Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Toezicht

Toezichthouders komen langs en bekijken de situatie. De toezichthouders komen langs wanneer iemand een omgevingsvergunning aanvraagt, een melding doet of een handhavingsverzoek indient. 

Er zijn verschillende toezichthouders voor verschillende onderwerpen 

De toezichthouder omgevingsontwikkeling 

Deze toezichthouder bekijkt een perceel volgens omgevingsvergunningen die zijn verleend, de regels van het bestemmingsplan en geldende wet- en regelgeving. Ze controleren vaak tijdens de werkzaamheden. En wanneer u het bouw- of sloopwerk oplevert.   

De toezichthouder milieu 

Deze toezichthouder doet controles bij bedrijven, woningen en andere percelen. Hij kijkt of de situatie voldoet aan de geldende milieu wet- en regelgeving, de verleende omgevingsvergunningen en de melding Activiteitenbesluit.   

Buitengewone opsporingsambtenaren 

Deze toezichthouder houdt toezicht op de openbare orde en de ‘Algemene plaatselijke verordening’ (APV) van de gemeente Coevorden.