Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Toezicht

Toezichthouders komen langs en bekijken de situatie. De toezichthouders komen bijvoorbeeld langs wanneer de gemeente een omgevingsvergunning heeft verleend. De toezichthouder kan ook langskomen, als iemand een melding doet of een handhavingsverzoek indient. 

Er zijn verschillende toezichthouders voor verschillende onderwerpen 

De toezichthouder omgevingsontwikkeling 

De toezichthouder bekijkt of een perceel voldoet aan de regels van het omgevingsplan en toetst aan geldende wet- en regelgeving. Ook bekijkt de toezichthouder of er wordt voldaan aan de voorschriften uit een verleende omgevingsvergunning.

De toezichthouder milieu

Toezicht op de naleving van milieu wet- en regelgeving wordt uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). De toezichthouder van de RUD doet controles bij bedrijven, woningen en andere percelen. Hij beoordeelt of de situatie voldoet aan de geldende milieu wet- en regelgeving.

Buitengewone opsporingsambtenaren 

Deze toezichthouder houdt toezicht op de openbare orde en de ‘Algemene plaatselijke verordening’ (APV) van de gemeente Coevorden. De BOA’s van de gemeente dragen bij aan een leefbare en veilige stad. Zij houden zich met name bezig met alledaagse ergernissen van burgers. Denk bijvoorbeeld aan loslopende honden binnen de bebouwde kom, voertuigen die verkeerd geparkeerd staan, of jeugdoverlast. Zij kunnen hiervoor waarschuwen of zo nodig overgaan tot een bekeuring.