Steven Stegen, wethouder

Wethouder, 2e locoburgemeester

Portefeuille

 • Wonen
 • (Circulaire) Economie
 • Financiën
 • Grondexploitaties
 • Vastgoed (behalve de sport- en welzijnsaccommodaties)
 • Vitale vakantieparken
 • Schoonoord: woonprogramma

Nevenfuncties

 • Lid Aufsichtsrat Europark Coevorden/Emlichheim Entwicklungsgesellschaft GmbH
 • Lid Lokale Actie Groep LEADER-gebied Zuidoost Drenthe
 • Lid Program Board, Dutch Tech Zone
 • Lid Algemeen bestuur GR EMCO-groep
 • Lid Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe; pijler werk
 • Lid Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe; pijler wonen
 • Lid Regionaal Overslagcentrum (ROC)
 • Plaatsvervangend lid Drentse Zuidas
 • Plaatsvervangend lid Dagelijks Bestuur GR EMCO-groep
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger AVA NV RENDO HOLDING
 • Plaatsvervangend lid Recreatieschap Drenthe
 • Plaatsvervangend lid gemeente Coevorden in Euregio Enschede/Gronau

Verdeling wijk- en dorpenronde

 • Binnenvree (Coevorden)
 • Dalen
 • Dalerpeel
 • Dalerveen
 • Den Hool
 • Holsloot
 • Lootuinen (Coevorden)
 • Nieuwe Krim
 • Oranjewijk
 • Steenwijksmoer
 • Stieltjeskanaal
 • Tuindorp (Coevorden)

Privé: