U stuurt deze documenten of informatie mee met uw aanvraag

Deze informatie moet u bij elke aanvraag meesturen

 • Het aanvraagformulier van het omgevingsloket externe-link-icoonwaarin u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • Een situatietekening van de situatie zoals die nu is (schaal 1:500 of 1:1000)
 • Een situatietekening van de nieuwe situatie. Op de tekening van de nieuwe situatie:
  - de afmetingen van het perceel en de bebouwde oppervlakte;
  - hoe het bouwwerk ligt ten opzichte van de perceelsgrenzen en welke kant van het bouwwerk naar de weg gericht staat;
  - hoe u op het terrein kunt komen (ontsluiting), de terreinen die langs uw terrein liggen en de bouwwerken die daarop staan;
  - hoe u de grond gaat gebruiken die bij het bouwwerk hoort dat u wilt bouwen. 

Welke extra documenten u aan moet leveren hangt af van het soort aanvraag

 1. Kleurenfoto's van de situatie zoals die nu is. En kleurenfoto's van de bebouwing dichtbij de plek waar u wilt bouwen.
 2. Een lijst met de bouwmaterialen die u wilt gebruiken en de kleur van de bouwmaterialen. U geeft deze informatie over de gevels, het voegwerk, de kozijnen, de ramen, de deuren, de balkonhekken, de dakgoten, de afwerking van uw dak en de dakbedekking.
 3. Hoe u het bouwwerk en de grond die daarbij ligt wil gaan gebruiken.
 4. De bruto inhoud in m3 van het bouwwerk dat u aanvraagt.
 5. De bruto vloeroppervlakte in m2 van het bouwwerk dat u aanvraagt.
 6. De plattegronden van alle verdiepingen voor de nieuwe situatie (schal 1:100 of 1:200). Als dat van toepassing is: ook van van de bestaande situatie.
  Als dit bij uw aanvraag past, geef dan aan:
  - de scheidingsconstructies aan de binnen- en buitenkant van het bouwwerk, bijvoorbeeld een muur of gevel. Geef hierbij aan welke materialen u gebruikt;
  - de peilmaten van de vloeren, hoe hoog de afgewerkte vloeren van het bouwwerk zijn;
  - de trappen en hellingbanen;
  - de binnen- en buitenkozijnen;
  - de kokers, schachten, kanalen en schoorstenen;
  - de oppervlakte van:

  a. gebruiksfuncties;
  b. gebruiksoppervlakten en vloeroppervlakten;
  c. zones met en zonder verwarming;
  d. gebruiksgebieden;
  e. functiegebieden;
  f.  verblijfsgebieden;
  g. verkeersruimten.

  - de aanduiding van overige gegevens op plattegronden, zoals toiletruimten, badruimten, buitenbergingen, buitenruimten, liften, stallingsruimten, technische ruimten, opslagruimten en opstelplaatsen van het aanrecht en kook-, stook- en warmwatertoestellen;
  - geef aan hoe toegankelijkheid het bouwwerk en de ruimten in het bouwwerk zijn voor personen met een functiebeperking.

 7. Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk dat u aanvraagt (schaal 1:100 of 1:200). En informatie van de gevels van bouwwerken die ernaast liggen. Leg uit waarom uw bouwwerk past in de buurt. U geeft alle aanzichten weer in loodrechte verticale weergave.
  Alle dichte delen en kozijnen die een directe koppeling met de berekeningen hebben, zijn als zodanig zichtbaar in berekening, rapportage of renvooi.
 8. Details van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk (schaal 1:5, 1:10 of 1:20).
 9. Een doorsnedetekening voor de nieuwe situatie (schaal 1:100 of 1:200). En een doorsnedetekening van de situatie zoals die nu is, als dat kan. Hierop geeft u aan:
  - de 1500 – 2400 – 2600 mm hoogtelijn en voorzien van maatvoering, getekend;
  - de hoogte van het bouwwerk vergeleken met het straatpeil  
  - het aantal bouwlagen, de vloerpeilen vergeleken met het straatpeil;
  - de hoogte van het maaiveld op de plek van de entree van het bouwwerk.
 10. Hoe u de parkeerplekken op uw eigen terrein inricht.
 11. De details van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken) (schaal 1:5, 1:10 of 1:20).
 12. De draairichting van bewegende delen van uw bouwwerk. Zoals een deur.
 13. De brandveiligheid en rookproductie van materialen die u gebruikt.
 14. De brandcompartimentering van uw bouwwerk. Teken de daglichtopeningen en deuren waardoor iemand naar buiten kan vluchten.
 15. De vluchtroutes en de bescherming die daarbij hoort. U beschrijft ook welke brandveiligheidsvoorzieningen u heeft en waar ze zijn.
 16. Hoe het zit met de inbraakwerendheid van de bereikbare gevelelementen.
 17. Het leidingplan en aansluitpunten van gas-, elektra- en waterleiding.
 18. De aansluitpunten van de drinkwater- en warmwatervoorziening.
 19. Het leidingplan en aansluitpunten van riolering en regenwaterafvoer.
 20. Gegevens en stukken over aan het bouwwerk gebonden veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud. Gebruik hiervoor de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 externe-link-icoonop overheid.nl.
 21. Berekening/rapport van de wateropname van de materialen die u gebruikt in de vloer, wand en plafond in sanitaire ruimten.
 22. Berekening/rapport van de lucht- en waterdichtheid, de factor van de temperatuur en vochtwerende voorzieningen van scheidingsconstructies aan de binnen- en buitenkant van het bouwwerk.
 23. Berekening/rapport van de ventilatievoorzieningen van ruimten. En berekening/rapport van de voorzieningen die zorgen voor het afvoeren van rookgas en toevoer van verbrandingslucht.
 24. Informatie over hoe u ongedierte voorkomt, zoals ratten en muizen.
 25. Berekening van de daglichttoetreding.
 26. Gegevens en documenten over de BENG-eisen, de thermische eigenschappen van de toegepast uitwendige scheidingsconstructies en hoe u de luchtdoorlatendheid vermindert.
 27. Gegevens en documenten over hoe de materialen die u gebruikt in het bouwwerk het milieu belast. Dit moet worden bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken 1-11-2011externe-link-icoon
 28. Een bodemonderzoekrapport. Een persoon of instelling die erkend is volgens het Besluit Bodemkwaliteit voert het bodemonderzoek uit. U dient altijd een bodemonderzoekrapport in bij een omgevingsvergunning om te bouwen. Dit staat in de overige voorschriften van de Bouwverordening.
 29. Tekeningen of berekeningen waaruit het constructieprincipe blijkt voor de nieuwe situatie. U doet dat ook voor de situatie zoals die nu is, voor zo ver dat kan:
  - Tekeningen van de definitieve hoofdopzet van de constructie van alle verdiepingen inclusief globale maatvoering.
  - Schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en paalpuntniveaus, inclusief globaal grondonderzoek waaruit de draagkracht van de ondergrond blijkt.
  - Plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering.
  - Overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties; principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering.
 30. Informatie en documenten over het ontwerp van de constructies, waaruit blijkt:
  - de aangehouden belastingen en belastingcombinaties;
  - de constructieve samenhang;
  - het stabiliteitsprincipe;
  - de omschrijving van de bouwconstructie en de weerstand tegen instorten bij brand.
 31. Informatie en documenten over installaties in het bouwwerk, of die horen bij het bouwwerk. Deze informatie gaat over:
  - de manier van verwarming, koeling en luchtbehandeling;
  - de plaats en wijze van verticaal transport en de locatie;
  - het type brandveiligheidsinstallatie.
 1. Kleurenfoto's van de situatie zoals die nu is. En kleurenfoto's van de bebouwing dichtbij de plek waar u wilt bouwen.
 2. Een lijst met de bouwmaterialen die u wilt gebruiken en de kleur van de bouwmaterialen. U geeft deze informatie over de gevels, het voegwerk, de kozijnen, de ramen, de deuren, de balkonhekken, de dakgoten, de afwerking van uw dak en de dakbedekking.
 3. Hoe het bouwwerk en de grond die daarbij ligt wil gaan gebruiken.
 4. De bruto inhoud in m3 van het bouwwerk dat u aanvraagt.
 5. De bruto vloeroppervlakte in m2 van het bouwwerk dat u aanvraagt.
 6. De plattegronden van alle verdiepingen voor de nieuwe situatie (schal 1:100 of 1:200). Als dat van toepassing is: ook van van de bestaande situatie.
  Als dit bij uw aanvraag past, geef dan aan:
  - de scheidingsconstructies aan de binnen- en buitenkant van het bouwwerk, bijvoorbeeld een muur of gevel. Geef hierbij aan welke materialen u gebruikt;
  - de peilmaten van de vloeren, hoe hoog de afgewerkte vloeren van het bouwwerk zijn;
  - de trappen en hellingbanen;
  - de binnen- en buitenkozijnen;
  - de kokers, schachten, kanalen en schoorstenen;
  - de oppervlakte van:

  a. gebruiksfuncties;
  b. gebruiksoppervlakten en vloeroppervlakten;
  c. zones met en zonder verwarming;
  d. gebruiksgebieden;
  e. functiegebieden;
  f.  verblijfsgebieden;
  g. verkeersruimten.

  - de aanduiding van overige gegevens op plattegronden, zoals toiletruimten, badruimten, buitenbergingen, buitenruimten, liften, stallingsruimten, technische ruimten, opslagruimten en opstelplaatsen van het aanrecht en kook-, stook- en warmwatertoestellen;
  - geef aan hoe toegankelijkheid het bouwwerk en de ruimten in het bouwwerk zijn voor personen met een functiebeperking.

 7. Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk dat u aanvraagt (schaal 1:100 of 1:200). En informatie van de gevels van bouwwerken die ernaast liggen. Leg uit waarom uw bouwwerk past in de buurt. U geeft alle aanzichten weer in loodrechte verticale weergave.
  Alle dichte delen en kozijnen die een directe koppeling met de berekeningen hebben, zijn als zodanig zichtbaar in berekening, rapportage of renvooi.
 8. Hoe u de parkeerplekken op uw eigen terrein inricht.
 9. De draairichting van bewegende delen van uw bouwwerk. Zoals een deur.
 10. De brandveiligheid en rookproductie van materialen die u gebruikt.
 11. De brandcompartimentering van uw bouwwerk. Daarin beschrijft u ook openingen en deuren waardoor iemand naar buiten kan vluchten.
 12. De vluchtroutes en de bescherming die daarbij hoort. U beschrijft ook welke brandveiligheidsvoorzieningen u heeft en waar ze staan.
 13. Het leidingplan en aansluitpunten van gas-, elektra- en waterleiding.
 14. De aansluitpunten van de drinkwater- en warmwatervoorziening.
 15. Het leidingplan en aansluitpunten van riolering en regenwaterafvoer.
 16. Berekening/rapport van de ventilatievoorzieningen van ruimten. En voorzieningen die zorgen voor het afvoeren van rookgas en toevoer van verbrandingslucht.
 1. Kleurenfoto's van de situatie zoals die nu is. En kleurenfoto's van de bebouwing dichtbij de plek waar u wilt bouwen.
 2. Een lijst met de bouwmaterialen die u wilt gebruiken aan de buitenkant van het bouwwerk. En de kleur van de bouwmaterialen. U geeft deze informatie over de gevels, het voegwerk, de kozijnen, de ramen, de deuren, de balkonhekken, de dakgoten, de afwerking van uw dak en de dakbedekking.
 3. Hoe u het bouwwerk en de grond die daarbij ligt wilt gaan gebruiken.
 4. De bruto inhoud in m3 van het bouwwerk dat u aanvraagt. En de bruto vloeroppervlakte in m2 ervan.
 5. De plattegronden van alle verdiepingen voor de nieuwe situatie (schal 1:100 of 1:200). Als dat van toepassing is: ook van van de bestaande situatie.
  Als dit bij uw aanvraag past, geef dan aan:
  - de scheidingsconstructies aan de binnen- en buitenkant van het bouwwerk, bijvoorbeeld een muur of gevel. Geef hierbij aan welke materialen u gebruikt;
  - de peilmaten van de vloeren, hoe hoog de afgewerkte vloeren van het bouwwerk zijn;
  - de trappen en hellingbanen;
  - de binnen- en buitenkozijnen;
  - de kokers, schachten, kanalen en schoorstenen;
  - de oppervlakte van:

  a. gebruiksfuncties;
  b. gebruiksoppervlakten en vloeroppervlakten;
  c. zones met en zonder verwarming;
  d. gebruiksgebieden;
  e. functiegebieden;
  f.  verblijfsgebieden;
  g. verkeersruimten.

  - de aanduiding van overige gegevens op plattegronden, zoals toiletruimten, badruimten, buitenbergingen, buitenruimten, liften, stallingsruimten, technische ruimten, opslagruimten en opstelplaatsen van het aanrecht en kook-, stook- en warmwatertoestellen;
  - geef aan hoe toegankelijkheid het bouwwerk en de ruimten in het bouwwerk zijn voor personen met een functiebeperking.

 6. Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk dat u aanvraagt (schaal 1:100 of 1:200). En informatie van de gevels van bouwwerken die ernaast liggen. Leg uit waarom uw bouwwerk past in de buurt. U geeft alle aanzichten weer in loodrechte verticale weergave. Alle dichte delen en kozijnen die een directe koppeling met de berekeningen hebben, zijn als zodanig zichtbaar in berekening, rapportage of renvooi.
 7. Details van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk (schaal 1:5, 1:10 of 1:20).
 8. Een doorsnedetekening voor de nieuwe situatie (schaal 1:100 of 1:200). En een doorsnedetekening van de situatie zoals die nu is, als dat kan. Hierop geeft u aan:
  - de 1500 – 2400 – 2600 mm hoogtelijn en voorzien van maatvoering, getekend;
  - de hoogte van het bouwwerk vergeleken met het straatpeil  
  - het aantal bouwlagen, de vloerpeilen vergeleken met het straatpeil;
  - de hoogte van het maaiveld op de plek van de entree van het bouwwerk.
 9. Als van toepassing: de details van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken) (schaal 1:5, 1:10 of 1:20).
 10. De draairichting van bewegende delen van uw bouwwerk. Zoals een deur.
 11. De brandveiligheid en rookproductie van materialen die u gebruikt.
 12. Informatie over veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud aan het bouwwerk. Gebruik hiervoor de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 externe-link-icoonop overheid.nl.
 13. Tekeningen of berekeningen waaruit het constructieprincipe blijkt voor de nieuwe situatie. U doet dat ook voor de situatie zoals die nu is, voor zover dat kan:
  - Tekeningen van de definitieve hoofdopzet van de constructie van alle verdiepingen inclusief globale maatvoering.
  - Schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en paalpuntniveaus, inclusief globaal grondonderzoek waaruit de draagkracht van de ondergrond blijkt.
  - Plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering.
  - Overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties; principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering.
 14. Informatie en documenten over het ontwerp van de constructies, waarin staat dat u rekening houdt met:
  - de aangehouden belastingen en belastingcombinaties;
  - de constructieve samenhang;
  - het stabiliteitsprincipe;
  - de omschrijving van de bouwconstructie en de weerstand tegen instorten bij brand.
 1. Kleurenfoto's van de situatie zoals die nu is. En kleurenfoto's van de bebouwing dichtbij de plek waar u wilt bouwen.
 2. Een lijst met de bouwmaterialen die u wilt gebruiken aan de buitenkant van het bouwwerk. En de kleur van de bouwmaterialen. U geeft deze informatie over de gevels, het voegwerk, de kozijnen, de ramen, de deuren, de balkonhekken, de dakgoten, de afwerking van uw dak en de dakbedekking.
 3. Hoe u het bouwwerk en de grond die daarbij ligt wil gaan gebruiken.
 4. De bruto inhoud in m3 van het bouwwerk dat u aanvraagt.
 5. De bruto vloeroppervlakte in m2 van het bouwwerk dat u aanvraagt.
 6. De plattegronden van alle verdiepingen voor de nieuwe situatie (schal 1:100 of 1:200). Als dat van toepassing is: ook van van de bestaande situatie.
  Als dit bij uw aanvraag past, geef dan aan:
  - de scheidingsconstructies aan de binnen- en buitenkant van het bouwwerk, bijvoorbeeld een muur of gevel. Geef hierbij aan welke materialen u gebruikt;
  - de peilmaten van de vloeren, hoe hoog de afgewerkte vloeren van het bouwwerk zijn;
  - de trappen en hellingbanen;
  - de binnen- en buitenkozijnen;
  - de kokers, schachten, kanalen en schoorstenen;
  - de oppervlakte van:

  a. gebruiksfuncties;
  b. gebruiksoppervlakten en vloeroppervlakten;
  c. zones met en zonder verwarming;
  d. gebruiksgebieden;
  e. functiegebieden;
  f.  verblijfsgebieden;
  g. verkeersruimten.

  - de aanduiding van overige gegevens op plattegronden, zoals toiletruimten, badruimten, buitenbergingen, buitenruimten, liften, stallingsruimten, technische ruimten, opslagruimten en opstelplaatsen van het aanrecht en kook-, stook- en warmwatertoestellen;
  - geef aan hoe toegankelijkheid het bouwwerk en de ruimten in het bouwwerk zijn voor personen met een functiebeperking.

 7. Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk dat u aanvraagt (schaal 1:100 of 1:200). En informatie van de gevels van bouwwerken die er naast liggen. Leg uit waarom uw bouwwerk past in de buurt. U geeft alle aanzichten weer in loodrechte verticale weergave. Alle dichte delen en kozijnen die een directe koppeling met de berekeningen hebben, zijn als zodanig zichtbaar in berekening, rapportage of renvooi.
 8. Details van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk (schaal 1:5, 1:10 of 1:20).
 9. De draairichting van bewegende delen van uw bouwwerk. Zoals een deur.
 10. De brandveiligheid en rookproductie van materialen die u gebruikt.
 1. Kleurenfoto's van de situatie zoals die nu is. En kleurenfoto's van de bebouwing dichtbij de plek waar u wilt bouwen.
 2. Een lijst met de bouwmaterialen die u wilt gebruiken aan de buitenkant van het bouwwerk. En de kleur van de bouwmaterialen.
  - u geeft deze informatie over de gevels, het voegwerk, de kozijnen, de ramen, de deuren, de balkonhekken, de dakgoten, de afwerking van uw dak en de dakbedekking.
 3. Hoe u het bouwwerk en de grond die daarbij ligt wil gaan gebruiken.
 4. Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk dat u aanvraagt (schaal 1:100 of 1:200). En informatie van de gevels van bouwwerken in de buurt. Leg uit waarom uw bouwwerk past in de buurt. U geeft alle aanzichten weer in loodrechte verticale weergave. Dat noemen we geveltekeningen.
  - u geeft alle dichte delen en kozijnen aan met een r, als ze invloed hebben op de berekeningen. Deze r staat voor rapportage of renvooi. U legt de r uit, of vult de bouwtekening aan om r uit te leggen.
 5. De draairichting van bewegende delen van uw bouwwerk. Zoals een deur.
 1. Kleurenfoto's van de situatie zoals die nu is. En kleurenfoto's van de bebouwing dichtbij de plek waar u wilt bouwen.
 2. Een lijst met de bouwmaterialen die u wilt gebruiken aan de buitenkant van het bouwwerk. En de kleur van de bouwmaterialen.
  - u geeft deze informatie over de gevels, het voegwerk, de kozijnen, de ramen, de deuren, de balkonhekken, de dakgoten, de afwerking van uw dak en de dakbedekking.
 3. Hoe u het bouwwerk en de grond die daarbij ligt wil gaan gebruiken.
 4. Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk dat u aanvraagt (schaal 1:100 of 1:200). En informatie van de gevels van bouwwerken in de buurt. Leg uit waarom uw bouwwerk past in de buurt. U geeft alle aanzichten weer in loodrechte verticale weergave. Dat noemen we geveltekeningen.
  - U geeft alle dichte delen en kozijnen aan met een r, als ze invloed hebben op de berekeningen. Deze r staat voor rapportage of renvooi. U legt de r uit, of vult de bouwtekening aan om r uit te leggen
 5. Details van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk (schaal 1:5, 1:10 of 1:20).
 6. De draairichting van bewegende delen van uw bouwwerk. Zoals een deur.
 1. Een lijst met de bouwmaterialen die u wilt gebruiken en de kleur van die materialen
 2. Hoe u het bouwwerk en de grond die daarbij ligt wil gaan gebruiken.
 3. Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk dat u aanvraagt (schaal 1:100 of 1:200). En informatie van de gevels van bouwwerken in de buurt. Leg uit waarom uw bouwwerk past in de buurt. U geeft alle aanzichten weer in loodrechte verticale weergave. Dat noemen we geveltekeningen.
  - U geeft alle dichte delen en kozijnen aan met een r, als ze invloed hebben op de berekeningen. Deze r staat voor rapportage of renvooi. U legt de r uit, of vult de bouwtekening aan om r uit te leggen.
 1. Kleurenfoto's van de situatie zoals die nu is. En kleurenfoto's van de bebouwing dichtbij de plek waar u wilt bouwen.
 2. Een lijst met de bouwmaterialen die u wilt gebruiken en de kleur van die materialen.
 3. Hoe u het bouwwerk en de grond die daarbij ligt wil gaan gebruiken.
 4. Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk dat u aanvraagt (schaal 1:100 of 1:200). En informatie van de gevels van bouwwerken in de buurt. Leg uit waarom uw bouwwerk past in de buurt. U geeft alle aanzichten weer in loodrechte verticale weergave. Dat noemen we geveltekeningen.
  - U geeft alle dichte delen en kozijnen aan met een r, als ze invloed hebben op de berekeningen. Deze r staat voor rapportage of renvooi. U legt de r uit, of vult de bouwtekening aan om r uit te leggen.
 1. Kleurenfoto's van de situatie zoals die nu is. En kleurenfoto's van de bebouwing dichtbij de plek waar u wilt bouwen.
 2. Een lijst met de bouwmaterialen die u wilt gebruiken aan de buitenkant van het bouwwerk. En de kleur van de bouwmaterialen.
  - u geeft deze informatie over de gevels, het voegwerk, de kozijnen, de ramen, de deuren, de balkonhekken, de dakgoten, de afwerking van uw dak en de dakbedekking.
 3. Hoe u het bouwwerk en de grond die daarbij ligt wil gaan gebruiken.
 4. De bruto inhoud in m3 van het bouwwerk dat u aanvraagt. En de bruto vloeroppervlakte in m2 ervan.
 5. De plattegronden van alle verdiepingen voor de nieuwe situatie (schal 1:100 of 1:200). En van de situatie zoals die nu is, als dat kan. Geef op de plattegronden aan, als dit bij uw aanvraagt past:
  - de scheidingsconstructies aan de binnen- en buitenkant van het bouwwerk, bijvoorbeeld een muur of gevel. Geef hierbij aan welke materialen u gebruikt;
  - de peilmaten van de vloer, hoe hoog de afgewerkte vloer van het bouwwerk is;
  - de trappen en hellingbanen;
  - de binnen- en buitenkozijnen;
  - de kokers, schachten, kanalen en schoorstenen;
  - de oppervlakte van:

  a. gebruiksfuncties: de functie van het bouwwerk;
  b. gebruiksoppervlakten en vloeroppervlakten: het aantal vierkante meters dat u gebruikt voor een bepaalde functie;
  c. zones met en zonder verwarming;
  d. gebruiksgebieden: hier gebeuren dingen die horen bij de gebruiksfunctie van het bouwwerk;
  e. functiegebieden: hier gebeuren ook dingen die horen bij de gebruiksfunctie van het bouwwerk, maar hier blijven mensen niet;
  f. verblijfsgebieden: een deel van het bouwwerk waar ten minste één verblijfsruimte bij hoort;
  g. verkeersruimten: deze ruimte gebruikt u om naar een andere ruimte te komen, zoals een hal, gang of trappenhuis;
  h. toegankelijkheidssectoren: plekken waar een persoon met een functiebeperking zelf kan komen.

  - informatie op de plattegrond over delen die niet bij de gebruiksfunctie horen, zoals toiletten, badkamers, schuren, buitenruimten, liften, stallingsruimten, technische ruimten, opslagruimten en opstelplaatsen van het aanrecht en kook-, stook- en warmwatertoestellen;
  - informatie en documenten over hoe toegankelijk het bouwwerk is. En hoe toegankelijk alle ruimtes in het bouwwerk zijn.

 6. Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk dat u aanvraagt (schaal 1:100 of 1:200). En informatie van de gevels van gebouwen in de buurt. Leg uit waarom uw bouwwerk past in de buurt. U geeft alle aanzichten weer in loodrechte verticale weergave. Dat noemen we geveltekeningen.
  - u geeft alle dichte delen en kozijnen aan met een r, als ze invloed hebben op de berekeningen. Deze r staat voor rapportage of renvooi. U legt de r uit, of vult de bouwtekening aan om r uit te leggen.
 7. Details van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk (schaal 1:5, 1:10 of 1:20).
 8. Een doorsnedetekening voor de nieuwe situatie (schaal 1:100 of 1:200). En een doorsnedetekening van de situatie zoals die nu is, als dat kan. Hierop geeft u aan:
  - de 1500 – 2400 – 2600 mm hoogtelijn en voorzien van maatvoering, getekend;
  - de hoogte van het bouwwerk vergeleken met het straatpeil  
  - het aantal bouwlagen, de vloerpeilen vergeleken met het straatpeil;
  - de hoogte van het maaiveld op de plek van de entree van het bouwwerk.
 9. De draairichting van bewegende delen van uw bouwwerk. Zoals een deur.
 10. Tekeningen of berekeningen waaruit het constructieprincipe blijkt voor de nieuwe situatie en, voor zover daarvan sprake is, voor de bestaande situatie:
  - Tekeningen van de definitieve hoofdopzet van de constructie van alle verdiepingen inclusief globale maatvoering.
  - Schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en paalpuntniveaus, inclusief globaal grondonderzoek waaruit de draagkracht van de ondergrond blijkt.
  - Plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering.
  - Overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties; principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering.
 1. Kleurenfoto's van de situatie zoals die nu is. En kleurenfoto's van de bebouwing dichtbij de plek waar u wilt bouwen.
 2. Een lijst met de bouwmaterialen die u wilt gebruiken aan de buitenkant van het bouwwerk. En de kleur van de bouwmaterialen.
  - u geeft deze informatie over de gevels, het voegwerk, de kozijnen, de ramen, de deuren, de balkonhekken, de dakgoten, de afwerking van uw dak en de dakbedekking.
 3. Hoe u het bouwwerk en de grond die daarbij ligt wil gaan gebruiken.
 4. De bruto inhoud in m3 van het bouwwerk dat u aanvraagt. En de bruto vloeroppervlakte in m2 ervan.
 5. De plattegronden van alle verdiepingen voor de nieuwe situatie (schal 1:100 of 1:200). En van de situatie zoals die nu is, als dat kan. Geef op de plattegronden aan, als dit bij uw aanvraagt past:
  - de scheidingsconstructies aan de binnen- en buitenkant van het bouwwerk, bijvoorbeeld een muur of gevel. Geef hierbij aan welke materialen u gebruikt;
  - de peilmaten van de vloer, hoe hoog de afgewerkte vloer van het bouwwerk is;
  - de trappen en hellingbanen;
  - de binnen- en buitenkozijnen;
  - de kokers, schachten, kanalen en schoorstenen;
  - de oppervlakte van:

  a. gebruiksfuncties: de functie van het bouwwerk;
  b. gebruiksoppervlakten en vloeroppervlakten: het aantal vierkante meters dat u gebruikt voor een bepaalde functie;
  c. zones met en zonder verwarming;
  d. gebruiksgebieden: hier gebeuren dingen die horen bij de gebruiksfunctie van het bouwwerk;
  e. functiegebieden: hier gebeuren ook dingen die horen bij de gebruiksfunctie van het bouwwerk, maar hier blijven mensen niet;
  f. verblijfsgebieden: een deel van het bouwwerk waar ten minste één verblijfsruimte bij hoort;
  g. verkeersruimten: deze ruimte gebruikt u om naar een andere ruimte te komen, zoals een hal, gang of trappenhuis;
  h. toegankelijkheidssectoren: plekken waar een persoon met een functiebeperking zelf kan komen.

  - informatie op de plattegrond over delen die niet bij de gebruiksfunctie horen, zoals toiletten, badkamers, schuren, buitenruimten, liften, stallingsruimten, technische ruimten, opslagruimten en opstelplaatsen van het aanrecht en kook-, stook- en warmwatertoestellen;
  - informatie en documenten over hoe toegankelijk het bouwwerk is. En hoe toegankelijk alle ruimtes in het bouwwerk zijn.

 6. Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk dat u aanvraagt (schaal 1:100 of 1:200). En informatie van de gevels van bouwwerken in de buurt. Leg uit waarom uw bouwwerk past in de buurt. U geeft alle aanzichten weer in loodrechte verticale weergave. Dat noemen we geveltekeningen.
  - u geeft alle dichte delen en kozijnen aan met een r, als ze invloed hebben op de berekeningen. Deze r staat voor rapportage of renvooi. U legt de r uit, of vult de bouwtekening aan om r uit te leggen.
 7. Details van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk (schaal 1:5, 1:10 of 1:20).
 8. Een doorsnedetekening voor de nieuwe situatie (schaal 1:100 of 1:200). En een doorsnedetekening van de situatie zoals die nu is, als dat kan. Hierop geeft u aan:
  - de 1500 – 2400 – 2600 mm hoogtelijn en voorzien van maatvoering, getekend;
  - de hoogte van het bouwwerk vergeleken met het straatpeil  
  - het aantal bouwlagen, de vloerpeilen vergeleken met het straatpeil;
  - de hoogte van het maaiveld op de plek van de entree van het bouwwerk.
 1. Kleurenfoto's van de situatie zoals die nu is. En kleurenfoto's van de bebouwing dichtbij de plek waar u wilt bouwen.
 2. Een lijst met de bouwmaterialen die u wilt gebruiken en de kleur van die materialen.
 3. Hoe u het bouwwerk en de grond die daarbij ligt wil gaan gebruiken.
 1. Kleurenfoto's van de situatie zoals die nu is. En kleurenfoto's van de bebouwing dichtbij de plek waar u wilt bouwen.
 2. Een lijst met de bouwmaterialen die u wilt gebruiken en de kleur van die materialen.
 3. Hoe u het bouwwerk en de grond die daarbij ligt wil gaan gebruiken.
 1. Kleurenfoto's van de situatie zoals die nu is. En kleurenfoto's van de bebouwing dichtbij de plek waar u wilt bouwen.
 2. Een lijst met de bouwmaterialen die u wilt gebruiken aan de buitenkant van het bouwwerk. En de kleur van de bouwmaterialen.
  - u geeft deze informatie over de gevels, het voegwerk, de kozijnen, de ramen, de deuren, de balkonhekken, de dakgoten, de afwerking van uw dak en de dakbedekking.
 3. Hoe u het bouwwerk en de grond die daarbij ligt wil gaan gebruiken.
 4. De bruto inhoud in m3 van het bouwwerk dat u aanvraagt. En de bruto vloeroppervlakte in m2 ervan.
 5. De plattegronden van alle verdiepingen voor de nieuwe situatie (schal 1:100 of 1:200). En van de situatie zoals die nu is, als dat kan. Geef op de plattegronden aan, als dit bij uw aanvraagt past:
  - de scheidingsconstructies aan de binnen- en buitenkant van het bouwwerk, bijvoorbeeld een muur of gevel. Geef hierbij aan welke materialen u gebruikt;
  - de peilmaten van de vloer, hoe hoog de afgewerkte vloer van het gebouw is;
  - de trappen en hellingbanen;
  - de binnen- en buitenkozijnen;
  - de kokers, schachten, kanalen en schoorstenen;
  - de oppervlakte van:

  a. gebruiksfuncties: de functie van het bouwwerk;
  b. gebruiksoppervlakten en vloeroppervlakten: het aantal vierkante meters dat u gebruikt voor een bepaalde functie;
  c. zones met en zonder verwarming;
  d. gebruiksgebieden: hier gebeuren dingen die horen bij de gebruiksfunctie van het bouwwerk;
  e. functiegebieden: hier gebeuren ook dingen die horen bij de gebruiksfunctie van het bouwwerk, maar hier blijven mensen niet;
  f. verblijfsgebieden: een deel van het bouwwerk waar ten minste één verblijfsruimte bij hoort;
  g. verkeersruimten: deze ruimte gebruikt u om naar een andere ruimte te komen, zoals een hal, gang of trappenhuis;
  h. toegankelijkheidssectoren: plekken waar een persoon met een functiebeperking zelf kan komen.

  - informatie op de plattegrond over delen die niet bij de gebruiksfunctie horen, zoals toiletten, badkamers, schuren, buitenruimten, liften, stallingsruimten, technische ruimten, opslagruimten en opstelplaatsen van het aanrecht en kook-, stook- en warmwatertoestellen;
  - informatie en documenten over hoe toegankelijk het gebouw is. En hoe toegankelijk alle ruimtes in het bouwwerk zijn.

 6. Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk dat u aanvraagt (schaal 1:100 of 1:200). En informatie van de gevels van bouwwerk=en in de buurt. Leg uit waarom uw bouwwerk past in de buurt. U geeft alle aanzichten weer in loodrechte verticale weergave. Dat noemen we geveltekeningen.
  - u geeft alle dichte delen en kozijnen aan met een r, als ze invloed hebben op de berekeningen. Deze r staat voor rapportage of renvooi. U legt de r uit, of vult de bouwtekening aan om r uit te leggen.
 7. Details van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk (schaal 1:5, 1:10 of 1:20).
 8. Hoe u de parkeerplekken op uw eigen terrein inricht.
 9. De draairichting van bewegende delen van uw gebouw. Zoals een deur.
 10. Berekening/rapport van de ventilatievoorzieningen van ruimten. En voorzieningen die zorgen voor het afvoeren van rookgas en toevoer van verbrandingslucht.
 1. Een lijst met de bouwmaterialen die u wilt gebruiken en de kleur van die materialen.
 2. Hoe u het bouwwerk en de grond die daarbij ligt wil gaan gebruiken.
 1. Een lijst met de bouwmaterialen die u wilt gebruiken en de kleur van die materialen.
 2. Hoe u het bouwwerk en de grond die daarbij ligt wil gaan gebruiken.
 1. Een lijst met de bouwmaterialen die u wilt gebruiken aan de buitenkant van het bouwwerk. En de kleur van de bouwmaterialen. U geeft deze informatie over de gevels, het voegwerk, de kozijnen, de ramen, de deuren, de balkonhekken, de dakgoten, de afwerking van uw dak en de dakbedekking.
 2. Hoe u het bouwwerk en de grond die daarbij ligt wil gaan gebruiken.
 3. De bruto inhoud in m3 van het bouwwerk dat u aanvraagt.
 4. De bruto vloeroppervlakte in m2 van het bouwwerk dat u aanvraagt.
 5. De plattegronden van alle verdiepingen voor de nieuwe situatie (schal 1:100 of 1:200). En van de situatie zoals die nu is, als dat kan. Geef op de plattegronden aan, als dit bij uw aanvraagt past:
  - de scheidingsconstructies aan de binnen- en buitenkant van het bouwwerk, bijvoorbeeld een muur of gevel. Geef hierbij aan welke materialen u gebruikt;
  - de peilmaten van de vloer, hoe hoog de afgewerkte vloer van het bouwwerk is;
  - de trappen en hellingbanen;
  - de binnen- en buitenkozijnen;
  - de kokers, schachten, kanalen en schoorstenen;
  - de oppervlakte van:

  a. gebruiksfuncties: de functie van het bouwwerk;
  b. gebruiksoppervlakten en vloeroppervlakten: het aantal vierkante meters dat u gebruikt voor een bepaalde functie;
  c. zones met en zonder verwarming;
  d. gebruiksgebieden: hier gebeuren dingen die horen bij de gebruiksfunctie van het bouwwerk;
  e. functiegebieden: hier gebeuren ook dingen die horen bij de gebruiksfunctie van het bouwwerk, maar hier blijven mensen niet;
  f. verblijfsgebieden: een deel van het bouwwerk waar ten minste één verblijfsruimte bij hoort;
  g. verkeersruimten: deze ruimte gebruikt u om naar een andere ruimte te komen, zoals een hal, gang of trappenhuis;
  h. toegankelijkheidssectoren: plekken waar een persoon met een functiebeperking zelf kan komen.

  - informatie op de plattegrond over delen die niet bij de gebruiksfunctie horen, zoals toiletten, badkamers, schuren, buitenruimten, liften, stallingsruimten, technische ruimten, opslagruimten en opstelplaatsen van het aanrecht en kook-, stook- en warmwatertoestellen;
  - informatie en documenten over hoe toegankelijk het bouwwerk is. En hoe toegankelijk alle ruimtes in het bouwwerk zijn.

 6. Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk dat u aanvraagt (schaal 1:100 of 1:200). En informatie van de gevels van bouwwerken in de buurt. Leg uit waarom uw bouwwerk past in de buurt. U geeft alle aanzichten weer in loodrechte verticale weergave. Dat noemen we geveltekeningen.
  - u geeft alle dichte delen en kozijnen aan met een r, als ze invloed hebben op de berekeningen. Deze r staat voor rapportage of renvooi. U legt de r uit, of vult de bouwtekening aan om r uit te leggen.
 7. Hoe u de parkeerplekken op uw eigen terrein inricht.
 8. Optioneel: de details van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken) (schaal 1:5, 1:10 of 1:20).
 9. De draairichting van bewegende delen van uw bouwwerk. Zoals een deur.
 10. De brandcompartimentering van uw bouwwerk. Daarin beschrijft u ook openingen en deuren waardoor iemand naar buiten kan vluchten.
 11. De vluchtroutes en de bescherming die daarbij hoort. U beschrijft ook welke brandveiligheidsvoorzieningen u heeft en waar ze staan.
 12. Berekening/rapport van de ventilatievoorzieningen van ruimten. En voorzieningen die zorgen voor het afvoeren van rookgas en toevoer van verbrandingslucht.

Doet u een aanvraag? Dan levert u bij de aanvraag de volgende documenten aan:

 1. Een motivatie waarom u de panelen/collectoren op de grond plaatst en niet op een dak;
 2. Een situatietekening van het perceel waar u de panelen/collectoren wilt plaatsen met daarop de te plaatsen panelen/collectoren (op schaal 1:500 of 1:1000);
 3. Bij het plaatsen op de grond: Een tekening van de stellages waarop u de panelen/collectoren wilt plaatsen met daarop de te plaatsen panelen/collectoren (op schaal 1:100 of 1:200);
 4. Een specificatie van de te plaatsen panelen/collectoren;
 5. Het welstandsadvies.