stedenbouwkundige plannen van de gemeente inzien

Wilt u weten hoe de gemeente een bepaald gebied wil inrichten? U kunt bij de gemeente het stedenbouwkundig plan bekijken.

Beschrijving

In een stedenbouwkundig plan staat hoe de gemeente een gebied wil inrichten. Het plan bestaat uit tekeningen, foto's en een beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Het kan gaan om een gebied dat al bebouwd is of om een plek waar de gemeente nog wil gaan bouwen.

In het stedenbouwkundige plan ziet u:

  • waar groen, water, parkeerplaatsen of speeltuinen komen
  • het soort bebouwing (bijvoorbeeld hoogbouw, laagbouw, sociale woningbouw of woningen in de vrije sector)
  • de functie van een gebouw (bijvoorbeeld kantoren of winkels)

U kunt de stedenbouwkundige plannen pas bekijken als de gemeente ermee akkoord is dat de plannen openbaar worden.

Naast stedenbouwkundige plannen kunt u ook beeldkwaliteitsplannen bekijken. In het beeldkwaliteitsplan vindt u voorwaarden die worden gebruikt bij het opmaken van het bestemmingsplan. Deze voorwaarden richten zich meer op uiterlijke kenmerken.

U kunt als betrokkene meedenken bij het opstellen van dit soort plannen. De gemeente organiseert ook informatieavonden of inspraakbijeenkomsten.

Aanvragen

Zo kunt u stedenbouwkundige plannen bekijken:

  • U neemt contact op met de gemeente.

Gebruik het contactformulier.externe-link-icoon

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Vergunningen. Bel met 140524externe-link-icoon of stuur een email naar info@coevorden.nl.

Wet en regelgeving